Seks unge menn som i mai ble dømt for gruppevoldtekter av en 15 år gammel jente på Furuset i Oslo har anket straffeutmålingen på samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel.

Det blir full ankebehandling av både skyldspørsmål og straffeutmåling i gruppevoldtektssaken fra Furuset i Groruddalen.

Ankesaken kommer opp for Borgarting lagmannsrett i januar.

– Alle de domfelte har anket. De har inngitt en såkalt full anke, det vil si anke over både bevisførsel og skyldspørsmålet. Alle ankene er tatt opp til behandling. Det betyr at det i prinsippet blir akkurat de samme spørsmålene som er relevante for ankebehandlingen som for hovedforhandlingen i tingretten, sier statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås til Document.

Seks unge menn, nå 17 og 18 år gamle, ble i slutten av mai dømt til mellom 360 timers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel for to gruppevoldtekter mot «Beate» (15) på Furuset i Oslo.

De ble også dømt for å ha utsatt henne for trusler og vold. Ved to tilfeller gikk flere av dem sammen om å holde henne mens hun ble voldtatt. En av dem truet også med å drepe henne, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Kinsarvik Gravås og medaktor politiadvokat Børge Enoksen la i tingretten ned påstand om fengselsstraffer på mellom to og fire år for de seks tiltalte.

Tre av dem ble dømt til 60 dagers ubetinget fengsel pluss samfunnstjeneste. De tre øvrige fikk kun samfunnstjeneste. Ingen av dem har innrømmet straffskyld.

Samtlige ble dømt for grov voldtekt etter straffeloven § 293, en bestemmelse som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Voldtekts­dommen er et slag i ansiktet på Beate og en trussel mot retts­sikkerheten. Den må ankes

Statsadvokaten anket straffeutmålingen på 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for de fire av mennene som ble dømt for gruppevoldtekt av Beate. Dommen på samfunnsstraff for to som spilte sentrale roller i planleggingen av overgrepet, «Muhammed» og «Said», ble ikke anket av statsadvokaten.

Muhammed og Said fikk kun 360 timers samfunnsstraff, til tross for at de aktivt bidro til å lure Beate til åstedet, skuret i skogholtet, hvor den alvorligste gruppevoldtekten fant sted. Deres medvirkning var «en nødvendig forutsetning» for at voldtekten kunne finne sted, heter det i dommen.

De lave straffene, og det faktum at statsadvokaten ikke anket for de to som ble dømt for medvirkning, vakte oppsikt og kritikk, blant annet fra Frp-leder Sylvi Listhaug og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen: Søppelplukking som straff for å ha gjengvoldtatt en ung jente? Forkastelig.

Amundsen stilte i juni spørsmål til justisminister Mæland om saken: Amundsen i Stortinget om straffene i gruppe­voldtektssaken: – Man tror knapt det er mulig.

Amundsen er glad for at saken blir tatt opp i sin fulle bredde i lagmannsretten.

– Det er svært gledelig, for denne saken fremtrer som en skamplett for norsk rett. Jeg oppfatter ikke at dommen er i tråd med lovgivers intensjon, særlig hva gjelder straffeutmålingen. Derfor er dette gledelig, og jeg forventer at resultatet blir skjerpet straff.

Amundsen understreker at han ikke tar stilling til skyldspørsmålet.

– Hvilken kommentar har du til at samtlige tiltalte, inkludert de som kun fikk samfunnsstraff, anker over straffeutmålingen?

– Det synes jeg er flott! Etter min mening bør det bety at de får skjerpet straff. Det var jo knapt mulig å få lavere straffeutmåling enn de fikk i Oslo tingrett, så dette er bra.

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.