Foto: Glenn Stangeland, Wikimedia commons

Høyesterett setter straffen til tolv års fengsel for en mann som filleristet sin ti uker gamle sønn slik at han døde.

Mannens sønn døde i desember 2014. Babyen ble brakt til Akershus universitetssykehus med alvorlige skader og døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet flere ganger de siste ukene var blitt ristet slik at det hadde oppstått flere brudd i kroppen og hodeskallen og blødninger i hjernen.

Flere rettsrunder

Det er andre gang saken har havnet på Høyesteretts bord. I mars i fjor opphevet Høyesterett lagmannsrettens dom der 32-åringen ble dømt til 16 års fengsel for å ha drept den ti uker gamle sønnen. Det var tvil om juryen i lagmannsretten hadde forstått kravene riktig for å kjenne mannen skyldig i forsettlig drap.

I den nye behandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor høst kom domstolen imidlertid til samme konklusjon og dømte faren for forsettlig drap på sønnen begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Straffen ble satt til fengsel i 14 år.

Ba retten oppheve dommen

Mannens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle, sa i februar til NTB at han mente lagmannsrettens dom ikke begrunnet godt nok at det var et drap, og at dommen burde oppheves.

Subsidiært anket mannen over straffeutmålingen fordi han mente straffen på 14 år var for streng.

Nå har Høyesterett fastsatt straffen til tolv år. En av dommerne stemte for en straff på 13 år.

Også babyens mor var opprinnelig tiltalt i saken, men hun ble frikjent i tingretten for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følge.