Sakset/Fra hofta

Mandag falt en dom i Sunnhordland tingrett som ikke ser ut til å ha sitt sidestykke i Norges nyere rettshistorie.

En 51 år gammel mann fra Iran ble dømt til fengsel i 19 år for å ha utsatt hele sin familie for et nesten ufattelig nedverdigende volds- og overgrepsregime fra 1998 til 2017. Verst gikk det ut over hans egen datter, som er blitt hyppig og grovt seksuelt misbrukt fra hun var fire-fem år og frem til hun var tjueto. Men også samboeren og parets tre sønner har lidd overgrep – til og med familiens husdyr.

19 års innesperring, i samsvar med aktors påstand, er et eksepsjonelt høyt straffenivå i en overgrepssak, og retten bemerker at det ikke finnes sammenlignbar rettspraksis. Dommen har med andre ord stor offentlig interesse i seg selv, men også fordi den er et stykke samtidshistorie.

Til tross for at NTB omtaler den dømte som en «mann fra Hordaland», er faktum at han kom som politisk «flyktning» til Norge, hvor han også har vært til plage for sine omgivelser – på en måte som neppe er helt uvanlig, men som det likevel sjelden blir fortalt om. Også overfor datteren er det andre overgrep enn de seksuelle som man ofte hører om, for eksempel ekstrem sosial kontroll kombinert med forskrudde æresbegreper som i kombinasjon med egen adferd manifesterer en himmelropende sosiopati.

Det er ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse av dommen, men Document avstår fra å oppgi den domfeltes navn fordi det også relativt enkelt identifiserer fornærmede i saken. Vedkommende identifiseres derfor kun som B.

Det er derimot essensielt å ha med seg domfeltes forhistorie. I dommen heter det:

Tiltalte er født og oppvokst i Iran. Han har forklart at han har vært med i ulike krigshandlinger som soldat/offiser i krigene i Gulfområdet fra cirka 1980 til begynnelsen av 90-tallet. Han forklarte at han har vært med i skarpe oppdrag og har blitt skadet i slike. Han har gjennomgått tortur ved flere anledninger. Tiltalte kom til Norge fra Tyrkia i september 1993 og oppga da å være politisk flyktning. Han hadde giftet seg i Tyrkia og hans første ektefelle, A. , kom til Norge etter ham.

Vi har altså å gjøre med en iraner som bodde i det trygge NATO-landet Tyrkia, hvor han hadde giftet seg. Ikke desto mindre er han anerkjent som flyktning i Norge, og siden tildelt norsk statsborgerskap. Dette er ting som må med i vårt lands politiske regnskap over de siste tiårene.

B. og A. fikk i 1994 datteren X. – hovedfornærmede i saken. Mindre enn ett år gammel ble hun satt under Barnevernets omsorg og plassert i beredskapshjem. Foreldrene ble skilt, og moren flyttet ut av Norge.

Da datteren var ca. tre år gammel, fikk faren gjennomslag for krav om tilbakeført omsorg. X. flyttet hjem til faren, som omtrent på samme tid ble kjæreste og deretter samboer med C. – også hun fornærmet i saken.

B. fikk ikke noe langt yrkesliv i Norge:

Tiltalte var i ordinært arbeid de første årene han bodde i Norge – blant annet som […] . Det foreligger en spesialisterklæring, datert 20. september 2010, som ble utarbeidet i forbindelse med innvilgelse av uføretrygd. Denne er gjengitt i de sakkyndiges erklæring. Det følger av denne at tiltalte var ute for en arbeidsulykke i 1998 og at han ikke har vært i ordinært arbeid etter dette.

Domfelte og samboeren fikk tre sønner – også disse fornærmede i saken.

Datteren X. flyttet etterhvert utenlands for å studere. En viktig årsak til at X. etter hvert anmeldte overgrepene hun var blitt utsatt for, var at hun ble oppfordret til det av en studievenninne hun hadde betrodd seg til. Tanken må ha modnet hos henne, for det går noen år fra oppfordring til anmeldelse, som skjedde i juni 2017.

Omtrent samtidig betrodde den ene broren til en lærer at faren slår ham. Skolen sendte bekymringsmelding til barneverntjenesten, undersøkelsessak ble opprettet og samboeren innkalt til samtale. Ikke lenger etter flyttet hun på krisesenter.

Det datteren siden fortalte i avhør, er rystende.

Fornærmede har forklart at tiltalte har utført seksuelle overgrep mot henne fra hun var liten. I begynnelsen var det ikke penetrering, men etter hvert ble det anale samleier og senere vaginale samleier. Det var også seksuell omgang i form av oralsex.

Hun har forklart at hun var 4-5 år gammel da det første seksuelle overgrepet skjedde. Hun har tidfestet dette til denne tiden fordi hun husker at [eldste bror] var baby den gangen. Det første overgrepet skjedde i forbindelse med at tiltalte lå sammen med henne i sengen om kvelden og skulle lese for henne. Tiltalte tok på henne på kjønnsorganet i skrittet – innenfor trusen. Neste gang, kort tid etter denne første hendelsen, gjorde tiltalte det samme, men denne gangen gned han også sin penis mot hennes kjønnsorgan.

Dette skjedde mange ganger de kommende årene. Flere ganger i uken i perioder – aldri sjeldnere enn månedlig. Det som typisk skjedde var at tiltalte tok henne i skrittet under trusen og masserte hennes klitoris som om han masturberte henne. Videre at han gned sin penis mot hennes blottende kjønnsorgan og simulerte samleie. Tiltalte fikk alltid utløsning, men hun skjønte på den tiden ikke hva det var. Tiltalte kysset også henne og klinte med henne.

Overgrepene blir grovere idet datteren nærmer seg åtte år:

Etter at de flyttet til […] i 2002, fortsatte tiltalte med det som er beskrevet ovenfor. I tillegg begynte tiltalte også å ha anale samleier med henne.
Da de bodde i […] var den typiske overgrepssituasjon knyttet til at tiltalte ønsket massasje om morgenen, I forbindelse med slik massasje forgrep tiltalte seg på henne slik det er beskrevet ovenfor og med anale samleier. Dette kunne skje nesten daglig. Hun lå enten på siden eller på magen når tiltalte gjennomførte slike samleier. Fornærmede har forklart at tiltalte gjennomførte anale samleier med henne nesten hver dag i årene fra 2002-2013. Dette skjedde i forbindelse med at de var alene. Hun har forklart at analpenetrering var smertefullt, men at hun ikke fikk alvorlige skader eller langvarige smerter av dette. Hun har forklart at hun av og til blødde fra rumpa. Tiltalte fikk som regel sædavgang.

Da datteren var 12-13 år fikk faren henne til å suge hans penis, og fra hun var ca. 18 begynte han å gjennomføre vaginale samleier med henne. Dette fortsatte han med under jevnlige og langvarige besøk hos henne i utlandet, hvor hun studerte. Etter hvert ble den seksuelle aktiviteten mer pervers.

Det første vaginale samleiet skjedde i forbindelse med at tiltalte kom til fornærmede i […] i november 2013. Tiltalte ga da uttrykk for at han skulle «ta jomfrudommen hennes». Fornærmede ga uttrykk for at hun ikke ønsket dette. Hun prøvde å gjøre motstand, men han reagerte med å slå henne i hodet og holde henne nede mens han tvang seg inn i henne og gjennomførte vaginalt samleie med henne.

Tiltalte brukte alltid kondom når han gjennomførte vaginale samleier med henne. Det hendte at denne sprakk. I januar 2014 ble fornærmede gravid etter en slik hendelse. Hun var til undersøkelse på sykehus i […]. Det ble konstatert at hun var gravid, men at fosteret var dødt. Hun gjennomførte utskraping i mars 2014. Fornærmede fortalte tiltalte om graviditeten. Han foreslo da at han kunne slå henne hardt i magen. Han gjennomførte «hard sex» med henne for å fremprovosere en abort.

B. klarte alltid å tiltvinge seg sex med datteren de gangene hun gjorde motstand, blant annet ved å bruke vold eller true henne på livet. Situasjonen har siden gitt henne selvmordstanker.

Også voldsbruken mot datteren begynte tidlig:

Tiltalte var ofte «stygg» mot X. – han slo henne ofte og kjeftet på henne. Ved én anledning slo han X. i magen slik at hun kastet opp. Ved en annen anledning (sannsynligvis i 2000) slo han X. i ansiktet slik at hun fikk blått øye og måtte holdes hjemme fra barnehagen i én uke. Det var ikke noe spesielt som skulle til for å utløse volden – det kunne være blikk eller at X. så på TV. Volden varierte i hyppighet – fra nesten daglig til sjeldnere. Det var som regel snakk om slag med flat hånd. X. ble mye redd og det hendte at hun tisset på seg.

Fra 2005 til 2017 øvde han vold mot hele familien, og var dessuten til plage for omgivelsene.

Tiltalte var mye sint og oppfarende og kom med skjellsord og trusler mot familien. Han var veldig kranglete. Barna fikk lite frihet og hadde mange restriksjoner på hvem de kunne være med, hvor de kunne være og hva de kunne gjøre. I denne perioden var tiltalte i konflikt med de fleste han var i kontakt med – naboer, lærere, andre foreldre på foreldremøter osv. Om de var uenige med ham så kjeftet han på dem.

En bagatellmessig episode i 2005 resulterte i den første voldsbruken mot samboeren C.

Han truet da med å slå henne. Hun ga da beskjed om at hun ville flytte ut dersom han gjorde dette. Tiltalte slo da henne med flat hånd, lugget henne og truet med å drepe henne. Han slo også hardt i en skapdør. Hun løp ut av huset. Tiltalte ropte til henne at det ville bli verre om hun ikke kom tilbake.

Det var mange forskjellige liknende episoder etter dette. Det kunne gå dager eller uker mellom dem. Det var som oftest tale om verbale trusler. Tiltalte ble sint, kalte henne eller guttene stygge ting og holdt opp en knyttet hånd. Truet med å slå eller drepe – av og til var ham mer beskrivende – for eksempel «skjære av hodet og servere det på et fat» eller «spille fotball med det».

Barna fikk unngjelde mest for farens vold, men en episode mot samboeren er spesielt stygg.

Ved én anledning var tiltalte svært beruset og han slo henne mens de hadde seksuell omgang. Bakgrunnen for slaget var at hun ikke orket mer seksuelt samkvem og ba om at tiltalte sluttet. Tiltalte etterkom ikke dette, og han slo henne flere ganger i ansiktet slik at hun fikk blåmerke og tre løse tenner. Dagen derpå drakk tiltalte alkohol igjen og ville på ny ha sex med henne. Hun ville ikke dette. Han tok dette som et tegn på utroskap og han truet da med å drepe henne og den personen han beskyldte henne for å være utro med.

Ved en senere trusselepisode rømte samboeren huset.

Da hun kom inn igjen slo han henne og truet med å ta fra henne barna, skjære av hodet hennes og legge dette på et fat foran barna. Dette skjedde i nærvær av barna.

Truslene var ledsaget av en ekstrem kontrolladferd:

Tiltalte ga jevnlig uttrykk for at han skulle banke opp folk [samboeren] hadde vært i kontakt med – for eksempel en mannlig saksbehandler på NAV og en mann som jobbet på en skjønnhetssalong. Hvis tiltalte ikke visste hvor hun var ringte han etter henne eller kjørte ut og lette etter henne. Hvis hun gikk ut av huset, utenom på kurs eller til butikken, kom han med beskyldninger om utroskap.

Sønnene slapp heller ikke unna.

I årene etter dette har det vært snakk om vold flere ganger i halvåret. Volden besto for det meste av slag med flat hånd i ansiktet eller med knyttet hånd på ulike steder på kroppen, blant annet armene og magen. Slagene mot kroppen førte noen ganger til blåmerker.

Hvis de sa imot tiltalte eller gjorde noe han følte seg provosert av ble de regelmessig utsatt for vold eller trusler. Truslene kunne være drapstrusler i ulike varianter; å hogge av dem foten, brenne ned huset, hogge av hodet, hogge av hodet og servere det på et fat.

Ved en anledning ble en av sønnene slått så hardt i magen at han mistet pusten.

En av sønnene ble mer preget av volden enn de andre. Han ville ikke lenger ha fysisk kontakt med andre, ble innesluttet og trakk seg tilbake.

Sadismen gikk ikke bare utover mennesker:

Familien har hatt 2 hunder og katter. Tiltalte utøvde vold mot alle disse, ofte i nærvær av barna. Det var tale om spark og slag mot dyrene. Den ene hunden ble «tullete» av dette, den andre hunden tisset ofte inne på grunn av frykt.

Ved én anledning gikk familien tur med en av hundene. Tiltalte sparket hunden flere ganger og han løftet den etter halsbåndet slik at den fikk problemer med å puste. Da C. ba han om å ikke gjøre dette truet han å gjøre det samme med henne.

På et tidspunkt hadde de katt med fire kattunger. Tiltalte slo kattungene og kastet de i veggen. Ved én anledning kastet en katt i gulvet slik at hodet hovnet opp og det kom blod ut av munnen på den.

Kontrolladferden var verst mot den seksuelt misbrukte datteren.

I situasjoner hvor tiltalte trodde at X. hadde kontakt med gutter/menn reagerte tiltalte med skjellsord (fitte/hore), drapstrusler og vold. Vold skjedde også i forbindelse med de seksuelle overgrepene som tiltalte utsatte henne for.

Tiltalte skjelte ofte ut X. I slike tilfeller kunne han omtale henne som blant annet hore, fitte, jævla idiot, forbanna idiot, drittsekk. Han kom ofte med ulike drapstrusler mot henne og de han påsto hun hadde sex med. Han kunne f.eks. si at han skulle kappe henne opp i biter og servere henne til fiskene. Han nevnte ofte ære – at hun ved sin opptreden dret han ut. Tiltalte har sagt til henne at en død X. er bedre enn en levende X. som vanærer familien.

Også andre personer stiftet bekjentskap med B. En av episodene skriver seg fra et utenlandsbesøk his datteren i 2014.

Han avdekket at hun hadde løyet til ham om hvor hun skulle. Han møtte X. sammen med en mannlig klassekamerat. Han truet vedkommende på livet.

Lignende ting hadde allerede skjedd i Norge flere år tidligere.

Da X. gikk i 9. eller 10. kl. på ungdomsskolen truet tiltalte en av X.s klassekamerater. Han fikk beskjed om ikke å snakke med henne og tiltalte truet med å skjære av ham ballene.

Tiltalte tillot ikke at X. fikk være venner med eller snakke med gutter, og hun fikk ikke lov å gå i bursdager der det var gutter.

X. deltok i liten grad i sosiale sammenhenger på grunn av de restriksjoner tiltalte påla henne.

Tiltalte har forbudt X. å ha kontakt med gutter. Han nektet henne å delta i selskap eller sosiale sammenhenger der hun komme i kontakt med dem. Tiltalte sikret etterlevelse av dette ved at han normalt leverte og hentet X. på skolen og andre sosiale sammenhenger, slik at han kunne sjekke opp hvem hun hadde kontakt med. Etter hvert som X. ble eldre sjekket han regelmessig PC/Mac og mobiltelefon for bilder eller annet som kunne avsløre kontakt med gutter/menn. I de tilfeller tiltalte fant ukjente navn e.l. sjekket han disse opp via søketjenester/Facebook.

Også nabolaget stiftet ublidt bekjenskap med domfelte:

[Nærmeste nabo] forklarte at tiltalte har truet hans ektefelle og de fleste andre naboene i feltet med juling. [Naboen] har sett at C. hadde blåmerker i ansiktet og på armen og at hun ofte gikk med solbriller, også i situasjoner hvor dette var unaturlig. [Naboen] forklarte også at de så mindre til tiltaltes barn enn de andre barna i nabolaget og at de hadde lite besøk.

Også jevnaldrende kamerater av datteren var blitt oppmerksom på farens kontrolladferd. Dommen viser til en av dem, en klassekamerat fra grunnskolen.

Han har forklart at han har vært hos X. ved én anledning. Da de gikk i 5. klasse hadde hun selskap. Tiltalte ga da beskjed om at guttene ikke hadde anledning til å være på X.s rom – der skulle det bare være jenter.

Hvor mange slike historier forteller norske barn sine foreldre?

En annen klassekamerat ble truet.

En gang, da de gikk i 6. klasse, var han ute etter å få kontakt med en annen gutt i klassen – […]. Tiltalte spurte etter [gutten] og ga utrykk for at han skulle «ta» han. En annen gang, da de gikk på ungdomsskolen, sa han til en elev at han skulle skjære av ballene til eleven dersom han tullet med X.

Butikkpersonale ble truet:

Vitnet observerte ved én anledning at tiltalte ble sint på personalet i butikken på […]. Han uttalte da til dem at han skulle skjære/klippe av vedkommendes fingre.

Hvordan får denne adferden konsekvensfritt pågå mot så mange mennesker over så lang tid?

Flere vitner har fortalt retten at familiemedlemmene har vist ledigere og mer normal adferd etter at faren ble arrestert.

Det er ført 22 vitner i saken, som samlet tegner det konsekvent skrekkelige portrettet av domfelte. Det foreligger ikke vitneobervasjoner eller tekniske bevis for voldtektene av datteren, men både brødrene og stemoren/samboeren har vært vitne til at tiltalte og fornærmede «kysset mye».

Datteren har gitt nøyaktige beskrivelser av særtrekk ved farens kjønnsorganer som er konsistente med seksuell kontakt, og en rekke materielle og andre indisier får retten til å feste lit til datterens vitnemål, som er sammenhengende, mens farens forklaringer er sprikende og lite troverdige.

B. er foruten fengselsstraffen dømt til å betale de fornærmede til sammen mer enn en million kroner i oppreisning, herunder 450.000 kroner til datteren, og han ilegges permanent kontaktforbud overfor de fornærmede.

Den domfelte har hele tiden nektet straffeskyld, og forsvareren har kunngjort at dommen blir anket.

Retten – som altså ikke har sammenlignbar rettspraksis å støtte seg til i straffeutmålingen – finner en rekke skjerpende omstendigheter, særlig hva angår det seksuelle misbruket av datteren: Det ble gjennomført av hennes egen far, det begynte svært tidlig mot en forsvarsløs person under hans omsorg, overgrepene skjedde også analt, de endte normalt med sædavgang, en gang sågar med graviditet, og de pågikk over mange år i det som fremstår som et kontinuerlig fysisk og psykisk overgrepsregime.

Hva angår bedømmelsen av de politiske beslutningene som har brakt denne mannen til Norge, teller hans adferd også i skjerpende retning. Men den bedømmelsen skal allmennheten tilsynelatende ikke gis informasjon nok til å gjøre. Saken er ikke særlig mye omtalt, og det er åpenbart ikke god tone å si at den dømte er fra Iran. Et hederlig unntak er Radio Haugaland, som har identifisert den domfeltes iranske opphav i en fyldig omtale av saken.

 
 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Støtt oss!
Vi skal gjøre vår del, men vi er helt avhengig av din jevnlige støtte for å kunne gi deg dette hver dag.
kr