«Afaq» er domfelt flere ganger tidligere, både for grov voldtekt, ran og vold. Privat foto.

To måneder etter at «Afaq» ble prøveløslatt etter soning av dom for grov voldtekt, holdt han kjæresten fanget, truet henne med elektrosjokkvåpen og misbrukte henne på det groveste, bare avbrutt av at deres ettårige datter våknet.

Etter voldtektene, som pågikk i rundt fem timer, skal han ha sagt følgende til kjæresten: «Nå er du fri og ferdig, og har bevist at du elsker meg, nå er du trygg til i morgen».

I romjulen i fjor oppsøkte Tiril (ikke hennes virkelige navn) overgrepsmottaket ved Oslo legevakt og fortalte at hun var blitt voldtatt av sin kjæreste Afaq (ikke hans virkelige navn). Politiet ble varslet samme dag, 29. desember.

Saken gikk for Oslo tingrett 3.–5. november, og nå er Afaq (40) dømt til åtte års forvaring, med minstetid på fem år og fire måneder, for grov voldtekt og frihetsberøvelse av Tiril (38). Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, hadde lagt ned påstand om forvaring på ti og et halvt år, med minstetid på syv år.

Tingretten fastslår at voldtekten var grov på grunn av smertene Tiril ble påført.

– Anker dommen

Afaq har hele tiden nektet straffskyld for voldtekt og frihetsberøvelse.

– Han er skuffet over at han ble domfelt. Straffen ble to og et halvt år under aktors påstand, samt at en dommer ville frikjenne. Han er klar på sin uskyld og vil anke dommen, sier hans forsvarer, advokat Stian Sletten fra advokatfirmaet Hasle, til Document.

De to hadde ifølge dommen vært kjærester i mange år, helt siden Tiril var 16. De har bodd sammen i perioder og har to barn sammen.

Bare vel to måneder før voldtekten han nå er dømt for, ble Afaq løslatt på prøve fra soning av en annen dom: I 2013 ble han dømt til fengsel i åtte år og seks måneder for grov voldtekt mot en annen kvinne.

Det er usikkert om Tiril forstod hva han var dømt for. I retten sa han at da han fikk innkalling til soning, fortalte han henne at det dreide seg om soning av ubetalte bøter.

I tillegg er Afaq tidligere straffedømt en rekke ganger, blant annet for ran og vold, blant annet vold mot Tiril.

– Ventet på at noe skulle skje

Av legeerklæringen fra overgrepsmottaket gjengitt i dommen fremgår det at Tiril fortalte om «psykisk vold den siste tiden forut for det aktuelle». Hun sier at hun «ventet på at noe skulle skje».

Ved mottakssamtalen forteller undersøkte at hun og kjæresten har hatt en dårlig periode med krangling. Dagen før hendelsen dro sønnen til undersøktes søster for å være der. Datteren på ca. 1 3/4 år ble lagt tidlig. Hun ønsket å snakke om problemene deres. Han ønsket å kose i stedet for å prate, og de la seg. Hun hadde ingen klær på seg.

Hun opplevde kjæresten truende. Han ba henne om å vise han at hun elsket han, og holdt henne hardt. Han viste frem en strømpistol-lignende gjenstand, som undersøkte syntes lignet på noe som brukes for a gi strømstøt mot dyr. Han sa: «Hvis ikke du gjør som jeg sier …». Han sa at hvis han brukte den på henne, så ville hun besvime i ca. 30 minutter. Han tok på henne håndjern og maske, slik at hun ikke så noe. Hun fikk noe på begge brystvorter, som klemte hardt. Hun var usikker på om han kom til å pierce henne, etter hvert skjønte hun at han hadde satt på klips på brystvortene hennes. Masken ble etter hvert tatt av.

Hun så at han har tatt frem utstyr som hun beskriver som «sado-utstyr», som hun ikke hadde sett før. Hun fikk en ball i munnen. Han hadde inntrengning i hennes skjede med penis. Han ønsket å gjennomføre inntrengning i hennes endetarm, noe hun ikke ville. Han forsøkte flere ganger å ha inntrengning i endetarmen hennes med penis uten å få det til. Det var smertefullt.

Han fant deretter en ball som hun fikk beskjed om selv å føre inn i endetarmen. Da ballen var ført inn, pumpet han opp ballen slik at den forstørret seg. Han tok da fingre (muligens tre) inn i hennes skjede. Det var smertefullt. Hun sa ifra at hun måtte bæsje og ba han om å fjerne ballen, noe han ikke gjorde med en gang. Da ballen ble fjernet / luften tatt ut, kom det avføring ut sammen med ballen. Han viste henne ved hjelp av hendene hvor stor ballen hadde vært inne i hennes endetarm.

De gikk sammen inn i dusjen for å vaske av seg avføring. Mens de var i dusjen, våknet datteren. Hun ble tatt opp og ivaretatt av dem begge. Undersøkte opplevde da at mannen hadde normal atferd. Da datteren sovnet, begynte han med nye forsøk på analsex (inntrengning i endetarm).

Forsøkene ble avbrutt ved at datteren våknet flere ganger. Da datteren sovnet for siste gang, klarte han å ha inntrengning i endetarmen. Hun tror han på et tidspunkt hadde utløsning i hennes endetarm. Da han var ferdig, sa han: «Nå er du fri og ferdig, og har bevist at du elsker meg, nå er du trygg til i morgen» og «Du klarte det, trodde du skulle ringe politiet».

Han hadde tatt telefonen hennes, slik at hun hadde ikke hatt mulighet for å ringe. Hun følte seg sårbar og redd gjennom de seksuelle handlingene, og var i etterkant redd for hva han kunne gjøre videre. Hun spilte med og gjorde som han sa, i frykt for hva han kunne finne på mot henne, og i forsøk på å roe han ned. Hun vurderte flere ganger å løpe ut / forlate boligen sammen med datteren, men hun gjorde det ikke i frykt for at han skulle oppdage det før hun hadde kommet langt nok unna. Leiligheten er liten, og det er lytt.

Undersøkte og datteren dro fra leiligheten på ettermiddagen til hennes mor. Undersøkte måtte på toalettet og hadde avføring flere ganger samme natt og påfølgende morgen. Hun hadde blod i avføringen til å begynne med. Hun hadde smerter i endetarmen. Ved legeundersøkelse suppleres det at mannen lå oppå undersøkte og svettet mye.

Legevakten observerte skader ved undersøkelsen av Tiril:

Det er sett skader ved undersøkelse av endetarmen utvendig og innvendig forenlige med stumpe traumer / mekanisk påkjenning. Funnene passer med fremstillingen om seksuell kontakt med inntrengning i endetarmen.

For øvrig ble det ikke påvist andre skader, men legevakten konstaterte at «Det er ingen funn som står i motsetning til fremstillingen.»

Samfunnsvernet

Påtalemyndigheten mente Afaq måtte dømmes til forvaring, på bakgrunn av både den grove voldtekten og lovbruddene Afaq tidligere har begått. Retten var enig og viste til samfunnsvernet, det vil si samfunnets behov for beskyttelse mot Afaq.

Tingretten konstaterer at «tiltalte har et uavklart forhold til narkotika, hvilket underbygger at forvaring nå er den rette reaksjonen».

Om gjentakelsesfaren uttalte de psykiatrisk sakkyndige at det «foreligger en klart forhøyet risiko»:

[N.N.] har en IQ på 67 og han er karakterisert av de sakkyndige som lettere psykisk utviklingshemmet, med redusert kognitiv funksjon.

Etter å ha tatt Afaqs psykiske utviklingshemning i betraktning, kommer retten til at en fengselsstraff bør ligge på fem år.

– Nærliggende og konkret fare for nye overgrep

De sakkyndige konkluderte også med at Afaq har en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Med det rullebladet tiltalte har, med flere domfellelser for bruk av vold og trusler om vold, og særlig domfellelsen for voldtekt til fengsel i 8 år og 6 måneder ved Borgarting lagmannsretts dom av xx.xx.2013, foreligger det etter rettens syn klart nok en nærliggende og konkret fare for at tiltalte på nytt vil utøve seksuelle overgrep. En tidsbegrenset straffereaksjon anses ikke tilstrekkelig til å verne samfunnet på det tidspunkt tiltalte løslates fra en alternativ fengselsstraff.

[…]

Retten bemerker at tiltalte har et stort behov for oppfølging og behandling, og det er å håpe at forvaring kan gi ham en bedre rehabilitering enn fengselsstraff ville gitt.

Legger til resttid

I og med at voldtekten han nå dømmes for, ble begått kun drøyt to måneder etter prøveløslatelse etter soning av forrige voldtekt, krevde statsadvokat Øverberg at resttiden av forrige dom, nesten tre år, må sones.

Retten var enig, og fant at resttiden tilsier et påslag på fengsel i 2 år og 6 måneder. Dermed skulle samlet alternativ fengselsstraff bli 7 år og 6 måneder, men retten peker også på straffskjerpende momenter i straffeloven § 79 bokstav a og b (flere lovbrudd, samt gjentagelse av samme type lovbrudd som man tidligere er dømt for), og konkluderer med en samlet fengselsstraff på 8 år.

Aktor ba om fellesdom med en dom Afaq fikk i fjor høst, men som ikke er sonet. Dommen var ikke av betydning for straffeutmålingen, konstaterte retten, og det hadde heller ikke tiltaltes tilståelser av brudd på vegtrafikkloven (kjøring uten førerkort) og bruk av narkotika. Men siden Afaq er domfelt «en rekke ganger» for brudd på vegtrafikkloven, fradømmes han førerretten i ett år og ti måneder.

Kjøp Asle Tojes siste bok her! Vi pakker og sender for deg hvis du skriver «julegave» i meldingsfeltet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.