Nytt

Srilankeren som er dømt for å ha drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998 kom til Norge som tenåring og fikk opphold på humanitært grunnlag. Han er straffedømt flere ganger før. Privat foto.

En 38 år gammel srilanker er dømt til 11 års fengsel for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i 1998. Han anker dommen.

Enken Marie-Louise Bendiktsen (59) ble funnet drept med 13 knivstikk i ruinene av sin nedbrente bolig på Sjøvegan i Troms 15. juli 1998. Politiet mener huset ble påtent for å skjule drapet og en forutgående voldtekt.

Det over 20 år gamle drapet har siden vært en av Norges ubesvarte drapsgåter, og kanskje det grundigst etterforskede i norsk rettshistorie.

Nord-Troms tingrett har i dag dømt 38-åringen til 11 års fengsel for å ha drept og voldtatt Bendiktsen. Retten viser til at drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Svært brutalt

Det er lagt vekt på at drapet ble begått i hjemmet til den 59 år gamle kvinnen, og at selve drapet fremstår som svært brutalt. Kvinnen ble påført til sammen 13 stikk med en spiss gjenstand, hvorav to av stikkene i seg selv var dødelige. Det skjedde etter at han først hadde voldtatt henne.

11 år er langt lavere enn aktors straffepåstand. Statsadvokat Torstein Lindquister ba om 17 års fengsel før saken ble tatt opp til doms.

– Jeg registrerer at retten er enige med påtalemyndigheten i det normale straffenivået for lovbruddet. Så er de uenige i at vi tilstrekkelig har bevist at han var over 18 år på gjerningstidspunktet, og da lander de på en lavere straff, sier Lindquister til TV 2.

Usikkerhet om alder

Straffeloven begrenser lengstestraffen for gjerningspersoner under 18 år til 15 års fengsel.

Det har komplisert saken at tiltalte kvittet seg med dokumenter som viste at han var født i desember 1976 før asylintervjuet i Norge. Under intervjuet oppga han at han var født fire år senere.

Undersøkelser av hender og tenner konkluderer med at han er født i 1980, altså at han var oppunder 18 år våren/høsten 1998. Påtalemyndigheten har anført at retten må se bort fra dette. Retten utelukker ikke at tiltalte er fire år eldre enn det undersøkelsene antyder, men legger til grunn at det vil være lite sannsynlig.

Tvilen om mannen er født i 1976 eller 1980 er av en slik karakter og styrke, at retten ikke kan se bort ifra den. Det for tiltalte mest gunstige faktum skal derfor legges til grunn, heter det i dommen.

Dermed er det lagt til grunn ved straffeutmålingen at han var mellom 17 og 18 år på drapstidspunktet. Retten har forsøkt å få en oversikt over drapsdommer siden 1998 der domfelte var under 18 år. Straffene i disse sakene varierer stort sett fra 6 år til 12 år. (NTB)

Vil anke

38-åringen, som hele tiden har nektet straffskyld, kommer til å anke dommen umiddelbart, opplyser hans forsvarer Alexander Greaker til TV 2.

– Han er svært skuffet over ikke å bli trodd på sin forklaring, sier Greaker.

Srilankeren mener politiet har pågrepet feil mann.

I tillegg til fengselsstraffen er han dømt til å betale 300.000 kroner i oppreisning til Bendiktsens to barn.

 

Les også