Seks unge menn er dømt til mellom 420 timers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel for to gruppevoldtekter mot «Beate» (15) på Furuset i Oslo.

De er også dømt for å ha utsatt henne for trusler og vold. Ved to tilfeller gikk flere av dem sammen om å holde henne mens hun ble voldtatt. En av dem truet også med å drepe henne, ifølge dommen.

Tre av dem er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel pluss samfunnsstraff. De tre øvrige er kun dømt til samfunnsstraff. Ingen av dem har erkjent straffskyld.

Samtlige er dømt for grov voldtekt etter straffeloven § 293. Bestemmelsen har en strafferamme på 21 års fengsel.

Aktor: – Betydelig avstand

Aktor i saken, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, hadde lagt ned påstand om fengselsstraffer på opptil fire år for de seks nå 17 og 18 år gamle domfelte. Hun reagerer på straffenivået.

– Du la ned påstand om to til fire års fengsel, kan du kommentere avstanden fra din påstand til dommen?

– Jeg noterer meg at det er betydelig avstand mellom påtalemyndighetens straffepåstand og tingrettens straffeutmåling, men har ikke kommentarer utover det.

Konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås under rettssaken mot de seks. I bakgrunnen meddommer Sigurjon Einarsson. Foto: Øyvind Thuestad.

Kinsarvik Gravås sier til Document at hun ennå ikke har tatt stilling til om dommen vil bli anket.

Les mer: Krever opptil 4 års fengsel for seks unge menn tiltalt for gruppe­voldtekter av 15-årig jente

Document har også vært i kontakt med Beates bistandsadvokat Brit Kjelleberg, som imidlertid ikke vil kommentere dommen foreløpig.

Saken gikk for Oslo tingrett 2. februar til 12. mars. Rettens administrator, tingrettsdommer Siv K. Kvåli, sørget for at den ble omgitt av strengt hemmelighold. Retten har også lagt flere begrensninger på hva som kan gjengis fra dommen. Deler av den er i tillegg sladdet.

Tingrettsdommer Siv K. Kvåli. Foto: Øyvind Thuestad.

Mennene er kjent skyldige på samtlige punkter i tiltalen. Alle er dømt for å ha begått gruppevoldtekter mot 15 år gamle «Beate» (ikke hennes virkelige navn). De dømte var på gjerningstidspunktene, august og september 2019, 15 og 16 år gamle.

Amundsen om gruppe­voldtekts­saken: – Straffe­utmålingen er absurd!

De må betale Beate mellom 150.000 og 200.000 kroner hver, til sammen 1.050.000 kroner i oppreisningserstatning.

De tre som er dømt til fengsel er i tillegg dømt til 420 timers samfunnsstraff. De tre siste er dømt til henholdsvis 360, 360 og 417 timers samfunnsstraff.

Dommer Siv K. Kvåli legger i dommen vekt på de tiltaltes unge alder må føre til en vesentlig reduksjon i straffen sammenlignet med hva som ville blitt fastsatt overfor voksne lovbrytere.

Dommen er enstemmig. Med seg hadde Kvåli meddommerne Sigurjon Einarsson og Audhild Harkestad.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.