Olivier Aluma, Hedayatullah Safi, Regan Clement Mukendi og Warhel Numan. De tre første ble alle dømt for gruppevoldtekt, Numan «bare» for voldtekt.

Først ett år etter voldtekten fikk jenta (16) vite av politiet at hun hadde blitt gruppevoldtatt. Politiet hadde funnet en mobilvideo som viste at jenta ble voldtatt av fire menn.

Borgarting lagmannsrett dømte i februar de fire for å ha voldtatt den bevisstløse 16-åringen i 2015.

Av dommen fremgår det at overgrepene skjedde i tidsrommet kl. 16.40 til 22.30 den aktuelle dagen. Altså i nesten seks timer.

Jenta var hele tiden ute av stand til å motsette seg overgrepene.

Mennene var på gjerningstidspunktet mellom 16 og 18 år. Tre av dem ble dømt for å ha gruppevoldtatt den bevisstløse jenta. Dommene var på mellom tre og seks års fengsel.

Nettavisen har søndag et langt intervju med jenta, for anledningen kalt «Stine». Slik ser førsteside-henvisningen ut: «Stine» ble filmet mens hun ble gruppevoldtatt: – Jeg kommer ikke over at jeg har venner som kunne gjøre noe slikt.

Skjermdump, Nettavisen

– Jeg skammer meg veldig. Jeg skammer meg over at jeg kom i den situasjonen og over at jeg hadde venner som kunne gjøre noe slikt. Jeg kommer til å gå med denne smerten resten av livet, sier «Stine» til Nettavisen.

To av Stines «venner», pluss to hun aldri hadde sett før, voldtok henne, og en ubetenksom leser kan lett å dra den slutning at dette var Kåre, Håvard, Mattias og Jørgen. Eller noen andre med norskklingende navn.

Det er det naturligvis ikke.

Det er Olivier Aluma, Regan Clement Mukendi, Warhel Numan og Hedayatullah Safi.

Hvorfor er det så vanskelig for Nettavisen å være åpen om dette?

Bare så det er sagt: Intervjuet er langt og godt. Det er resultatet av et stykke solid journalistisk arbeid av reporter Farid Ighoubah. Blant annet kan det ikke ha vært lett å få den traumatiserte jenta i tale.

Vi vet at Nettavisen kjenner de dømtes identitet, for avisen omtalte dommen fra Borgarting: Først ett år senere fikk jenta (16) vite av politiet at hun ble gruppevoldtatt.

Document var til stede under deler av lagmannsrettens forhandlinger i Sarpsborg. Vi kjenner ikke de dømtes etniske opphav, men kan opplyse at det i retten ble tolket på swahili, pashto og italiensk.

Sarpsborg tinghus. Foto: Øyvind Thuestad

Vi skrev også om saken forut for lagmannsrettssaken: Gjengvoldtatt jente må forklare seg på nytt: – Hun lever i et helvete:

I fjor ble fire menn i alderen 18–20 år dømt av Sarpsborg tingrett til fengsel på mellom fire og seks år for voldtekt av 16-åringen i Sarpsborg i 2015. To av dem ble dømt for gruppevoldtekt.

Voldtekten ble avslørt sommeren 2016 fordi en av mennene hadde filmet overgrepet.

Filmen ble oppdaget ved en tilfeldighet da politiet etterforsket 20-åringen fra Sarpsborg, som var anmeldt for å ha hatt seksuell omgang med en da 14 år gammel jente i Sarpsborg i juli 2014, skrev Sarpsborg Arbeiderblad (betalingsmur).

Da fant de bilder og video på mannens beslaglagte telefon som viste gjengvoldtekt av en annen jente, som viste seg å være 16 år gammel.

Statsadvokat Alvar Krafft Randa var aktor da saken gikk i Borgarting lagmannsrett. Foto: Øyvind Thuestad

Gjengvoldtekten varte i seks timer i leiligheten til Olivier Aluma mens jenta var bevisstløs, ifølge dommen fra tingretten, referert av NTB 30. mars i fjor:

Etter å ha drukket et glass vodka husker ikke jenta hva som skjedde før hun våknet opp naken i sengen til den eldste mannen dagen etterpå. Ingen av de fire erkjente straffskyld for voldtekt, men Sarpsborg tingrett fant det bevist at alle de fire hadde voldtatt jenta mens hun var ute av stand til å motsette seg dette. 20-åringen erkjente i retten straffskyld for seksuell omgang med 14-åringen, som han også var tiltalt for.

To av dem, 20-åringen og den ene 18-åringen, ble dømt for å ha voldtatt 16-åringen i fellesskap, såkalt gruppevoldtekt, noe som er straffskjerpende. Den eldste ble dømt til seks års fengsel, mens 18-åringen fikk fire og et halvt års fengsel, der tre år er gjort betinget. De to andre ble dømt til betinget fengsel i fire år.

De fire er også dømt til å betale jenta 350.000 kroner i oppreisningserstatning. 20-åringen må i tillegg betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta han forgrep seg mot da hun var 14 år gammel.
Ifølge bistandsadvokaten kjente ikke jenta til hva som hadde skjedd før hun ble kontaktet av politiet i 2016.

De fire mennene nektet straffskyld i tingretten, men ble likevel idømt straffer som varierte fra seks års fengsel til fire år, hvorav tre år betinget.

Fra lagmannsrettens dom:

«Etter bevisførselen legger lagmannsretten til grunn at XX gjennomførte i alle fall to samleier med fornærmede den aktuelle kvelden. Videoene av overgrepene viser at fornærmede var helt bevisstløs eller svært nær dette. Hun hadde forsinket reaksjon på smerte, eksempelvis da hun ble slått med flat hånd på brystet, og hun viste ingen viljestyrte bevegelser i løpet av de ca. 10 minuttene som samlet er filmet. Filmene viser også en hardhendt behandling og nedsettende tilsnakk. At det ble tatt bilder og film av overgrepene, og at minst ett bilde ble sendt andre, er straffskjerpende.»

(…)

«Etter dette husker ikke (NN) mer av det som skjedde før hun våknet dagen etter omtrent klokken 9 om morgenen. Hun lå da naken i sengen sammen med Olivier Aluma (som var 18 år på gjerningstidspunktet, red.anm.). Hun fant klærne sine strødd omkring i leiligheten. Hun følte seg øm i underlivet og var uvel. Hun kledde på seg og forlot leiligheten.»

Over ett år senere ble jenta kontaktet av politiet. Olivier Aluma var under etterforskning for overgrep mot en annen jente under seksuell lavalder. I forbindelse med den andre saken hadde politiet kommet over minst to videoer som viste at den 16 år gamle jenta ble voldtatt.

– Hun reagerte med sjokk og vantro. To av de domfelte er ukjente for henne. Det var en helt forferdelig beskjed å få. Hun er blitt påført psykisk skade. Hun er urolig, har manglet nattesøvn, har angstreaksjon og har begrenset livskvalitet. Hun isolerer seg mye, er preget og har nedsatt fungering. Det er naturlig etter å ha blitt utsatt for så alvorlige traumer som i denne saken, sier bistandsadvokat Elna Kristin Holbye til Nettavisen.

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld etter tiltalen i retten.

I likhet med tingrettens dom ble Olivier Aluma, som disponerte leiligheten der voldtektene skjedde og som av lagmannsretten anses for å være en slags hovedmann, dømt til seks års fengsel. Dommen omfatter også at han hadde sex med en 14 år gammel jente i juli 2015 og at han filmet og tok bilder mens han voldtok 16-åringen, og sendte minst ett bilde videre.

Regan Clement Mukendi fikk samme straff i lagmannsretten som han fikk i tingretten; fire års fengsel, der tre år er gjort betinget med en prøvetid på fire år. I tillegg til gruppevoldtekten videresendte han et bilde av voldtektsofferet til en for politiet ukjent person.

Hedayatullah Safi, som ble funnet skyldig i gruppevoldtekt sammen med Mukendi og Aluma, fikk imidlertid redusert straffen. Lagmannsretten viser i den forbindelse til at han var 16 år og sju måneder gammel da voldtekten skjedde. I tingretten ble han dømt til fengsel i fire år og seks måneder, der tre år er gjort betinget med en prøvetid på fire år. Lagmannsretten satte straffen til fengsel i fire år, der tre år er gjort betinget med en prøvetid på fire år.

Også Warhel Numan fikk redusert straffen. Han ble i tingretten i fjor dømt til fengsel i fire år, der tre år ble gjort betinget med en prøvetid på fire år. Lagmannsretten reduserte straffen til tre års fengsel, hvor to år er gjort betinget med en prøvetid på to år. Også for hans del begrunner lagmannsretten den reduserte straffen med alder. Han var nettopp fylt 17 år da voldtekten skjedde.

– Tre av mennene ble dømt for såkalt gruppevoldtekt. Dette mener jeg er i tråd med bevisførselen i saken. Den fjerde tiltalte ble kun dømt for voldtekt av en som var ute av stand til å motsette seg handlingen, altså ikke i fellesskap med de tre andre, fordi lagretten ikke mente det var tilstrekkelig bevist at han hadde deltatt i en gruppevoldtekt. Det tar vi til etterretning, sier Randa til Nettavisen.

Kraftig redusert erstatning

I tingretten ble de fire voldtektsmennene dømt til å betale høye oppreisningsbeløp til de to overgrepsofrene. Aluma ble dømt til å betale 250.000 kroner i oppreisning til jenta han voldtok, og 100.000 kroner til jenta han hadde seksuell omgang med da hun var 14 år gammel. Mukendi ble dømt til å betale voldtektsofferet 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Det samme ble Numan, mens Safi ble dømt til å betale henne 250.000 kroner i oppreisning.

Lagmannsretten kom imidlertid fram til at de tre som nå er dømt for gruppevoldtekt i fellesskap, skal betale voldtektsofferet til sammen 300.000 kroner, mens fjerdemann alene skal betale henne 150.000 kroner i oppreisning.

«Kvantumsrabatten» førte dermed til at samlet erstatning på 750.000 i tingretten ble redusert til 450.000 i lagmannsretten.

I fjor ble loven endret, og det er nå slutt på slik «rabattordning». Lovendringen kommer ikke «Stine» til gode fordi voldtekten skjedde før den nye loven trådte i kraft.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!