I 2020 ble Abdirahman M. (21) dømt til fem års fengsel for grov voldtekt av en ung norsk jente. Søndag ble han fengslet, siktet for en ny voldelig overfallsvoldtekt i Oslo sentrum.

– Staten gjør ikke nok for å beskytte norske borgere, tordner Per-Willy Amundsen (FrP).

Han er opprørt over at en notorisk voldskriminell var i stand til å begå et nytt overgrep kort tid etter at han slapp ut av fengsel.

Abdirahman hadde vært på frifot i mindre enn to måneder da han igjen ble siktet for grov voldtekt.

Abdirahman M. var somalisk statsborger da han i juni 2019 ble siktet for en svært stygg voldtekt på Holmlia i Oslo. Han er etter alt å dømme fortsatt somalisk statsborger. Amundsen reagerer kraftig på at han ikke er utvist og sendt ut av landet.

– Vanvittig

– Saken er helt vanvittig, sier lederen av Stortingets justiskomité.

– Det den har avslørt, er opprørende, komplett uakseptabelt, og det må rettes opp. Han er en farlig multikriminell som ikke har noe som helst i Norge å gjøre.

Abdirahman burde sittet i forvaring i påvente av utvisning fra Norge. Da hadde han ikke kunnet begå enda en voldtekt, poengterer Amundsen.

– Det er klart at han uansett er ansvarlig for sine handlinger, men staten har ikke gjort nok for å beskytte norske borgere mot en åpenbart farlig person.

Det hadde vært fullt mulig å holde ham i  varetekt, eventuelt på Trandum, i påvente av utsending, sier Amundsen.

– Vi skal gjennomgå denne saken, finne ut hva som har gått galt, og dersom det er noen åpenbare juridiske hull som må tettes, så kommer vi til å fremme forslag om å tette dem.

Skal utvises

Utlendinger som begår alvorlig kriminalitet skal utvises fra landet, fastslår den tidligere justisministeren.

– Dersom man ikke kan sende dem ut umiddelbart, må de plasseres i lukkede mottak i påvente av uttransportering. Jeg klarer ikke å forstå hvorfor det ikke har skjedd i denne saken.

– Det hevdes av noen at han har norsk statsborgerskap. Dersom dét stemmer, er det helt utrolig; at han har blitt innvilget statsborgerskap mens han sonet fengselsstraff for voldtekt.

– Document var til stede i retten både under fengslingsmøtet i juni 2019 og under rettssaken i 2020. Det ble da opplyst at Abdirahman var somalisk statsborger. Det er kanskje lite trolig at han har fått innvilget norsk statsborgerskap da han satt i fengsel for grov voldtekt?

– Det ville vært veldig spesielt, og i så fall har vi virkelig en sak, for å si det forsiktig. Dette må ettergås grundig, og om nødvendig må vi fremme forslag om lovendring for å sikre at personer som begår så alvorlig kriminalitet faktisk utvises fra Norge.

– For en såpass alvorlig dom kvalifiserer normalt til utvisning?

– Ja, i høyeste grad.

– Hvis jeg, som journalist, spør UDI om denne personen er vedtatt utvist, får jeg ikke svar. Får du, som politiker, svar hvis du spør?

– Det er et godt poeng. Jeg kommer til å stille spørsmål til justisministeren om dette.

– Jeg er oppgitt og sint. At staten behandler farlige utlendinger på en sånn måte at de blir i stand til å begå nye voldshandlinger – seksuelle overgrep –, det er opprørende. Det skal ikke være slik. Intensjonen med å returnere folk som har fått opphold, men begår alvorlig kriminalitet, ligger fast. Jeg legger til grunn at også dagens regjering følger dette, sier Amundsen.

– Må finne ut hva som har gått galt 

– Finnes det hull i dette systemet?

– Vi vet jo ennå ikke om det er en feil begått av UDI, om det er et utvisningsvedtak som ikke er fattet, eller om det er fattet, men ikke gjennomført, eller hva, men dette må ettergås. Vi må finne ut hva som har gått galt i denne saken.

– Det vi sitter igjen med, er at en ung norsk kvinne er utsatt for et brutalt overgrep, og er merket for livet fordi staten ikke har fulgt opp sine forpliktelser, sier Amundsen.

Også den voldtekten Abdirahman ble dømt for i 2020, var svært grov. Han fulgte etter jenta, og da hun skulle låse seg inn i sitt hjem, tvang han seg inn. I hennes eget hjem utsatte han jenta for gjentatte vaginale og orale voldtekter mens han truet henne med en kniv mot halsen.

Kjenning av politiet som 17-åring

Allerede den gang, som 17-åring, ble Abdirahman M. omtalt som en kjenning av politiet. Somalieren ble dømt for en rekke andre forhold, inkludert voldelige ran og ransforsøk, trusler og narkotikalovbrudd i samme rettssak som han ble dømt for voldtekten.

I februar 2020 fikk Abdirahman fem års fengsel, hvorav ett år betinget med en prøvetid på tre år.

– Også det forrige overgrepet var helt grotesk. Sakene viser oss konsekvensene av både innvandringspolitikken og kriminalpolitikken. Det er dobbelt naivt. I utgangspunktet tror jeg de fleste reagerer på den lave straffeutmålingen han fikk for den forrige voldtekten. Han var dømt i 2020, og så er han ute på gaten igjen i mai 2023. Da har han ikke sittet lenge i fengsel, konstaterer stortingsrepresentanten.

– Det er åpenbart en straffeutmåling som strider mot folks rettsoppfatning.

Politiets taushet

Det har i sommer vært minst 12 seksuelle overgrep på åpen gate i Oslo, flere av dem midt på lyse dagen. Kvinner har blitt utsatt for alt fra seksuelle handlinger til overfallsvoldtekter.

Politiet har blitt langt mer forsiktig når det gjelder å informere om overgrep og voldtekter i det offentlige rom, mener Amundsen.

– Det underkommuniseres av politiet i Oslo. Dette er en praksis som kommunikasjonsavdelingen ved Oslo politidistrikt bør tenke igjennom. Når folk ikke blir godt nok informert om disse overgrepene, kan man heller ikke ta de forholdsregler man burde. Tidligere, i Hanne Kristin Rohdes tid, hadde man en annen praksis, hvor man gikk ut med tydelig informasjon om overfallsvoldtekter og slik advarte allmennheten.

Alle siktede fra Afrikas Horn

Etter fengslingen av Abdirahman M. søndag er nå tre personer siktet og fengslet for til sammen syv seksuelle overgrep begått på åpen gate i Oslo i juni og juli. Samtlige er fra Afrikas Horn; to er fra Somalia, én er fra Eritrea.

– Folk fra disse landene er grovt overrepresentert på denne statistikken. Det er bare et faktum. Dette er en type informasjon som ikke skal underslås, men det gjøres jo i praksis, konstaterer Per-Willy Amundsen.

Bølge av seksuelle overgrep i Oslo: To afrikanere siktet

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.