Illustrasjonsfoto: domstol.no

 

En norsk tingrett dømte den 28. november en 32 år gammel somalisk statsborger til tre år og to måneders fengsel etter å ha funnet ham skyldig i seksuelle overgrep mot tre svært unge piker som også er somaliske.

32-åringen kom i 2015 til det aktuelle lokalsamfunnet på familiegjenforening med kona, som har bodd i Norge siden 2011. Det hører med til historien at hun flyttet til Oslo i februar 2017. Selv er han uten arbeid.

Saken er spesiell, ikke minst fordi den berører størsteparten av et lite somalisk miljø på et tettsted på Nordvestlandet hvor man har besøkt hverandre og hjulpet til med praktiske gjøremål. Av de fire husholdningene det er tale om, er overgriperen fra den ene, og ofrene fra to av de andre.

Tiltalepunktet med den største strafferammen vedrører minst to, men sannsynligvis flere, forhold som fant sted fra november 2015, da fornærmede – som en tid bodde i samme bygning som domfelte – var ti år gammel. Om disse fastslår retten følgende:

Retten finner bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte ved minst to anledninger i tiden fra november 2015 til juni 2017 slikket kjønnsorganet til XX og at han ved en anledning strøk sin penis mot hennes nakne kjønnsorgan og analåpning. I samme periode viste han også porno på sin iPad til henne. Han viste henne penisen sin og ba henne om å få føre den inn i munnen og kjønnsorganet hennes.

I avhørene fortalte XX at hun hadde vært hjemme hos tiltalte flere ganger. Hun forklarte at tiltalte pleide å vise henne porno som han hadde på iPaden sin. Dette skjedde da de bodde i (…). Filmen viste blant annet en jente som lå naken og en mann som sugde henne og etterpå tok penisen sin inn i kjønnsorganet hennes. XX fortalte at tiltalte brukte å ta fram penisen sin og ta på den. Han hadde spurt henne om han kunne få ha penisen sin i munnen og kjønnsorganet hennes. Hun hadde sagt nei til det. Ved en anledning mens XX hadde vært hjemme hos tiltalte da de bodde i samme hus, hadde han sugd kjønnsorganet hennes.

En gang hadde han slikket henne så hardt at hun fikk vondt i skrittet. Hun hadde derfor ikke satt seg på setet, men stått da hun syklet hjem fra tiltalte.

Ugjerningene kom for en dag fordi XX og hennes yngre søster – også hun et offer i saken, og åtte år gammel da de første overgrepene skjedde – meldte fra om dem til flyktningtjenesten i kommunen, som straks kontaktet politiet. Om overgrepene på lillesøsteren anfører retten:

Retten finner det videre utvilsomt at tiltalte ved flere anledninger i tiden fra november 2015 til juni 2017 (…) befølte YY i skrittet og ved en anledning kysset henne på munnen. I samme periode viste han henne porno på sin iPad. Han viste henne penisen sin og ba henne vise seg kjønnsorganet sitt. Tiltalte ba henne videre om å få føre sin penis mot baken hennes. Ved en anledning i oktober-november 2015 fikk tiltalte YY til å ta på penisen hans.

Tredje fornærmede var sju år da overgrepet skjedde, på et tidspunkt da domfelte var barnevakt for henne.

ZZ forklarte i det tilrettelagte avhøret at tiltalte løftet henne opp og kysset henne rundt i hele ansiktet før han kysset henne på munnen. Fornærmede ba ham slutte, noe han også gjorde. Ifølge fornærmede hadde tiltalte bedt henne om å ikke si noe til foreldrene, men hun hadde fortalt det likevel.

Moren til XX og YY fattet mistanke om hva som pågikk, og snakket med døtrene sine. Siden oppsøkte hun tiltalte for å forsøke å ordne opp på egen hånd.

Hun konfronterte ham med det YY hadde fortalt. Tiltalte innrømmet forholdet og sverget at han ikke skulle gjøre det igjen. Vitnet sa til datteren at hun skulle passe seg for slike ting fremover.

Av kjennelsen virker det ikke som om 32-åringen syntes at det han holdt på med, var spesielt galt, selv om han visste at det var straffbart:

Ifølge tiltalte ble barna knyttet til ham, og de likte det han gjorde med dem. Tiltalte ga uttrykk for at han ga dem nytelse.

Men kanskje var det hans egen nytelse som var viktigst:

Ekteskapet var arrangert, og han klarte ikke å ha seksuelt samkvem med sin ektefelle.

32-åringen er dømt til å betale de tre fornærmede oppreisninger på til sammen 315.000 kroner – en regning man trygt kan gå ut fra at han ikke betaler selv. På grunn av manglende inntekt er saksomkostninger ikke idømt.

Tre år og to måneder er muligens en adekvat straffeutmåling fra tingrettens side. Men det norske rettsapparatet bør ikke være ferdig med den domfelte somalieren før det er blitt gjennomført utvisningssak og uttransportering er foretatt. I denne saken er utvisningskriteriene i utlendingsloven klart oppfylt.

Antall overgrepssaker i Norge mot ofre under den seksuelle lavalder er tredoblet på fire år. Samtidig har Norge opplevd den største ikke-vestlige innvandringen noensinne.

De sosiale, økonomiske og menneskelige kostnadene ved denne lille diasporaen i en kommune på Nordvestlandet har vært høye. Hvor mange beslektede tilfeller av importert ukultur finnes det landet rundt?

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» her.