Statskanalen fornekter seg ikke, og lar seg villig bruke til å lage en så sympatisk artikkel som mulig om irakiske Maryam Khaled.

Hun kom til Norge i 2015 som 17-åring, sammen med to eldre brødre.

De hevdet å være statsløse palestinere fra Syria.

Men under de første avhørene med Utlendingsdirektoratet (UDI) innrømmet alle å være oppvokst i Irak.

De to brødrene skjønner fort hvordan dette vil gå, og etter at alle fikk avslag på sine asylsøknader i 2017, drar de videre til Storbritannia, for å søke lykken der.

Men ikke Maryam.

Hun går rettens vei og anker vedtaket flere ganger, fordi hun synes det er urettferdig at hun ikke får bli i Norge.

NRK forsøker å bevise at hun er palestinsk statsborger, men til liten nytte, for i september 2019 fikk Maryam sin endelige dom, som lyder på utvisning fra Norge og varig innreisenekt.

Men Maryam (25) vet råd. Hun blir gravid med – ja, helt riktig – en palestiner med norsk pass. Dermed blir hennes sønn, når han blir født i juni 2022, automatisk norsk statsborger.

UNE mener iraner misbrukte asylinstituttet – gir likevel opphold

Til ingens overraskelse bruker Maryam dette for alt det er verdt.

– Jeg kjenner ingen i Irak. Hva vil skje med sønnen min om jeg må reise dit? spør hun fortvilet via NRK, der hun sitter i sofaen, godt ikledd sin hijab.

Statskanalen lager så en lang sak om hvordan de mener «omsynet til barnets beste» ikke blir vektlagt godt nok i utvisningssaker.

Men Utlendingsnemnda (UNE) var klare i sin sak i november i fjor:

«Det ville gitt uheldige signaler til andre kvinner og menn i samme situasjon dersom det å få barn i Norge automatisk skulle medføre at et utvisningsvedtak var uforholdsmessig», sa de da.

De foretar, nærmest selvsagt, et knefall i januar i år, da de uttaler:

«UNE endrer ikke vedtaket. Klageren er fremdeles utvist med to års innreiseforbud. Innreiseforbudet begynner å løpe når klageren forlater Norge og Schengen-området.»

Nå forsøker altså NRK å blande seg inn i utvisningen ved å lage en tåreperse om en kvinne som løy til myndighetene, oppholdt seg 4 år ulovlig i Norge og fikk et «ankerbarn» i løpet av den perioden.

Det kan ikke være norske skattebetalere som skal belastes for at slike mennesker ønsker å stikke hånden ned i honningkrukken og forsyne seg grovt av nordmenns hardt opparbeidede statlige midler.

Maryam Khaled bør få politieskorte ut av landet, samt permanent innreiseforbud.

Det får jo være grenser.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.