Tiltalte. Foto: Privat

– Vi la ned påstand om 17 års fengsel. Dette dreier seg om et grufullt drap som er begått for å skjule en voldtekt. I tillegg kommer ildspåsettelsen som er ytterligere skjerpende, opplyser statsadvokat Torstein Lindquister til NTB tirsdag ettermiddag.

Enken Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Salangen i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt. Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter og kanskje den mest og best etterforskede i norsk rettshistorie.

Tiltalte står dessuten overfor et erstatningskrav fra hvert av Bendiktsens barn på 350.000 kroner. Beløpet er beregnet ut fra den belastningen det har vært for de etterlatte å leve med at drapet på moren har vært uoppklart i over 20 år i tillegg til de skjerpende omstendighetene i saken, ifølge NRK.

Saken ble tatt opp til doms i Nord-Troms tingrett tirsdag, tre uker etter at rettsbehandlingen startet. Dom er ventet første uka eter påske.

Strid om DNA-bevis

Den 38 år gamle srilankiske mannen som er tiltalt i saken, nekter straffskyld og avviser påstandene om at han voldtok og drepte Bendiktsen før han satte fyr på huset henne. Han framholdt da han forklarte seg for retten, at han hadde et kortvarig intimt forhold til den 59 år gamle kvinnen, og at dette forklarte hvorfor det ble konstatert at biologisk materiale funnet på Bendiktsen, tilhørte ham.

Det er imidlertid ingen vitner i saken som kan understøtte eller bekrefte denne påstanden. Tiltalte hevdet han holdt historien om forholdet for seg selv i 20 år – med ett unntak; han skal ha fortalt en lokal helsesøster i Sjøvegan om forholdet.

Kvinnen benektet imidlertid å ha noen form for kunnskap om det angivelig seksuelle forholdet da hun vitnet.

– Vi mener det er feil mann som er tiltalt, og at han må frifinnes, sa mannens forsvarer, advokat Alexander Greaker, før han la ned påstand om at 38-åringen må frifinnes.

Bevisbildet i saken etterlater for stor tvil om skyldspørsmålet til at hans klient kan dømmes for drapet, mener han. Greaker pekte blant annet på det såkalte Tyskland-sporet, som impliserer en annen, mulig gjerningsperson, da han prosederte.

Kan få mildere straff

Statsadvokat Torstein Lindquister poengterte i sin gjennomgang av bevisene i saken at det er ikke er noen tvil om at det biologiske materialet stammer fra tiltalte. Ny DNA-teknologi gjorde det i 2017 mulig for rettsmedisinerne å trekke ut en DNA-profil som er identiske med tiltaltes.

I tillegg har det vært lagt fram for retten tolv hårstrå og to knapper. Ingen av delene kan knyttes til tiltalte, men de er heller ikke egnet til å uskyldiggjøre ham, mener Lindquister. Hårstråene er uten hårsekk og kan ha blitt revet av under en kamp mellom gjerningspersonen og offeret, argumenterte han.

Det er usikkerhet rundt hvor gammel den tiltalte 38-åringen var da drapet i Sjøvegan fant sted. Hvis retten skulle komme til at han var under 18 år på gjerningstidspunktet, mener Jensen han skal dømmes til 15 års fengsel. Det er maksimumsstraffen for mindreårige forbrytere.

– Vi har undersøkt litt i etterkant av at tiltalen ble tatt ut, og mener det er sterke holdepunkter for at han er født i 1976 og ikke i 1980, sier Lindquister.

Blant annet har tiltalte fremvist en ugyldig fødselsattest til myndighetene i Norge. Dokumenter fra Sri-Lanka sier også at han er født i 1976.