Sisyfos-arbeidet med å holde kontroll på ulovlige innvandrere ruller videre. To menn fra Vest- og Sentral-Asia skal i dag møte dommer Tonje Berggren i Oslo tingrett.

Del 4.

Tidligere artikler i serien: del 1, del 2, del 3 og del 5.

Vi er kommet frem til 26. april 2024. Det har gått tre dager siden den første interneringsdommen vi omtalte i denne lille serien.

Den første som møter i retten er en mann fra Armenia, født i 1982. Det har gått tre dager siden han ble pågrepet av politiet.

For bare et halvt år siden ble han flydd ut fra Norge på skattebetalernes regning, etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin. Han klagde og fikk også avslag av Utlendingsnemnda (UNE) på klagen.

Nå er han altså allerede tilbake fra Armenia, med ny asylsøknad og en like dårlig sak som før. Klar for å påføre det norske samfunnet nye utgifter til saksbehandling, politiarbeid, varetektsfengsling, dommer, bistandsadvokat, tolk, internering, bespisning og uttransportering med politieskorte.

Han har allerede oppholdt seg 46 dager for lenge i Schengen som «turist», altså i mer enn 130 dager totalt. Han bryter også utreisefristen satt av UDI og har heller ingen returbillett hjem.

Rettsmøtet i Oslo tingrett varer én time. Det kommer frem at 32-åringen ikke har noen som helst tilknytning til Norge, verken i form av lovlig opphold, fast adresse, familie eller lovlig arbeid.

Politiet vil ha ham internert for å forhindre at han unndrar seg hjemsendelse. Selv om de har ham i sin varetekt, går det frem av rettsreferatet at politiet har gitt ham et brev som varsler at utlendingsmyndighetene forbereder utvisningssak.

Hadde han ikke lyst til å unndra seg deportasjon før, så fikk han det garantert nå.

Til alt overmål er det tilsvarsfrist på brevet.

Politiet har opplyst at de tar sikte på å uttransportere fremstilte i løpet av interneringsperioden på to uker og så snart tilsvarsfristen på forhåndsvarselet satt til 30. april 2024 er utløpt.

Returforutsetningene til Armenia er gode, mener politiet, og viser til et dokument i saken.

Retten viser til at mannen ikke er helt til å stole på, for i forbindelse med forhåndsvarsel ga han ulike opplysninger om hvor han bodde. Siden han nå er varslet om hjemsendelsen har han ifølge dommer Berggren ikke noe å tape på å holde seg skjult fra politiet. Derfor dømmes han til to uker internering på Trandum.

32-åringen tar betenkningstid da dommen blir lest opp.

En time senere går en ny sak går for retten. Også her er det Berggren som sitter i dommersetet.

En mannlig asylsøker ved fornavn Abdulhamid stammer trolig fra et islamdominert land i Sentral-Asia og er 23 år gammel. Han ble pågrepet av politiet hos onkelen sin i Norge 23. april, med mål om å sende ham ut. Denne gangen er det Østerrike som er riktig adressat, på grunn av Dublin-samarbeidet. Der har han tidligere søkt asyl, og fått avslag.

Det var på grunn av dette avslaget han reiste fra Østerrike, for å unngå å bli sendt hjem. Han sa til norsk politi at han kastet asylsøkerbeviset før han reiste. Tingretten viser til at Abdulhamid «også har uttalt at han primært ønsket å komme til Norge da han reiste til Europa, fordi han har familie her.»

UDI ga avslag på asylsøknaden fordi han er og blir Østerrikes problem, i og med at dette var det første stedet han ankom i Schengen-området. Østerrike aksepterte 1. februar å ta ham i retur.

Men så viser det seg at Abdulhamid har klaget på UDIs asylavslag og har krevd å få være i Norge til UNE har behandlet klagen. Dette avslo UNE 22. mars.

Avgjørelsen fra UNE ble formidlet til advokaten hans mens Abdulhamid var i permisjon fra asylmottaket for å være hos onkelen sin. Det var trolig medvirkende til at han aldri kom tilbake.

Dette utgjør et brudd på plikten til å opplyse om bopel, jf. utlendingsloven § 19 annet ledd, og underbygger at det foreligger unndragelsesfare, jf. utlendingsloven § 106d første ledd bokstav h.

Dommer Berggren konkluderer med at det er stor fare for at Abdulhamid går under jorden og vil unndra seg deportasjon. Han blir derfor dømt til internering på på Trandum i to uker, til politiet får flydd ham sørover.

Abdulhamid anker dommen på direkten. Saken må til lagmannsretten.

Penga flyr, ikke Abdulhamid.

Del 5 kommer plutselig.

En uke med ut­lendings­saker – del 1: En van­vittig ressurs­bruk

En uke med utlendings­saker – del 2: Papirløs asyl­søker var allerede utvist

En uke med utlendings­saker – del 3: En 12 år lang tål­modighets­prøve

En uke med utlendings­saker – del 5: Sayfulla og Turgut må ut etter asyl­shopping

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.