– Dersom denne straffeutmålingen blir stående, stiller jeg spørsmål ved om rettsstaten fungerer, sier Per-Willy Amundsen etter dommen i voldtektssaken fra Furuset.

– Vi er i ferd med å havne der Sverige er. Dette er helt vilt, sier en svært oppbrakt og oppgitt Amundsen til Document.

Seks unge menn er dømt til mellom 420 timers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel for to gruppevoldtekter mot «Beate» (15) i Oslo i 2019.

Samfunnsstraff og 60 dagers fengsel for gruppe­voldtektene på Furuset

Tre av dem er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel pluss samfunnsstraff. De tre øvrige er kun dømt til samfunnsstraff. Ingen av dem har erkjent straffskyld. Samtlige er dømt for grov voldtekt, med en strafferamme på 21 års fengsel.

– Det må gjøres alvorlige endringer i norsk strafferett dersom dommen blir stående. Dette er ikke akseptabelt, sier Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann.

Domstolene bruker ikke den strafferammen som er gitt av Stortinget. Lovgivende og dømmende makt skal ikke blandes, men her er det åpenbart at retten har sviktet Stortingets vilje, sier stortingsrepresentant og tidligere justisminister Amundsen.

– Jeg er oppriktig provosert og vil fremme forslag om minstestraff i Stortinget. En sovevoldtekt får nå strengere straff enn gruppevoldtekt utført av innvandrerungdom. Det hele er absurd.

Amundsen tar ikke stilling til skyldsspørsmålet, men sier at når retten nå faktisk har funnet dem skyldige, skulle det vært mange år i fengsel.

– Jeg velger å blande meg inn i den tredje statsmakt, men straffeutmålingen er jo basert på vår lovgivning, påpeker stortingsrepresentanten, som sier han vil jobbe for skjerpet lovgivning.

– Alle seks ble dømt for gruppevoldtekt, det som i straffeloven § 293 omtales som voldtekt «begått av flere i fellesskap», med en strafferamme på 21 års fengsel?

– Nettopp. Nå skal ikke jeg drive med straffeutmåling, men saken er såpass alvorlig at man kunne gått mye lenger, helt klart.

Amundsen er redd for at svenske rettstilstander nå har kommet til Norge:

– Det er slikt vi har lest om hele tiden fra Sverige: at innvandrergutter voldtar svenske jenter og får lave frengselsstraffer, om de i det hele tatt blir fengslet. Og vi har sagt: ‘Se her, hvor galne de er’, og nå får vi det samme i Norge! At man er ettergivende overfor innvandrerbefolkningen. Dette er en jente som er blitt utsatt for gruppevoldtekt, og som opplever at det ender med samfunnsstraff og noen dager i fengsel!

– Dette er ganske alvorlig …nå skal jeg være forsiktig med hva jeg sier, men Oslo tingrett er i ferd med å underminere sin egen troverdighet. Det er ganske farlig. Det er åpenbart at straffen skulle vært høyere. Og det sier jeg som politiker, fordi lovgivningen gir helt andre muligheter til å bruke straff enn de har valgt å gjøre.

– Vi er i ferd med å sparke beina under tilliten til rettsstaten. Om folk får mistillit til rettssystemet etter dette, blir jeg ikke overrasket. Og det har de selv skylden for, sier Amundsen.

Kjøp Asle Tojes siste bok her! 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.