Malhla Norouzi var 17 år da hun kom alene til Norge som mindreårig asylsøker i 2018.

Hun søkte om beskyttelse i Norge på grunn Bahá’í-troen, som er forbudt i Iran.

Utlendingsnemnda (UNE) tvilte ikke på hennes aktivitet og engasjement i trossamfunnet i Iran og senere i Norge, men mente det likevel ikke var fare for at hun personlig ville bli forfulgt i hjemlandet, skriver TV 2.

Men selv etter avslag på asylsøknad, og tapte søksmål mot UNE i retten i 2022, så klarte Norouzi å få opphold i Norge.

Utlendingsnemnda gikk gjennom saken hennes på nytt og brukte en unntaksbestemmelse i utlendingsloven som gir sterke begrensninger i oppholdstillatelsen.

UNE konkluderer med at Mahla ikke får beskyttelse som flyktning, men kun en begrenset oppholdstillatelse etter paragraf 74, som verner henne mot retur.

Det betyr at hun ikke kan forlate Norge, ikke får familiegjenforening, og heller ikke permanent opphold men må fornye oppholdstillatelsen hver sjette måned.

Årsaken er at UNE mener Norouzi bevisst har deltatt i demonstrasjoner mot Iran for å skaffe seg selv et beskyttelsesbehov og oppholdstillatelse i Norge, og dermed misbrukt asylinstituttet grovt.

Dette reagerer norsk organisasjons for asylsøkere (NOAS) sterkt på.

– Det er jeg uenig i. Hun har benyttet seg av sin rett å protestere mot det iranske regimet, som er sterkt undertrykkende mot kvinner og religion, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen.

UNE svarer at Mahla satte seg selv i fare gjennom å rette direkte kritikk mot iranske myndigheter.

– UNE har lagt til grunn at dette var strategisk motivert for å få opphold i Norge, og hun blir da ikke ansett som flyktning, sier enhetsleder Terje Østraat.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.