BORGARTING LAGMANNSRETT: To av de seks som er tiltalt for gruppevoldtekt av 15 år gamle «Beate» er siktet for grov vold i en annen sak. Voldsepisoden skal ha skjedd mens ankesaken gikk for lagmannsretten.

Voldtektssaken gikk for Borgarting i januar og februar. 18. februar skulle den tas opp til doms. Da ankom plutselig to av de tiltalte med politieskorte: fire politibetjenter voktet dem denne siste dagen i retten.

Dagen før hadde aktor, konstituert statsadvokat Karl Kristian Nordheim, lagt ned påstand om flere års fengsel for alle de seks tiltalte. Noen timer senere ble to av dem, begge 18 år, fengslet med brev- og besøksforbud, siktet for grov vold.

24. februar ble fengslingen forlenget med to uker for begge to, frem til 10. mars, men etter hva Document erfarer ble begge sluppet fri for noen dager siden. Begrunnelsen for fengslingene har hele tiden vært faren for bevisforspillelse.

Lave straffer vakte oppsikt

Seks unge menn ble i fjor dømt i Oslo tingrett for å ha gruppevoldtatt «Beate» to ganger på Furuset i Groruddalen. Straffene varierte fra 360 timers samfunnsstraff til 60 dagers fengsel pluss samfunnsstraff. De lave straffene vakte oppsikt, og førte blant annet til at det i Stortinget ble stilt flere spørsmål om saken til justisministeren.

Tingrettsdommen slo fast at det er snakk om «svært alvorlige» og «meget krenkende lovbrudd». Retten fant knapt noen formildende omstendigheter, bortsett fra alder, men flere skjerpende. De tiltalte var 15 og 16 år gamle på gjerningstidspunktet.

Likevel ble den hardeste straffen på 60 dagers fengsel pluss 420 timers samfunnsstraff.

Har «tatt tak i livet sitt»

Flere av de dømte har «tatt tak i livet sitt» og er i «en positiv utvikling» og samfunnsstraff vil bidra til «personlig modning», het det i tingrettsdommen.

Nå er to av de seks siktet for overtredelse av straffeloven § 274 for medvirkning til grov kroppsskade, det som tidligere ble kalt grov vold. Omstendighetene rundt saken er foreløpig uklare for offentligheten.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere. Dokumentene i saken er klausulert, jeg kan derfor ikke si noe, sier Audun Beckstrøm, forsvarer for den ene av de to, til Document.

Beckstrøm vil heller ikke si om hans klient erkjenner straffskyld. Det vil derimot den andre voldssiktedes forsvarer, Kirsten Birgitte Sigmond:

– Min klient erkjenner ikke staffskyld.

Også Sigmond påpeker at politiet ikke ønsker oppmerksomhet om saken.

Voldtekts­dommen er et slag i ansiktet på Beate og en trussel mot retts­sikkerheten. Den må ankes

Da retten forlenget fengslingen av Sigmonds klient 24. februar opplyste hun retten om at klienten risikerte å miste lærlingplassen sin hvis fengslingen ble forlenget med to uker. Retten la imidlertid «vekt på at forholdet gjelder et svært alvorlig voldsforhold», og at «I lys av de alvorlige forholdene siktelsen gjelder mener retten at et eventuelt tap av lærlingplassen ikke kan bli avgjørende.»

På vegne av sin klient var Beckstrøm opptatt av at skolegangen ikke ble forstyrret, men ble ikke hørt av retten:

«Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at siktelsen gjelder et svært alvorlig voldsforhold og bevisforspillelsesfaren. I lys av dette blir det ikke avgjørende at siktede går glipp av ytterligere to uker skolegang.»

Tiltalt for vold mot «Beate»

Sigmonds klient har den alvorligste tiltalen i voldtektssaken, i tillegg til voldtekt er han tiltalt for nettopp grov vold mot «Beate». Han skal også ha truet henne på livet. For ham la aktor Nordheim ned påstand om fire år og tre måneders fengsel.

For Beckstrøms klient ville aktor ha fengsel i tre år og to måneder.

Samtlige seks nektet straffskyld for det alt vesentligste av tiltalepunktene da ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett i januar og februar. Dom i saken er ventet i begynnelsen av april.

 

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.