Inngangspartiet til tinghuset i Bergen. Foto: Wolfmann / Wikimedia Commons.

Bergens Tidende og NTB kunne sist torsdag opplyse om at en 57 år gammel mann var blitt dømt til 15 års fengsel i Bergen tingrett for vold, voldtekter og mishandling av kona og seks barn gjennom flere år.

Ingenting ble sagt om mannens bakgrunn, mens vi om kona fikk vite at hun kom til Norge i 1997. Var det tale om en nordmann som hadde hentet kone i utlandet, eller var overgriperen selv også utenlandsk?

Familien det er tale om, er av irakisk opphav, går det frem av tingrettens dom, som er full av opplysninger som er litt for tankevekkende for den pyntelige delen av norsk offentlighet.

Tiltalte og kona ble skilt i Irak i 1991 etter å ha fått to døtre, som etter skilsmissen ble satt bort til slektninger av faren. Denne kom siden som «flyktning» fra Saddam Husseins regime til Norge i 1996. Han gjenopptok kontakten med eks-kona, de to ble sammen igjen, og i 1997 kom kona og de to døtrene til Norge på familiegjenforening.

Den ene datteren flyttet etter en tid permanent tilbake til Irak, og er ikke omfattet av saken mot faren. Det er derimot den eldste Irak-fødte datteren, samt de fem andre barna, to døtre og tre sønner, som er født etter at faren fikk opphold i Norge.

Over dommens tredve sider gis det et skrekkinnjagende bilde av den dømte farens voldsregime, men også av konflikter mellom faren og skolen hvor de to Irak-fødte døtrene gikk i begynnelsen. PP-tjenesten fattet raskt mistanke til voldsbruk hjemme, samt til grov omsorgssvikt mot døtrene under de tidlige årene i hjemlandet.

En barnevernssak mot foreldrene kom aldri ordentlig i gang fordi moren og døtrene reiste til Irak i 1998. Siden har familien bodd både i Irak og Syria, innen den kom tilbake til Norge i 2006.

Den eldste datteren rømte hjemmefra i 2011, mens resten av familien fikk tilflukt fra faren på et krisesenter i 2016. To av døtrene hadde da fortalt norske myndigheter om volden fra faren, som ble arrestert på Gardermoen etter et besøk i Irak i 2017, for siden å ha sittet i varetekt.

Anklagepunktene mot 57-åringen «Saad» fyller hele sju sider i dommen, og omfatter forhold som har skjedd i Bergen, Sverige, Irak og Syria over nesten tjue år.

Den alvorligste anklagen gjelder gjentatte anale og vaginale voldtekter av datteren «Nayan», som begynte i 1997 da hun var åtte år. Senere voldtekter, som pågikk fra «Nayan» var 17 til hun var 22, var ledsaget av vold og trusler om å drepe henne eller sende henne til Irak dersom hun satte seg til motverge.

Også kona «Samiyah» ble ved en rekke anledninger voldtatt analt og vaginalt over et tidsrom på nitten år – fra 1997 til 2016. Hun ble holdt fast, slått og truet i forbindelse med disse voldtektene.

I tidsrommet 2006–2016 ble kona også utsatt for tallrike tilfeller av psykisk og fysisk mishandling, blant annet slag mot hode og kropp – også mens hun har vært gravid. For den serievoldtatte datterens vedkommende har voldsbruken pågått i tiden 2006–2011, og blant annet omfattet spytting og slag med knyttnever eller gjenstander som planker, belter eller glass.

Om truslene mot den eldste datteren heter det i dommen:

– Ved en rekke anledninger har han truet henne med at han skulle drepe henne dersom hun fortalte noen andre om hans seksuelle misbruk av henne eller hans voldsutøvelse, at han ikke bryr seg om han kommer i fengsel for drap, at han skulle stikke henne i hjertet med kniv, at hun kommer til å bli voldtatt/seksuelt misbrukt.

Kontrolladferden overfor kona og barna har dertil vært ekstrem, og blant annet resultert i manglende legebehandling ved behov. Om en av døtrene heter det:

– Ved en rekke anledninger har han nektet henne å dra på besøk til venner eller å ha venner på besøk, nektet henne å delta i fritidsaktiviteter eller å dra ut for å leke, nektet henne mat og sagt at de må betale for maten hvis de skal spise, nektet henne å oppholde seg i bestemte rom av huset eller tvunget henne til å oppholde seg på bestemte rom, herunder stengt henne inne på soverommet i timevis og låst døren. Ved flere anledninger har han tvunget henne til å være hjemme fra skolen for å hindre at merker/sår etter voldsutøvelse skulle bli oppdaget og/eller tvunget henne til å forlate bopel.

Kona og de andre barna er også ved en rekke anledninger utenom voldtektene blitt truet på livet eller med å sendes til Irak. Også de to sønnene samt de to yngre døtrene har blitt slått med nevene og gjenstander, truet, nedverdiget og utsatt for kontrolladferd på samme måte som «Nayan».

De yngre døtrene har også blitt truet med å bli tatt med til Irak, få passene sine ødelagt og bli bortgiftet til eldre menn. Kun den yngste sønnen ser ut til å ha unnsluppet de groveste formene for mishandling fra farens side.

Aktor la under hovedforhandlingene i retten ned påstand om 19 års fengsel, mens tiltalte erklærte seg ikke skyldig. Han stilte seg uforstående til at tvungen sex med en ektefelle var å anse som voldtekt.

Retten fant overgrepene bevist utover enhver rimelig tvil, både på grunn av mange troverdige og konsistente vitnesbyrd, medisinsk dokumentasjon og øvrige sakkyndige uttalelser, og dømte faren til 15 års fengsel, permanent kontaktforbud og oppreisnings­erstatninger til samtlige fornærmede på mellom 75.000 og 350.000 kroner.

Det har knapt vært en dag uten krenkelser, slås det fast i dommen. Familien har levd i kontinuerlig utrygghet som har resultert i psykiske plager. En av de yngre døtrene er varig ufør på grunn av post-traumatisk stress, og faren er dømt til å gi henne ytterligere 600.000 i erstatning for fremtidige tap.

Dommen ble forkynt for faren i Bergen fengsel med assistanse fra en arabisktolk.

Denne historien fra det nye Norge inneholder mange elementer som reiser alvorlige spørsmål om det flerkulturelle samfunnet. Derfor fikk hverken Bergens Tidendes eller NTBs lesere vite noe særlig om den.

Norske journalister har alle forutsetninger for å vite det som lærere, sosialarbeidere, politifolk og domstoler får vite, men de ser en annen vei. Dermed kan også politikerne late som om disse tingene ikke skjer, og unnlate å ta fatt på ubehagelig arbeid. Denne offentlige ukulturen er blant våre største demokratiske problemer.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂