PSTs etterforskningsleder Torbjørn Fallet (t.v.) og aktor Geir Evanger under straffesaken mot den IS-tiltalte kvinnen. Nå er spørsmålet hvor stor vekt Evanger vil legge på kvinnens samarbeid med PST når han legger ned påstand om straff. Foto: Berit Roald / NTB

Den IS-tiltalte kvinnen risikerer inntil seks års fengsel for terrordeltakelse. Et viktig spørsmål blir hvor mye strafferabatt hennes samarbeid med PST bør gi.

Tirsdag starter aktor Geir Evanger sitt sluttinnlegg i rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen, der han vil argumentere for hvorfor han mener at 30-åringen bør dømmes for deltakelse i en terrororganisasjon. Her vil han også komme med en påstand om hvor lang fengselsstraff kvinnen bør dømmes til.

Strafferammen er inntil seks års fengsel.

– Kvinner har hatt mange roller i IS, men det er oppgavene på hjemmebane som er der straffansvaret ligger i denne saken, etter påtalemyndighetens mening, sa Evanger i retten da saken mot kvinnen startet 1. mars.

Ville hjem tre måneder etter at hun dro

Kvinnen reiste til Syria i februar 2013 for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hadde reist ned noen måneder i forveien. Der kjempet han for al-Qaida-filialen Jabhat al-Nusra, best kjent i Norge som Nusrafronten, før han senere sluttet seg til IS.

– Hadde jeg ikke vært så forelska i Bastian, hadde jeg ikke reist ned, selv om jeg hadde den radikale tankegangen, sa kvinnen under rettssakens første dag.

I Syria ble kvinnen satt til å gjøre husarbeid mens mannen var ute på væpnede oppdrag. Hun forklarte også at ektemannen etter kort tid begynte å utsette henne for vold og seksuelle overgrep.

Etter kort tid angret hun og ville hjem til Norge, men ektemannen sa nei.

– Første gang jeg sa til ham at jeg virkelig ville hjem var allerede i mai 2013, sa kvinnen.

Etter at Vasquez døde i 2015, giftet kvinnen seg to ganger til med IS-tilknyttede menn, før hun i januar i fjor ble hentet til Norge med sine to barn som ble født i Syria.

Samarbeidet med PST

Under rettssaken og gjennom ti avhør med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har kvinnen forklart seg om sin egen rolle, om fremmedkrigere og om andre kvinner som har reist til Syria for å slutte seg til IS.

Selv om hun risikerer inntil seks års fengsel hvis hun blir dømt, kan det hende at hun vil få strafferabatt for sitt samarbeid med PST.

Derfor er det knyttet stor spenning til hvor lang fengselsstraff aktor Geir Evanger vil nedlegge påstand om når han avslutter sin prosedyre i Oslo tingrett tirsdag.

Mener kvinnen visste hva hun dro til

Et viktig spørsmål, som kan ha betydning for rettens vurdering av skyldspørsmålet, er hva den tiltalte kvinnen visste, skjønte og måtte ha forstått av hva livet under IS innebar i praksis, siden det kan belyse hvorvidt hun hadde strafferettslig forsett.

Påtalemyndigheten mener at hun visste hva hun dro til, og at hun derfor skal dømmes.

Hennes forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener på sin side at hennes rolle som husmor ikke kan regnes som straffbar deltakelse i en terrororganisasjon.

– Det å være tvunget av andre og bli utnyttet av andre, enten det er til husarbeid eller seksuelle formål, er ikke deltakelse i lovens forstand, har Nordhus sagt under rettssaken.

Nordhus holder sin sluttprosedyre onsdag under rettssakens siste dag.

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.