Kvinnene «Abdi» forsøkte å voldta trodde de skulle dø da han holdt så hardt rundt halsen deres at de ikke fikk puste. Illustrasjonsfoto.

Somalieren «Abdi» (28) er utvist fra Norge etter svært voldelige voldteksforsøk. Han kan imidlertid ikke returneres til Somalia fordi det er for mye vold der, opplyser statsadvokaten i Oslo.

– Det bekreftes at han er utvist fra Norge men det er p.t. ikke mulig å gjennomføre dette pga forholdene i hjemlandet (krig), skriver statsadvokat Asbjørg Lykkjen ved Oslo statsadvokatembeter i epost til Document.

«Abdi» (ikke hans virkelige navn) var løslatt på prøve fra forvaringsdom for to grove voldtektsforsøk og tre overfall på unge kvinner, som etter alt å dømme også var voldtektsforsøk, da han skallet ned Edvin Eriksen (22), skrev Document denne uken.

Eriksen ble angrepet på en buss i Oslo sentrum i sommer, og Abdi er tiltalt for overfall og grov vold «motivert av fornærmedes homofile orientering».

Edvin Eriksen måtte sy fire sting etter at han ble skallet ned på 31-bussen mellom Rosenhoff og Carl Berners plass i Oslo. Privat foto.

Abdi ble dømt til seks år og fire måneders forvaring for to svært voldelige voldtektsforsøk. Borgarting lagmannsrett mente i januar 2014 at Abdis «psykiske situasjon, forholdet til rusmidler, manglende skolegang og ustabile nettverk er sentrale og betydelige risikofaktorer for gjentagelse av alvorlige straffbare handlinger», og kom til at det var «reell og nærliggende fare for nye lovbrudd». Han har også en annen tidligere voldsdom.

Likevel ble han prøveløslatt i juni 2018.

Nedskallingen av Edvin Eriksen, som Abdi har innrømmet i avhør, skjedde mens han var løslatt på prøve fra forvaringsdommen. Statsadvokat Asbjørg Lykkjen har i tiltalen varslet at det kan bli lagt ned påstand om gjeninnsettelse på forvaring.

Etter straffeloven § 46 kan påtalemyndigheten begjære gjeninnsettelse på en dom på forvaring dersom den prøveløslatte begår en ny straffbar handling i prøvetiden. På spørsmål om det er automatikk i at det blir lagt ned påstand om gjeninnsettelse, svarer Lykkjen slik:

–  Det tas en vurdering av hva slags lovbrudd som er begått, men i dette tilfellet hvor det begås ny vold, er det naturlig å be om gjeninnsettelse på forvaringsdommen.

Abdi ble prøveløslatt juni 2018, men i Oslo tingrett ble han 19. desember i fjor dømt til «fortsatt forvaring» med en tidsramme på to år, som forlengelse av tidsrammen fastsatt ved Borgarting lagmannsretts dom av 7. januar 2014. Lykkjen forklarer:

– Den underliggende forvaringsdommen er gjeldende selv om han er prøveløslatt fra denne. Dersom han bryter vilkårene for prøveløslatelsen, kan han begjæres gjeninnsatt. Den underliggende forvaringsdommen må dermed forlenges når tidsrammen er i ferd med å løpe ut, slik det ble gjort ved Oslo tingretts dom av 19.12.19.

– I dommen siteres de sakkyndige på at «Iverksettelse av skisserte tiltak kan imidlertid bli en utfordring, dersom utvisningsvedtak fra Norge står ved lag.» Kan du bekrefte at han er vedtatt utvist fra Norge?

– Det bekreftes at han er utvist fra Norge men det er p.t. ikke mulig å gjennomføre dette pga forholdene i hjemlandet (krig), svarer statsadvokat Lykkjen per epost.

– Ingen er vernet mot retur til Somalia

Statsadvokatens svar står i kontrast til hva Utlendingsnemnda skriver på sin nettside:

Vår vurdering er at ingen er vernet mot retur til Somalia på grunn av sikkerhetssituasjonen alene. Sikkerhetssituasjonen har endret seg over tid, og kan endre seg igjen. Sikkerhetssituasjonen varierer også mellom ulike områder i Somalia.

I mange av sakene som vi behandler, sier søkerne at de kommer fra Mogadishu. I Mogadishu var det en periode fra høsten 2010 til høsten 2012 der personer fra byen fikk beskyttelse på grunn av sikkerhetssituasjonen alene. Etter 2012 har ingen fått beskyttelse på grunn av sikkerhetssituasjonen i Mogadishu.

Landinfo: Kraftig forbedret sikkerhetssituasjon

Det pågår en militær konflikt i Somalia, mest på grunn av aktiviteten til den islamistiske terrorgruppen Harakat al-Shabaab, som er aktiv i deler av Sør-Somalia. Det er anslått at mellom 300 000 og 500 000 mennesker mistet livet siden 1991 som følge av konflikten.

Fra 2012 ledes parlamentet av norsk-somalieren Mohamed Osman Jawhari. I 2017 ble norsk-somalieren Hassan Ali Khaire valgt til statsminister.

Imidlertid ble sikkerhetssituasjonen i Mogadishu kraftig forbedret for åtte år siden, da al-Shabaab ble presset ut av byen. Av Landinfos ferske rapport Somalia: Vold i Mogadishu og utvikling siden 2012 fremgår det at antall registrerte drepte falt fra rundt 2.500 i 2010 til 500 i 2012.

Toppen i 2017 skyldes lastebilbombeangrepet 14. oktober det året, som alene tok livet av over 500 mennesker.

Den positive utviklingen i sikkerhetssituasjonen understrekes av at befolkningstallet i Mogadishu har økt kraftig siden 2012, men at antall registrerte voldshendelser og drepte ikke har økt i samme takt, ifølge ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project).

Da al-Shabaab ble presset ut av byen i 2011/2012, var det trolig bare noen hundre tusen mennesker i byen, skriver Landinfo, som selv observerte en «nærmest folketom» by under en kjøretur rundt om i Mogadishu i februar 2012. En befolkningsundersøkelse fra 2014 ga et estimat på 1,65 millioner innbyggere. Fra rapporten:

Også denne veksten underbygges av Landinfos senere observasjoner av en by med et yrende gateliv av mennesker, trafikk, byggevirksomhet og handel.

 

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.