Nytt

– Filleristingen førte til dødelige hodeskader og blant annet ribbeinsbrudd og netthinneløsning og blødning i øyebunnen på det venstre øyet, skriver Borgarting lagmannsrett i et sammendrag av dommen, som falt tirsdag ettermiddag.

Den rundt ti uker gamle gutten var påført «shaken baby syndrom» og døde av skadene faren påførte ham.

Lagmannsretten påpeker at faren også hadde filleristet sønnen to-tre uker tidligere og derfor måtte forstå at spedbarnets reduserte allmenntilstand de siste ukene før den dødelige filleristingen i hvert fall delvis skyldtes filleristing.

Tre år kortere straff

Dommen på 14 års fengsel er tre år kortere enn det mannen ble dømt til da han ble funnet skyldig i tingretten, og tilsvarende lavere enn aktors straffepåstand. Mannen er også dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til barnets mor.

Mannens ti uker gamle sønn døde i desember 2014. Babyen ble brakt til Akershus universitetssykehus med alvorlige skader og døde etter tre dager. Undersøkelser viste at barnet flere ganger de siste ukene var blitt ristet slik at det hadde oppstått flere brudd i kroppen, hodeskallen og blødninger i hjernen.

Ny behandling i retten

Saken kom opp for lagmannsretten på nytt denne høsten etter at Høyesterett i mars i år opphevet den først lagmannsrettsdommen på 16 års fengsel. Høyesterett mente det var tvil om juryen hadde forstått hva som skal til for å dømmes for forsettlig drap.

I den nye dommen blir juryen referert å ha svart «ja» på spørsmålet om 32-åringen er skyldig i å ha forvoldt en annens død. Dommerne som har utmålt straffen, finner dessuten at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, blant annet fordi «et hjelpeløst lite spedbarn» ble mishandlet til døde av «den som skulle gi ham den omsorgen han var helt avhengig av».