BORGARTING LAGMANNSRETT: Det er ikke første gang jeg sitter i retten og hører mødre til voldtatte norske jenter fortelle at de har rømt fra flerkulturen i Oslos østlige bydeler.

Seks unge menn ble i fjor dømt for å ha gruppevoldtatt «Beate» to ganger. Straffene varierte fra 360 timers samfunnsstraff til 60 dagers fengsel pluss samfunnsstraff. Ankesaken går nå for Borgarting lagmannsrett.

Beates mor forklarte seg også i tingretten, men siden tingretten forbød referat, var Document avskåret fra å referere fra hennes vitnemål. I Borgarting er det hverken lukket rett eller referatforbud.

Voldtatte «Beate» (15) sin historie. Hva Oslo tingrett ville forby oss å fortelle deg

Tiden etter overgrepene var vanskelig, forklarte hennes mor i lagmannsretten.

– Hun følte seg veldig utrygg. Hun fikk voldsalarm fra Barnehuset.

– Vet du om det ble opprettet noen politisaker mot enkeltpersoner for deres oppførsel mot [Beate]? spør medaktor politiadvokat Ingvild Myrold.

Flyttet til «den andre siden»

Moren svarer at hun ikke vet. Myrold opplyser at sakens hovedetterforsker vil forklare seg om dette i sitt vitnemål.

– Nå bor dere et annet sted, hva var årsaken til at dere flyttet fra Furuset? spør Myrold.

– Vi ønsket ikke å bo der, hun møtte jo på dem titt og ofte. Hun trivdes ikke der, så vi flyttet til den andre siden. For å komme bort.

– «Den andre siden», mener du den andre siden av byen, da?

– Ja, vi flyttet til [vestlig bydel].

«Beate er en gatejente»

En antydning om hva som kan få en norsk familie til å ville flytte fra mangfoldet i Alna bydel i Groruddalen, fremkommer i tingrettsdommen, som Document omtalte i juni:

Holdningene i dette «miljøet» på Furuset kom tydelig frem i et avhør politiet gjennomførte med moren til en av de tiltalte, og som retten refererer fra:

Retten finner [N.N.]s (mor til [N.N.]) beskrivelse til politiet 23. september 2019 som oppsummerende for både guttenes og miljøets oppfatning av og holdning til [Beate] på denne tiden: «Datteren hennes [N.N.] har fortalt henne at [Beate] er dramajente som bor med en mor som er alkoholiker… at [Beate] er en gatejente. Alle kjenner [Beate]. Hun bor på Trosterud.»

«Miljøet» på Furuset hadde ingen respekt for Beate. Hun var en de kunne bruke akkurat som de ville.

Kontakt med [Beate] var relatert til ønsker om seksuelle opplevelser fra en jente de ikke hadde noe respekt for, som hadde store vansker med å forstå situasjoner og vurdere konsekvenser samt med å sette tydelige grenser. Hun var med andre ord lett å lure og et lett bytte, hvis oppfatning bare forsterket seg utover sommeren / tidlig høst og som medførte en eskalering i hva hun ble utsatt for.

For ordens skyld: Det har ikke fremkommet noe i retten som støtter påstandene vitnet fremsetter om Beate og hennes mor.

Reagerte på straffene

Myrold henviser til at moren fulgte tingrettssaken, og spør hvordan hun syntes Beate ble fremstilt.

– Jeg synes hun ble fremstilt på helt feil måte.

– Hvordan reagerte [Beate]?

– Hun ble veldig dårlig, veldig påvirket.

– Hvordan reagerte hun på dommen?

– Hun ble ganske overrasket over utfallet. Straffen de fikk.

Dommer Trovik: – Ble hun overrasket over at de ble dømt?

– Nei, at det var for lite straff.

Moren henviser til aktors straffepåstand i Oslo tingrett, hvor det ble lagt ned påstand om fra to til fire års fengsel.

Retten påpekte en rekke svært skjerpende forhold, og knapt noen formildende, ut over de dømtes alder. Likevel fikk de seks tiltalte dommer på mellom 360 timers samfunnstjeneste og 60 dagers fengsel for gruppevoldtekter mot Beate.

– Hvordan har alt dette vært for deg, som mor? spør politiadvokat Myrold til slutt.

– Det har vært veldig belastende for meg også.

Angst, mareritt

Moren forklarte seg også om at Beate fikk problemer med å sove etter overgrepene.

– Det går på angst, mareritt. At hun får tilbake det som har skjedd på nytt da, i hodet.

– Er det noe hun fortsatt sliter med? spurte bistandsadvokat Brit Kjelleberg.

– Det er fortsatt i dag.

– Ser du noen enring i forbindelse med rettssakene?

– Ja, hun har gruet seg til dette. Hun er veldig sårbar. Hun har en frykt.

– Hva er det hun frykter?

– Hun har jo også fulgt saken, og hun mener at hun blir fremstilt på en helt feil måte. Under tingrettsbehandlingen sa jeg, og det sa [Beate] også, at hun blir fremstilt som en jente som alle kan gjøre hva de vil med.

– Har alltid forsvart Holmlia

For to år siden fulgte jeg en annen voldtektssak i Oslo tingrett. En 18-åring stod tiltalt for overfallsvoldtekt mot ei norsk tenåringsjente på Holmlia i Oslo i mai 2019. Saken var uvanlig stygg.

Midt på blanke ettermiddagen fulgte den da 17 år gamle somalieren etter jenta fra en bussholdeplass til hennes hjem, hvor han presset seg inn da hun forsøkte å lukke og låse. Han truet henne med en kniv og utsatte henne for gjentatte voldtekter.

I sitt vitnemål i retten sa jentas mor at familien hadde flyttet fra Holmlia. Aktor spurte hvorfor. Jeg husker svaret hennes krystallklart:

– Denne bydelen har jo ikke det beste ryktet, men jeg har alltid vært blant dem som har forsvart Holmlia.

Hun tok en kort pause, og sa med ettertrykk:

– Det kan jeg ikke lenger.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.