Den afghanske jenta som i dag ble dømt til elleve års fengsel i Kristiansand tingrett for å ha knivstukket 17 år gamle Marie Skuland til døde.

Den 16 år gamle jenta som knivstakk og drepte en 17 år gammel jente på Sørlandssenteret i fjor sommer, er skuffet over dommen på elleve års fengsel.

Det var 26. juli i fjor at den da 15 år gamle jenta tok en kniv fra en av hyllene på Coop Obs på Sørlandssenteret og knivstakk to personer inne på kjøpesenteret. Den 17 år gamle sommervikaren Marie Skuland døde av skadene hun ble påført, mens en 23 år gammel kvinne ble kritisk skadd. Det var ingen forbindelse mellom tiltalte og ofrene i forkant av drapet.

17 år gamle Marie Skuland ble et tilfeldig offer da hun var på jobb som sommervikar i en butikk på Sørlandssenteret. (foto: privat)

Mandag ble det klart at Kristiansand tingrett har dømt 16-åringen til elleve år i fengsel. Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Jan Tallaksen. Jenta er videre dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til foreldrene til Skuland, 230.000 kroner i erstatning til kvinnen som ble kritisk skadd, samt at hun må erstatte skadeverk for 200.000 kroner.

– Kynisk egeninteresse

16-åringen forklarte i retten at hun utførte handlingene med den intensjon å komme seg vekk fra tvangstiltak i barnevernet, og at knivstikkingen var et «rop om hjelp». Retten fant at denne argumentasjonen ikke burde sees på som formildende, snarere tvert om. I dommen står det:

«Det er etter rettens oppfatning klart skjerpende at tiltalte med overlegg brukte et annet menneskes liv som et middel for å oppnå noe for seg selv. Drapet ble begått ut fra kynisk egeninteresse, uten omtanke for konsekvensene for dem som ble rammet».

I månedene før drapet var 16-åringen ut og inn på en rekke forskjellige institusjoner. I løpet av ett år ble hun flyttet mellom 17 forskjellige adresser. En tilsynsrapport utarbeidet av Fylkesmannen konkluderer med at det alminnelige forsvarlighetskravet angående jenta er brutt, både av barnevernstjenesten i Kristiansand kommune, Næromsorg Sør AS og Sørlandet sykehus HF. Retten fant likevel at tiltalte ikke kunne fratas personlig ansvar for så alvorlige handlinger – uavhengig av feil og svakheter i offentlige tjenester.

– Skuffet over dommen

Retten fant at jenta uten rimelig tvil handlet med overlegg. Jentas forsvarer, advokat Hege Aarli Klem, mente jenta burde blitt dømt for grov kroppsskade med døden til følge og argumenterte i sin prosedyre med at fire års fengsel var en passende straff for jenta.

– Min klient er veldig skuffet over ikke å ha blitt trodd. Hun har hele tiden vært klar på at hun ikke hadde et drapsforsett. Hun er skuffet over den lange fengselsstraffen, men er lettet over at hun ikke er idømt forvaring, sier Klem til NTB.

Når det gjelder spørsmålet om forvaring, kom retten under tvil til at vilkårene for forvaring av barn, som krever helt ekstraordinære omstendigheter, ikke er oppfylt i denne saken. Klem opplyser at hun nå skal gå gjennom dommen sammen med sin klient før de tar stilling til en eventuell anke.

Fradrag for ung alder

Retten poengterer at for en voksen person ville straffeutmålingen for drapet alene tatt utgangspunkt i 18 års fengsel, og straffen for drapsforsøket på den 23 år gamle kvinnen ville vært fengsel i rundt sju år. På grunn av tiltaltes unge alder kan ikke retten idømme fengselsstraff over 15 år.

Jenta innrømmet de faktiske forhold, men erkjente kun delvis straffskyld. Utover fradraget for alder ble det gitt et fradrag i straffen på ett år for jentas personlige forhold og den delvise erkjennelsen. I tillegg kommer et fradrag på 357 dager for utholdt varetekt.

Les om bakgrunnen for saken:

Når mediene sminker sannheten: Historien bak drapet på Marie Skuland (17)

Hvem bærer ansvaret for Marie Skulands (17) død?

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂