OSLO TINGRETT: Angeson T. (29) og Abdirahman A. (21) er dømt til fengsel for voldtekt og seksuell omgang med to jenter på 13 og 14 år.

Angeson er dømt til fem års fengsel for voldtekt av 13-åringen og seksuell omgang med 14-åringen, Abdirahman er dømt til tre år og seks måneders fengsel for voldtekt av 13-åringen.

Oslo tingrett var enig i aktor politiadvokat Siri Ross Wessels påstand om fem års fengsel for 29-åringen, men la på to måneder i forhold til hennes påstand om tre år og fire måneders fengsel for 21-åringen. De to er også dømt til å betale jentene til sammen 700.000 kroner i oppreisning.

Nekter straffskyld

I retten nektet begge straffskyld. Cecilie Nakstad, som forsvarte 29-åringen, sier til Document at hennes klient vil anke både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

21-åringens forsvarer, Olav Arnfinn Ramel Haaland, sier at det er for tidlig å svare på spørsmålet om anke.

Saken gikk for lukkede dører 13. og 14. mars. Ingen fikk slippe inn. Heller ikke pressen.

Lukkede dører når to menn står tiltalt for voldtekt av 13-årig jente

Det er straffbart å ha sex med noen som er under 16 år. Er fornærmede under 14 år, er det juridisk sett per definisjon en voldtekt. Den som er under 14 år, kan ikke samtykke til seksuelt samkvem.

De to jentene er jevngamle; den ene var nesten 14, den andre så vidt over 14. 13-åringen skulle overnatte hos sin venninne i oktober 2021.

Over midnatt tok de kontakt med tiltalte Abdirahman [etternavn] på Snapchat. [13-åringen] hadde noen i dager i forkant truffet [Abdirahman] på en fest på Grønland. De hadde den gangen drukket alkohol sammen og kysset utenfor leiligheten på vei hjem. [13-åringen] og [14-åringen] lurte på om [Abdirahman] hadde alkohol. Han sa han hadde en flaske med vodka, og de avtalte å møtes på Majorstua for deretter å dra til en venn av [Abdirahman] som bodde på Hovseter. De snakket om hvem [Abdirahman] skulle ta med, og de ble enige om at han skulle ta med en annen venn enn forrige gang de møttes fordi han «holdt på» med en venninne av [13-åringen] og [14-åringen]. [Abdirahman] kom til Majorstua i en taxi, og de tre tok taxi videre hjem til tiltalte Angeson [etternavn] i [adresse].

Skjenket med vodka

De ankom leiligheten ved ett-tiden. Der ble det drukket vodka blandet med Fanta. Jentene har i avhør forklart at de ble skjenket 4–5 glass hver.

Retten fant det bevist at 13-åringen ble voldtatt vaginalt og oralt av 21-åringen, og 14-åringen vaginalt av 29-åringen i løpet av natten.

Etter dette skal alle ha sovnet. [14-åringen] kastet opp før hun sovnet på den store sofaen. [Angeson] sovnet i den lille sofaen. [13-åringen] og [Abdirahman] sovnet i sengen på soverommet. [Abdirahman] forlot leiligheten tidlig på morgenen da han skulle på jobb.

Retten mener at Angeson voldtok 13-åringen på formiddagen.

[13-åringen] forklarte at hun våknet av at noen befølte henne og fingret henne. [Angeson] tok av henne underbuksen og buksen og hadde samleie med henne. Han tok en dyne over hodet hennes så det var vanskelig å puste. Hun forklarte at hun ikke klarte å gjøre noe, hun klarte ikke å si «nei» eller bevege kroppen. Før hun og [14-åringen] dro fra leiligheten ga [Angeson] henne 200 kroner som hun kunne kjøpe en angrepille for.

DNA-bevis

Jentenes forklaringer ble i stor grad støttet av DNA-funn på deres kropper og undertøy.

De to mennene nektet straffskyld idet de påberopte seg at de ikke kunne vite hvor unge jentene var. Retten slår fast at uansett hva jentene hadde sagt om sin alder, hadde de tiltalte en selvstendig plikt til å sjekke alderen.

Dersom man legger til grunn de tiltaltes forklaring om at de sa de var født i 2002 (altså 18/19 år i 2021) var det i alle fall grunn til å undersøke nærmere, de har ikke utseende eller oppførsel tilsvarende denne alderen etter rettens mening. Retten mener at det at de er ute om natten og drikker alkohol (som [Abdirahman] skaffet dem) ikke kan tas til inntekt for at de er født i 2002, snarere tvert imot tyder det på en utforskende mindreårig som er interessert i alkohol og seksuell erfaring som voksne skal beskytte dem mot. Retten viser også til at det ringte på telefonen til [14-åringen] og/eller [13-åringen] og at de tiltalte så at det var «mamma» som ringte og at de tydelig var etterlyst av foreldre. Retten viset også til at [Abdirahman] hadde truffet [13-åringen] noen dager i forkant sammen med 2 andre venninner av [13-åringen] som også var født i 2007. De hadde skaffet alkohol til dem og vært på en fest hvor hun ene jenten ble så full at hun måtte hentes av sin mor. Retten mener [Abdirahman] hadde all grunn til å sjekke om de faktisk var så gamle som de utga seg for før han serverte dem alkohol og hadde samleie med [14-åringen].

Burde undersøkt jentenes alder

Retten konkluderer med at de tiltalte er å bebreide for sin påståtte uvitenhet om jentenes alder.

Hva gjelder voldtekten av 13-åringen som skjedde dagen etter, gjelder minstestraffen for voldtekt på fire år, skriver retten.

Etter rettens mening foreligger det skjerpende omstendigheter, voldtekten har preg av tvang og at [13-åringen] var ute av stand til å motsette seg voldtekten. Hun sov i sengen og våknet av at [Angeson] tok av henne buksen og underbuksen, tok en dyne over hodet hennes og førte deretter fingre og sin penis inn i hennes skjede. [13-åringen] forklarte at hun var i dårlig form etter høyt alkoholinntak samme natt og forklarte at hun ikke klarte å si noe eller bevege kroppen. Hun forklarte på overgrepsmottaket ca. 2,5 døgn etterpå at hun ble voldtatt og det samme forklarte hun i tilrettelagt avhør den 14.10.2021. Hun opplevde det som en voldtekt i motsetning til samleie med [Abdirahman] som var frivillig. Retten viser videre til at han er betraktelig eldre enn henne.

Straffeutmåling

Retten mener denne voldtekten isolert sett gir grunnlag for en straff av fengsel i 4 år og seks måneder.

Når det gjelder samleie med [14-åringen] mener retten at riktig straff for dette isolert sett er fengsel i 7–8 måneder. Retten viser til HR-2018-2096-A. Normalstraffen for overtredelse av straffeloven § 302 er 6 måneder, men retten mener det foreligger skjerpende omstendigheter. Retten viser til at [14-åringen] nettopp hadde fylt 14 år (en uke tidligere), det var stor aldersforskjell mellom dem og at hun var sterkt beruset, noe [Angeson] visste. Retten viser til at hun drakk 3–4 glass med vodka, de siste glassene styrtet hun, hun var nærmest bevisstløs og kastet opp etter samleie. Retten viser til forklaring fra [N.N.] som er miljøarbeider på [N.N.], et senter for ungdom. Han forklarte at [14-åringen] kom til ham dagen etter ca. klokken 11:00-12:00, hun fremsto fortsatt beruset.

Samlet sett kommer retten til at riktig staff for Angeson T. er fengsel i fem år.

Abdirahman erkjente at han hadde hatt samleie med [13-åringen], både vaginalt og oralt. Innrømmelsen har en betydning for fornærmede, men har ikke hatt nevneverdig betydning for oppklaring av saken eller medført noen prosessøkonomisk besparelse, fastslår retten, som konkluderer med at riktig straff for Abdirahman er 3 år og 6 måneder.

Retten dømmer Angeson til å betale oppreisning på 240.000 kroner til hver av jentene: «Retten viser til deres unge alder, den betydelige aldersforskjellen, handlingens grovhet som allerede beskrevet og de psykiske skadevirkninger det har påført dem.»

Abdirahman dømmes til å betale 220.000 kroner i oppreisning til 13-åringen.

De ureturnerbare

Document har tidligere skrevet at begge jentene er etnisk norske. Vi erfarer at 29-åringen innvandret til Norge fra Eritrea ved årsskiftet 2015–16. Han er dermed høyst sannsynlig fortsatt eritreisk statsborger, siden man ikke kan søke om norsk statsborgerskap før man har hatt opphold i Norge i syv år. Han risikerer derfor utvisning ved rettskraftig fellende dom.

21-åringen skal ha kommet til Norge fra Somalia i 2011, og kan dermed i prinsippet være norsk statsborger.

Det har i flere år vært vanskelig for Norge å få gjennomført utvisning av personer til både Eritrea og Somalia.

Document omtalte for et par år siden somalieren «Abdi» (28), som var utvist fra Norge etter flere svært voldelige voldtektsforsøk. Han kunne imidlertid ikke returneres til Somalia, fordi det var for mye vold der, opplyste statsadvokaten i Oslo.

– Det bekreftes at han er utvist fra Norge, men det er p.t. ikke mulig å gjennomføre dette pga. forholdene i hjemlandet (krig), skriver statsadvokat Asbjørg Lykkjen ved Oslo statsadvokatembeter i e-post til Document.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok her!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.