Nytt

En 30 år gammel mann er i Oslo tingrett dømt til sju år og tre måneders fengsel for å ha deltatt i terrororganisasjoner.

Mannen, som er bosatt i Stavanger-området, forlot sin gravide kone 2013 for å få våpentrening i Syria, skriver Stavanger Aftenblad.

Retten finner det bevist at tiltalte var klar over at organisasjonene han sluttet seg til drev med aksjoner som var å anse som terrorhandlinger. Men den merker seg at mannens motivasjon som fremmedkriger synes å være en annen enn for mange andre.

30-åringen er etnisk uigur og kinesisk statsborger. Han kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2012. To år senere fikk han oppholdstillatelse med flyktningstatus.

Da Utlendingsdirektoratet sendte ham en påminnelse om at tillatelsen måtte fornyes, var han i Tyrkia. Derfra gikk turen i to omganger til Syria.

I retten forklarte han at han ved flere anledninger var bevæpnet. Men da saken mot ham startet, nektet han straffskyld for deltakelse i terrororganisasjoner.

Han forklarte at hans motivasjon var å slutte seg til Turkistan Islamic Party og andre uigurer, som ledd i uigurenes kamp mot kineserne.

Videre forklarte han at han aldri har hatt intensjon om å drive terror mot Norge, eller andre vestlige stater som støtter uigurenes kamp. Han ble siktet av Politiets sikkerhetstjeneste i 2017 og har sittet i varetekt Norge i påvente av rettssaken.

Aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, la ned påstand om ti års fengsel. En enstemmig rett kommer til at dette var for strengt.

Det vises blant annet til at tiltalte langt på vei har avgitt en uforbeholden tilståelse, selv om han ikke erkjenner straffskyld. Det har også gått lang tid siden lovbruddet skjedde til dom foreligger, heter det i dommen.

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her

Les også