Det går mot slutten av en tilfeldig valgt uke i april, som viser det vanvittige ressurssluket ulovlige innvandrere fører til. Før vi kan ta helg følger vi Mehmet, Nancy og Eduard i retten.

Del 6.

Tidligere artikler i serien: del 1, del 2, del 3, del 4 og del 5.

Hvor mange av de som blir utvist av Utlendingsdirektoratet (UDI) blir tvangsreturnert av politiet? Det får vi ikke vite.

Document har flere ganger forsøkt å få Politidirektoratet (POD) i tale. Det er de som mottar disse tallene fra politidistriktene og sammenstiller de, men de svarer ikke på dette konkrete spørsmålet.

En forklaring kan være at datasystemene deres er fra steinalderen og ingen datakyndige får ut relevanter rapporter på en enkel måte.

Den andre mulige forklaringen er at tallet på gjennomførte tvangsreturer er pinlig lavt.

Vi spurte nemlig også om hvilke måltall POD setter for årlige tvangsreturer utført av politidistriktene.

Intet svar.

Da vi spurte om hvor stor andel av alle straffedømte utlendinger med dom på over 6 måneder fengsel politiet tar initiativ til å utvise, fikk vi dette svaret fra PODs fagdirektør, Cecilia Bordonado.

– Statistikken du etterspør lar seg ikke hente ut med enkle fremgangsmåter, men må gjøres ved manuell gjennomgang av opplysninger i to ulike registre, om det i det hele tatt er mulig å sammenstille.

POD famler altså i blinde, uten relevante data å verken styre etter, eller å rapportere til for eksempel Justisdepartementet om.

***

27. april i år ble rumeneren Eduard (29) utvist av UDI i to år, på grunn av straffbare forhold i Norge. Vi vet ikke hvilken kriminalitet han har begått, men det dreier seg om flere ting som omtales som «hans straffbare aktiviteter i Norge».

Han ble pågrepet av politiet dagen før. Oslo tingrett jobber i ekspressmodus for å få ham fremstilt for dommer Bård Skeie Hagen innen et par dager.

Spørsmålet er om det er «konkrete holdepunkter» for å anta at han vil unndra seg uttransportering tilbake til Romania hvis han ikke holdes internert frem til avreisedagen.

Dommeren legger vekt på Eduards straffbare aktiviteteter og mener de gir «rimelig grunn til å tvile på at han vil melde seg for politiet på avreisedagen».

Alternativer til internering er heller ikke egnet til å avhjelpe unndragelsesfaren, mener retten. Eduard dømmes derfor til to ukers tvungen internering. Han godtar slutningen på stedet.

***

Samme dag som Eduard ble pågrepet, arresterte politiet også en kvinne i 30-årene ved navn Nancy Paola. Hun er fra Guatemala. Facebook-veggen hennes viser en hel del reiseaktivitet frem mot slutten av 2010-tallet, før hun slutter å legge ut bilder i 2021.

Ett av bildene viser henne på taket av den snødekte operaen i Oslo i 2018. I 2017 er hun på ferie i hjemlandet med kjæresten, senere i Costa Rica og året etter i Norge og Tyskland. Kjæresten er med til Brandenburger Tor i Berlin i 2019. Det er mange bilder av snø fra Oslo-området.

Ifølge profilen har hun jobbet på Montessori-skole i hjemlandet, og opplyser at hun selv har gått på en privatskole av denne typen. Hun har dermed trolig fra en nokså privilegert familiebakgrunn.

Nå viser det seg at hun har oppholdt seg ulovlig i Norge siden mars 2020. Det kan spekuleres i om det var nedstengingene under pandemien som gjorde at hun ble værende. I avhør ga hun uttrykk for å ha gjort noe galt, skriver dommeren.

Basert på det ulovlige oppholdet ble hun 27. april 2024 gitt forhåndsvarsel om utvisning fra Norge, og saken er oversendt UDI for behandling og avgjørelse. Retten konstaterer etter dette at det foreligger konkrete holdepunkter som tilsier at utlendingen risikerer å bli pålagt å forlate Norge.

Det kommer frem at Nancy Paola samtykker i å bli internert i to uker. Dommeren finner ikke grunn til at internering ikke kan brukes frem til kvinnen sannsynligvis blir sendt tilbake til Guatemala.

***

47-åringen Mehmet fra Tyrkia er ettersøkt i hjemlandet og har tidligere søkt om asyl i Romania og Tyskland.

I slutten av april i år ble han stoppet ved ankomst til Norge. Politiet fant ut at han hadde forlatt Tyskland for å søke asyl i Norge etter å ha fått avlag i Tyskland.

Hva han er ettersøkt for i Tyrkia går ikke frem av rettskjennelsen. Politiet har begjært ham returnert til Tyskland i henhold til Dublin-regelverket og tror de vil klare uttransportering innen fire uker. Derfor ber de om fire ukers internering.

Retten viser til at Mehmet er uten tilknytning til Norge. Han ga i avhør tydelig uttrykk for at han ikke vil returneres til Tyskland eller Romania, fordi de kommer til å sende ham til Tyrkia.

Dommer Fredrik Nordahl Marthinussen avgjorde at Mehmet kan holdes internert i påvente av returen. Mehmet tok betenkningstid. Rettsmøtet varte i én time og 13 minutter.

Hvis Norge klarer å sende den etterlyste mannen ut, tyder alt på at Tyskland får å gjøre med en person som vil gjøre nesten hva som helst for å ikke bli satt på et fly til hjemlandet, der sannsynligvis dom og straff venter.

Les de tidligere artiklene: del 1, del 2, del 3, del 4 og del 5.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.