Irakeren mener det faktum at han er tidligere straffedømt for alvorlig kriminalitet ikke bør ha noen betydning: «Dommen er sonet og den saken er oppgjort.» Illustrasjonsfoto.

En 31-årig iraker er utvist fra Norge etter å ha blitt dømt for grovt ran og kidnapping. Nå kjemper han mot utvisningen og støttes av en facebookgruppe på 5.000 medlemmer.

– Jeg synes det er hjerterått og brutalt, sier irakerens advokat Adrian Norense Idehen til Stavanger Aftenblad.

Hvor «hjerterått og brutalt» det grove ranet han ble dømt for var, vet vi ikke, ettersom avisen hverken har intervjuet offeret eller på annen måte bringer detaljer fra dommen. Stavanger Aftenblad velger å vinkle på andre ting i sin tittel: Småbarnsfar fra Stavanger skal kastes ut av Norge.

31-åringen ble dømt i Stavanger tingrett i februar 2016. I oktober samme år vedtok Utlendingsdirektoratet (UDI) å utvise ham fra Norge og Schengen-området, med et innreiseforbud på fem år.

Eks-kjæresten har omsorg for barna

Den irakiske kurderen har to barn med en norsk statsborger, og er gift med en annen norsk statsborger. Det er ekskjæresten som har primæromsorgen for barna.

Mannen er «knust», forteller han. Vedtaket i Utlendingsnemnda (UNE) forteller at fristen er 28. desember. Da skal han ut av Norge og transporteres tilbake til Irak.

– Jeg kan ikke reise til Irak, fordi jeg ikke har gyldig pass. Og blir jeg uttransportert, er det irakisk politi som tar imot meg. Da havner jeg rett i irakisk fengsel, sier han.

At han er tidligere straffedømt for alvorlig kriminalitet, mener han ikke bør ha noen betydning: «Dommen er sonet og den saken er oppgjort.»

Irakeren kom til Norge for 20 år siden sammen med mor og søster som resultat av familiegjenforening. Midlertidige oppholdstillatelser er blitt forlenget jevnlig, men permanent opphold er ikke gitt.

«Kriminelle forhold»

På grunn av hva Aftenbladet omtaler som «kriminelle forhold» har UDI tre ganger tidligere – i 2008, 2011 og 2013 – vurdert å utvise kurderen, uten å gjøre det. Hva slags kriminalitet det er snakk om går ikke avisen i detalj om.

Men da kurderen ble dømt for grovt ran og kidnapping i Stavanger tingrett i februar 2016, satte UDI endelig foten ned og avslo søknaden om fornyet oppholdstillatelse. Vedtaket ble opprettholdt av UNE i 2017.

Tror ikke på forklaring

UNE viser til at det er moren som har omsorgen for barna, og tror ikke på 31-åringens forklaringer om risikoen for forfølgelse eller overgrep i Irak. I avslaget heter det: «Innvandringsregulerende hensyn, herunder hensynet til å sikre respekt for utlendingslovens bestemmelser, må veie tyngre i dette tilfellet enn hensynet til dine barns beste.»

Etter UNEs vedtak i mai 2017 ble 31-åringen uttransportert til Irak i august samme år. Men etter mindre enn tre måneder reiste han tilbake til Norge, fordi han skal ha blitt pisket i irakisk fengsel.

Ute av Schengen i fem år

UNEs vedtak om å ikke gi opphold i Norge betyr at han nå må holde seg ute av Norge og Schengen i fem år, før han kan komme tilbake. Først etter to år kan han søke om å få innreiseforbudet opphevet.

Advokat Adrian Norense Idehen mener forholdet til barn og tilknytning til Norge er blitt ekstremt strengt praktisert i ganske lang tid.

Han anbefaler nå sin klient om å be UNE omgjøre sitt vedtak, og sier et alternativ kan være å ta ut stevning og be retten overprøve vedtaket.

Aksjon vil stoppe utvisningen

En egen facebookgruppe er opprettet med formål å stoppe utkastelsen. Gruppen har rundt 5.000 medlemmer. I tillegg er både pengeinnsamling og underskriftsaksjon i gang. I tillegg har 3.200 undertegnet et opprop mot å utvise 31-åringen fra Norge.

Frode Myrhol i partiet Nei til mer bompenger er en av dem som har engasert seg.

– Mannen har bodd to tredeler av livet sitt i Norge og har kone og to barn her. Hvis ikke dét er tilknytning til Norge, hva er da tilknytning til Norge? spør politikeren Frode Myrhol i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Myrhol er ikke så opptatt at at 31-åringen er straffedømt. Når straffen er sonet, er saken gjort opp og ferdig, mener han. Han synes det er «helt grotesk» at det ikke legges større vekt på at irakeren har to barn i Norge og er gift her.

– Dette er politisk styrt, her er det ikke tatt menneskelige hensyn, mener Myrhol.

 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!