Nytt

Leila Bayat fikk 80 piskeslag etter å ha blitt deportert fra Norge til Iran. Privat foto

Leila Bayat, som ble straffet med pisking i Iran etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge, tapte søksmålet mot Utlendingsnemnda.

Bayat krevde at staten ble kjent ansvarlig for flere brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Hun krevde også ny behandling av asylsaken sin og at tidligere vedtak måtte kjennes ugyldige, melder NRK.

Bayat må ifølge dommen fra Oslo tingrett dekke sakskostnadene til Utlendingsnemnda (UNE) med 241.000 kroner.

Advokaten overrasket

– Jeg er overrasket over resultat. Vi er uenige i avgjørelsen, sier advokat Erlend Liaklev Andersen til NTB.

«Slik nærværende sak framstår, med det saksforhold og de avgjørelser som etter hvert er truffet, har UNE etter rettens syn foretatt en grundig og saklig vurdering av de ulike hensyn basert på de faktiske forhold», heter det i dommen.

Advokaten vil gjennomgå den 80 sider lange dommen i detalj med Bayat, trolig i løpet av mandag kveld, før de tar stillingen til om den ankes.

Viste bilder av piskeslag

Leila Bayat søkte asyl i Norge i 2009 med den begrunnelse at hun var rettsforfulgt i Iran. Der ventet en dom fra 2007 på 80 piskeslag, en dom norske myndigheter den gangen ikke fattet lit til. Hun ble derfor tvangsutsendt til Iran 8. mars 2017.

Saken tok en ny vending da dommen ble effektuert, og hun fikk piskeslagene 19. september samme år. Dagen etter viste TV 2 bilder av Bayats rygg, og saken vakte sterke reaksjoner i Norge.

Bayat kom tilbake til Norge i oktober i fjor. I august fikk hun midlertidig opphold på tre år. Bayat kan i mellomtiden søke om permanent opphold på bakgrunn av familiegjenforening med sønnen, som har oppholdstillatelse fordi hans far bor i Norge.

 

Les også