Konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, i bakgrunnen meddommer Sigurjon Einarsson. Foto: Øyvind Thuestad.

OSLO TINGRETT: Aktor ber om mellom 2 og 4 års fengsel for seks unge menn som står tiltalt for gjentatte grove voldtekter av en 15-årig jente i Groruddalen. Tre firedeler av fengselsstraffen bør gjøres betinget, mener aktoratet.

Seks gutter med innvanderbakgrunn har sittet på tiltalebenken siden 2. februar, alle født i 2003. Samtlige nekter straffskyld for overgrep og gruppevoldtekt av den norsk-etniske jenta.

Guttene skal i ulike konstellasjoner ha voldtatt jenta sommeren og høsten 2019.

– Straffenivået: 4 til 8 år

Under dagens prosedyre fastholdt påtalemyndigheten ved konstituert statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås og medaktor politiadvokat Børge Enoksen at alle de tiltalte må domfelles i henhold til tiltalen. Dersom de seks hadde vært voksne på gjerningstidspunktet ville straffenivået ligget på fengsel fra 4 til 8 år, sier Enoksen til Document.

– Spennet begrunnes i at noen av de tiltalte er anklaget for flere forbrytelser, samt hvilken rolle de har hatt under hver enkelt forbrytelse.

Fordi de tiltalte var mindreårige da forbrytelsene fant sted, skal de som utgangspunkt ikke idømmes fengsel, påpeker Enoksen.

– Men siden tiltalen er såpass alvorlig åpner lovgiver og Høyesterett for at det i slike saker kan idømmes noe fengselsstraff. Straffen skal imidlertid reduseres kraftig, i tillegg til at brorparten skal gjøres betinget.

På denne bakgrunn la politiadvokaten ned påstander som spenner fra 2 års fengsel hvorav 1,5 år betinget, til 4 års fengsel hvorav 3 år  betinget for de seks unge mennene.

Forbudt å referere

Etter krav fra forsvarerne bestemte Oslo tingrett å lukke dørene og innføre totalt referatforbud under behandlingen av den svært alvorlige voldtektssaken.

Retten ved dommerfullmektig Siv K. Kvåli kom etter “en samlet vurdering” til at saken skulle gå for lukkede dører med refaeratforbud fordi de tiltalte var under 18 år og “fordi det er påkrevd for å få saken tilstrekkelig opplyst under forklaringene fra de tiltalte og fornærmede”.

På vegne av norsk presse anket Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening avgjørelsen om referatforbud. Etter flere runder mellom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett bestemte Borgarting at forbudet kunne opprettholdes. Denne kjennelsen ble anket til Høyesterett, som avviste anken.

Oslo tingretts hemmelighold undergraver tilliten til både retten og demokratiet

Det er lagt ned forbud mot å referere fra det alt vesentlige av rettsforhandlingene, inkludert alle prosedyrer. Ifølge tiltalen gjorde jenta motstand alle gangene, men ble slått, drapstruet og tvunget til seksuell omgang.

En av guttene er også tiltalt for kroppskrenkelse ved å ha tatt kvelertak på jenta, mens en annen ifølge tiltalen også skal ha vært i besittelse av en film som viser seksuelle overgrep mot en gutt i barneskolealder.

Guttene var mindreårige da overgrepene skal ha skjedd. De er alle født i 2003, og tre av dem er nå myndige.

Saken tas opp til doms fredag.

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.