Statsadvokaten anker straffeutmålingen på 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for fire av mennene som er dømt for gruppevoldtekt av Beate (15) på Furuset i Oslo. Dommen på samfunnsstraff for to som spilte sentrale roller i planleggingen av overgrepet, ankes ikke.

– Vi anker hovedsakelig fordi dommen ikke legger nok vekt på allmennpreventive hensyn, sier konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til Document.

Gravås og medaktor politiadvokat Børge Enoksen ba i mars om fra to til fire års fengsel for de seks. For to uker siden dømte Oslo tingrett to av dem til 360 timers samfunnsstraff, én til 420 timer samfunnsstraff, og tre til 30 dagers fengsel og 420 timers samfunnsstraff.

– Jeg noterer meg at det er betydelig avstand mellom påtalemyndighetens straffepåstand og tingrettens straffeutmåling, sa Gravås da.

Statsadvokaten anker kun for de fire som er dømt for gruppevoldtekt mot Beate, og ikke for «Muhammed» og «Said», som er dømt for medvirkning til gruppevoldtekt.

Voldtekts­dommen er et slag i ansiktet på Beate og en trussel mot retts­sikkerheten. Den må ankes

«Muhammed» og «Said» fikk bare 360 timers samfunnsstraff, til tross for at de to spilte sentrale roller i planleggingen av overgrepet. Ifølge dommen bidro de også aktivt til å lure Beate til åstedet, skuret i skogholtet, hvor den alvorligste gruppevoldtekten fant sted. Deres medvirkning var «en nødvendig forutsetning» for at voldtekten kunne finne sted, heter det i dommen:

[Muhammed] og [Said] medvirket til voldtekten, jf. straffeloven § 15. Medvirkningen besto i å lure/føre fornærmede til skogholtet hvor [Ömer], [Ensar] og [Mergim] ventet. De tilskyndet på denne måten [Ömer], [Ensar] og [Mergim]s voldtekt av [Beate] og var en nødvendig forutsetning for at den kunne finne sted. Ved å være sammen om handlingen (lure [Beate] til skogen hvor hun ble utsatt for voldtekt) støttet de også opp om hverandres og de andre sine handlinger, og på den måten utøvde de psykisk medvirkning til de øvrige handlingene og forsterket hverandres forsett jf. straffeloven § 15.

Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Per-Willy Amundsen reagerer på at straffeutmålingen for Muhammed og Said ikke ankes.

– At medvirkning til grov voldtekt straffes med noen få hundre timer samfunnsstraff er totalt uakseptabelt. Det strider mot den alminnelige rettsfølelse, folk flests oppfatning av rettferdighet og jeg kan heller ikke se at det er i tråd med Stortingets vilje. Det er svært skuffende at påtalemyndigheten aksepterer dette.

Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Fremskrittspartiet

– Dette betyr i realiteten at norske domstoler straffer en person som undrar penger på skatten hardere, enn en person som holder et barn nede med makt mens hun blir voldtatt. Det hele er uvirkelig og forferdelig, og truer tilliten til norske domstoler, fastslår Amundsen.

Det fremgår av dommen at Muhammed og Said var viktige brikker i et spill for å lure Beate til skuret i skogholtet:

[Muhammed] og [Said] var videre med på å planlegge og deretter lure [Beate] til skogholtet, hvor de andre ventet etter avtale med [Muhammed] og [Said]. Både [Muhammed] og [Said] holdt det for mulig at [Beate] ved ankomst i skogholtet kunne bli tvunget til å utføre oralsex på guttene i baktroppen og/eller utsatt for seksuell omgang mot sin vilje, og likevel valgte de begge å handle som de gjorde selv om det skulle være tilfellet (dolus eventualis).

Skuret på Furuset hvor den alvorligste av gruppevoldtektene skjedde. Foto: Øyvind Thuestad

Dommen beskriver et omfattende forspill med mye telefonering og utveksling av sms-er om ettermiddagen 22. september. Flere av guttene brukte pseudonymer. Etter en stund går Muhammed og Said for å møte Beate mens resten av gjengen venter.

Det utveksles en rekke sms-er mellom Muhammed, Said og de øvrige.

Kl. 19.06 ringer Muhammed opp Ömer og avtaler «hvor og når baktroppen skulle få overlevert [Beate].» Deretter beveger Ömer, Ensar og Mergim, pluss tre andre navngitte personer «og muligens noen flere» seg til skogholtet.

Fornærmede [Beate] ble «overlevert» i skogholtet like over kl. 19:07. Retten finner det ikke tvilsomt at det var avtalt mellom guttene at [Muhammed] som kjente [Beate] fra før og [Said] som [Beate] ikke tidligere hadde møtt, var de som skulle lure [Beate] inn i skogholtet til de andre guttene, og at formålet var å få henne til å gi dem seksuelle opplevelser/omgang uten at hun kunne motsette seg dette.

[Muhammed] oppholdt seg i periodenfra kl. 19:08:23 til kl. 19:16:49 på enden av parkeringsplassen ved McDonalds, som også er starten på stien inn i skogholtet, hvor han fulgte med på det som skjedde. Frem til kl. 19:13 hadde han løpende kontakt med [Ömer]. [Said] holdt seg også i området. På stien i skogholtet ble [Beate] møtt av flere gutter som ropte [Beates etternavn]. [Mergim] som kalte seg Josef, Elias2 (falsk navn og ikke identifisert med 100 % sikkerhet), [Ömer], [Ensar] og ca. fire andre gutter samlet seg rundt henne. En tok tak rundt halsen til [Beate] bakfra, før noen andre tok tak rundt håndleddene hennes. Det varte kun en kort stund. Så ble hun dratt/dyttet av guttene i samlet flokk bort til skuret.

Ved skuret før noe mer skjedde, rev en av guttene i stykker tightsen hennes, ved først å ta tak i tightsen på forsiden av låret og rive tightsen både bortover og nedover. Idet ingen grep inn eller tok avstand fra rivingen, finner retten det bevist utover enhver rimelig tvil at dette var en felles handling av de guttene som sto rundt skuret på denne tiden. Etterpå hang tightsen bare sommen litt øverst ved linningen og nederst ved benet. De resterende delene av buksen ble kastet på bakken i skogholtet rundt skuret. Fornærmede [Beate] reagerte kraftig da dette skjedde.

Deretter ble [Beate] tatt med inn i skuret. Trusen hennes var fortsatt på. Første runde som varte i ca. 5-10 minutter, var med [Mergim] og Elias2. Elias2 sa hun måtte suge han. Hun måtte suge først Elias og deretter [Mergim]. Underveis tok den andre henne på puppene og i skrittet på innsiden av trusen. Hvis hun ikke gjorde som de sa, ble hun dratt i håret Hun ble også slått med flat hånd i bakhodet. [Beate] sugde fordi hun var redd de skulle slå eller lugge henne.

[Beate] oppfattet at de andre guttene sto rundt skuret og holdt vakt, og at hvis hun ikke gjorde som de sa, ville de komme og hjelpe de som var inne i skuret. Underveis var del en som kikket inn av vinduet – vitnet Kahn. Etter ca. 5-10 minutter, kom [Ömer] og [Ensar] og sa at nå var det deres tur.

I den andre runden, som også varte i ca. 5 minutter, måtte hun først suge [Ensar] og deretter [Ömer]. De tok henne i håret og ble sure hvis hun sluttet å suge. Hun satt/sto på knærne da delte skjedde. Den andre tok henne underveis på puppene og i skrittet. I den tredje runden var alle fire der. Da hun prøvde å reise seg, ble hun dyttet ned igjen. Hun ble også holdt i håret og slått i bakhodet. Totalt ble hun slått i bakhodet to ganger Hun måtte suge alle fire, og alle tok henne underveis på puppene og i skrittet.

Deretter dro [Ömer] og [Ensar]. Underveis trakk guttene utenfor skuret, ned mot selve stien. I den fjerde runden måtte hun igjen suge Elias2 og [Mergim]. Og igjen ble hun også tatt på. [Mergim] tok telefonen hennes, og ba henne oppgi koden. Da hun ikke ville det, tok han kvelertak på henne og sa han skulle drepe henne. Han fikk koden og prøvde å gjøre endringer i blant annet anropsloggen hennes, før de løp de ut av skuret og vekk fra stedet. Telefonen la han fra seg på bakken utenfor skuret.

Guttene forlot området i flere puljer. Først gikk [Muhammed] ca. kl. 19:29 fulgt av Danish Kahn og Xxxx Xxxxxx (Tirsdag. 15.06 kl 11:09: navnet er fjernet av red. etter at vedkommendes sak ble henlagt på grunn av bevisets stilling). De tok T-banen fra Lindeberg. [Said] hadde i mellomtiden forflyttet seg, men tok «følqe med [Ömer] og [Ensar] ca. kl. 19.34. [Mergim] og Elias2 kom like etter. Like før kl. 20:00 ble alle guttene observert i samlet flokk på videokamera gående ut fra Furuset T-banestasjon.

Fornærmede [Beate] ble værende i skogen idet hun ikke hadde bukser å ta på seg eller telefon som virket. Da hun hadde spurt guttene hvordan hun skulle komme seg hjem, hadde hun fått til svar at det lå en bukse i skuret hun kunne bruke. Den var imidlertid full av gjørme og kunne ikke brukes. Mor forsøkte å ringe henne først kl. 19:27 og igjen kl. 20:11, men kom ikke igjennom. Kun iført truse og jakke, løp [Beate] til slutt hjem ca. kl. 20:30. Mor ringte operasjonssentralen kl. 20:58.

(…)

[Muhammed] og [Said] medvirket til voldtekten, jf. straffeloven § 15. Medvirkningen besto i å lure/føre fornærmede til skogholtet hvor [Ömer], [Ensar] og [Mergim] ventet. De tilskyndet på denne måten [Ömer], [Ensar] og [Mergim]s voldtekt av [Beate] og var en nødvendig forutsetning for at den kunne finne sted. Ved å være sammen om handlingen (lure [Beate] til skogen hvor hun ble utsatt for voldtekt) støttet de også opp om hverandres og de andre sine handlinger, og på den måten utøvde de psykisk medvirkning til de øvrige handlingene og forsterket hverandres forsett jf. straffeloven § 15.

[Ömer], [Ensar] og [Mergim] medvirket også både fysisk og psykisk til hverandres voldtekt, jf. straffeloven § 15. Den fysiske medvirkningen besto i at hver av dem befølte fornærmede på brystene og i skrittet under klæme mens fornærmede utførte oralsex på de andre, og at de passet på at hun ikke kom seg unna. Hver av dem styrket også de andres forsett, og hver av dem solidariserte seg med og tilskyndet den grove voldtekten ved å utføre de seksuelle handlingene.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.