BORGARTING LAGMANNSRETT: Seks unge menn er dømt til flere års fengsel for gruppevoldtekter, vold og trusler mot norske «Beate» på Trosterud i Groruddalen i Oslo.

Opptil tre firedeler av fengselsdommene er gjort betinget.

Det styggeste overgrepet fant sted i et skur i et skogholt på Trosterud. To av guttene medvirket og planla voldtekten ved å ta med seg Beate (ikke hennes virkelige navn) til skuret, hvor de overlot henne forsvarsløs til resten av gjengen.

Guttene brukte vold og trusler for å tiltvinge seg seksuell omgang med Beate. En av dem tok også kvelertak på 15-åringen og truet med å drepe henne.

Flere av guttene er også dømt for å ha medvirket til voldtekt overfor Beate noen uker før overgrepene i skuret.

Samfunnsstraff vakte oppsikt

Straffene Borgarting lagmannsrett nå har utmålt – fra to år og tre måneder til fire år og tre måneders fengsel –, står i skarp kontrast til dommen i Oslo tingrett i mai i fjor, hvor tre av de dømte fikk 60 dagers fengsel pluss samfunnsstraff, og de tre øvrige kun fikk noen hundre timers samfunnsstraff. Straffenivået vakte oppsikt og førte blant annet til at justisministeren måtte svare på flere spørsmål fra FrPs Per-Willy Amundsen i Stortinget.

Samfunns­straff for gruppe­voldtekt – fengsel for å si noe stygt om gjernings­mennene

Aktor i saken, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, som hadde begjært fra to til fire års fengsel for de seks, anket dommene for bare fire av dem. Dommen på samfunnsstraff for to som hadde sentrale roller i planleggingen av det styggeste overgrepet, ble ikke anket.

– Vi anker hovedsakelig fordi dommen ikke legger nok vekt på allmennpreventive hensyn, sa konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til Document i juni i fjor.

Ingen viste anger, ingen innrømte straffskyld

Derimot syntes alle de seks dømte at samfunnsstraff for gruppevoldtekt var altfor strengt, og anket. Dermed kom ankesaken opp for Borgarting i sin fulle bredde i januar og februar.

Samtlige seks har innvandrerbakgrunn, noen fra Balkan, én fra Tyrkia, resten fra Afrika og Asia. På gjerningstidspunktet var de 15 og 16 år gamle og har alle nå fylt 18. Ingen av dem har vist anger, og ingen har erkjent straffskyld, hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

Beate er norsk. Sammen med moren flyttet hun fra Furuset og Groruddalen etter voldtektene. I retten oppgav moren at Beate følte seg utrygg og hadde fått voldsalarm.

Grov voldtekt

Samtlige er dømt for grov voldtekt eller medvirkning til grov voldtekt etter straffeloven § 293. Bestemmelsen har en strafferamme på 21 års fengsel.

  • Én er dømt til fengsel i fire år og tre måneder, der tre år og fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år.
  • To er dømt til fengsel i fire år, der tre år og to måneder er betinget med en prøvetid på tre år.
  • Én er er dømt til fengsel i tre år, der to år og fire måneder gjøres betinget med en prøvetid på tre år.
  • To er dømt til to år og tre måneder i fengsel, hvorav ett år og ti måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

På grunn av de dømtes alder på gjerningstidspunktet er store deler av fengselsdommene gjort betinget. To av dem var 15 år og ni måneder, resten hadde fylt 16. Av samme grunn reduserte Borgarting lagmannsrett utgangspunktet for straffene kraftig.

Utgangspunktet i norsk rett er at barn ikke skal idømmes fengselsstraff, men retten mente at fengselsstraff var «særlig påkrevd» for alle de seks.

I tillegg til fengselsstraffen er tre av dem dømt til å betale 250.000 kroner, de tre øvrige 150.000 kroner – til sammen 1,2 millioner kroner – i oppreisning til Beate.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.