«Ray» ble varetektsfengslet 31. mars, to dager etter voldtekten. I fengslingsmøtet oppgav han at han jobbet som barnehageassistent. Han har vært på frifot siden 25. april.

Barnehageassistenten «Ray» (26) er av Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i fire år for voldtekt mot ei 12 år gammel jente i påsken i år.

Det er «ingen tvil om at tiltalte er skyldig etter tiltalen» skriver retten, som viser til sterke tekniske bevis i form av dna-spor. Det er «ingen opplysninger som støtter opp under tiltaltes forklaring», heter det i dommen.

Sunnmøre tingrett fant ingen formildende omstendigheter, derimot flere skjerpende.

Ray var en venn av familien til jenta, og retten viser til at det er skjerpende for straffen at tiltalte har misbrukt tilliten jenta hadde til ham:

«Tiltalte var en venn av familien og han hadde også hjulpet dem med tolking av papirer, blant annet fra barnevernstjenesten. Tiltalte hadde dermed god innsikt i familieforholdene. Han var også en venn av familien. Disse tilknytningsforholdene er skjerpende omstendigheter for straffen.»

Retten viser til at jenta var i en «særlig sårbar situasjon både i forhold til alder, tillitsforhold til tiltalte og omsorgssituasjon.»

Jenta har bodd i beredskapshjem, senere i fosterhjem. Hun lengtet hjem, og ble før påske i år returnert til sine foreldre. Etter at hun ble voldtatt i påsken ble det fattet akuttvedtak, og hun ble sendt tilbake til fosterhjemmet. Hennes kongolesiske foreldre var fortsatt ikke i stand til å ta seg av henne.

Fornærmede hadde nylig flyttet tilbake til familien etter at vedtak om omsorgsovertagelse var opphevet av retten. Overgrepet fornærmede ble utsatt for medførte at barnevernstjenesten senere traff akuttvedtak og fornærmede på nytt ble tatt under offentlig omsorg. Hvilke skadevirkninger saken har påført fornærmede er ukjent, men det er på det rene at barn som blir utsatt for overgrep av denne art blir påført skade. Det er gjerne bare snakk om tid før skadevirkningene gir utslag.

Ray er fra Kongo, men bodde 15 år i flyktningleir i Rwanda før han i 2008 kom til Norge. Tiltalte bor alene på Sunnmøre, men han er far til et
barn på to år. Han er norsk statsborger.

Fornærmede er nå 13 år gammel. Hun kom med foreldre og seks søsken som kvoteflyktninger til Norge i 2014.

Ray ble i fjor kjent med familien til jenta. De bodde i samme nabolag, og siden også hennes familie er fra Kongo har de felles kultur og
språk, skriver retten. 26-åringen ble regnet som en venn av familien.

Voldtekten skjedde 29. mars, etter at Ray først ringte fornærmedes søster og spurte om hun ville komme hjem til ham. Det kunne hun ikke, og Ray ringte deretter 12-åringen og spurte om hun ville komme til han. Det sa hun ja til.

«Fornærmede gikk deretter til tiltalte. Klokken var da omkring kl. 14.00 – 15.00. Etter at fornærmede kom inn i leiligheten til tiltalte, låste han ytterdøra. Det var ingen andre enn de to tilstede. Tiltalte satt seg i sofaen og fornærmede på en stol. Hun fikk servert te. Tiltalte spurte fornærmede om hun hadde kjæreste før han gjentatte ganger ba henne sette seg i sofaen sammen med han. Fornærmede satt seg etter hvert i sofaen. Tiltalte begynte å ta på kroppen til fornærmede, kysset henne på munnen og sa hun var fin. Fornærmede ble redd og sa fra at hun ikke hadde lyst. Tiltalte løftet med seg fornærmede inn i sengen og kledde av henne klærne. Han kledde også av seg egne klær. Tiltalte tok på seg kondom og han smurte barneolje både på seg selv og på fornærmede før han gjennomførte et vaginalt samleie med henne. Tiltalte tok deretter av kondomen og puttet deretter penis på nytt inn i fornærmedes vagina. Tiltalte sa til fornærmede at hun måtte holde det som skjedde hemmelig. Etter at fornærmede kom hjem tok hun telefonkontakt med «fostersøster» (N.N.) som kontaktet politiet. Politiet oppsøkte deretter fornærmede og fikk henne til overtaksmottaket for sikring av bevis. Tiltalte ble også pågrepet samme dag og undersøkt.»

Tiltalte har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld, men retten finner ingen opplysninger som støtter opp under hans forklaring.

Når det gjelder den brukte kondomen som politiet fant hjemme hos tiltalte, har han forklart at han dagen forut hadde vært på byen og truffet en ukjent dame som var med han hjem. Når det gjelder bevisvurderingen ser retten bort i fra tiltaltes forklaring. Det er under bevisførselen ingen opplysninger som støtter opp under tiltaltes forklaring. Derimot fremstår fornærmedes forklaring troverdig og støttes av de øvrige bevis i saken. Retten viser for det første til at fornærmede har forklart seg detaljert og på en slik måte som klart bærer preg av at den hun har forklart må hun også ha opplevd. Retten viser videre til at det er funnet DNA fra fornærmede på tiltaltes penishode, penisskaft og på tiltaltes bokser. Det er videre funne DNA spor etter både tiltalte og fornærmede på prøver tatt fra kondom politiet fant hjemme hos tiltalte.

Retten har etter en samlet vurdering av bevisene i saken kommet til at det ikke hefter tvil om at Ray er skyldig etter tiltalen. Han dømmes for overtredelse av straffeloven §299 bokstav a jf. §300 bokstav a, det vil si for å hatt samleie med barn under 14 år, noe som per definisjon er voldtekt i henhold til norsk lov.. Strafferammen er fengsel i 10 år.

For straffen er det skjerpende at tiltalte har misbrukt tillitsforholdet jenta hadde til han. Fra dommen:

«Disse tilknytningsforholdene er skjerpende omstendigheter for straffen. Det er videre straffeskjerpende at tiltalte gjennomførte samleier med fornærmede med og uten kondom. Retten finner ikke forhold som virker formildende for straffen.»

Straffen settes til fengsel i fire år. Ray dømmes også til å betale oppreisningserstatning til jenta på 200.000 kroner.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂