Nytt

Farida (bildet) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan. Saken var oppe i Høyesterett tidligere i mars, fredag kom avgjørelsen. Foto: Privat

Høyesterett har forkastet anken i Farida-saken. Farida (12) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, men har nå vunnet i alle rettsinstanser.

Tvangsreturen i februar 2015 skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake. Da tingretten behandlet saken i oktober 2015, fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil.

I juni i fjor opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen, men UNE og staten valgte å anke saken til Høyesterett.

Ifølge NRK betyr avgjørelsen at UNE må behandle saken på nytt.

UNE viste til lignende sak

UNE viste til at lagmannsretten hadde kommet med en annen avgjørelse i en lignende sak.

– Når domstolene forstår og anvender regelverket ulikt, oppstår det usikkerhet knyttet til hva som er riktig lovanvendelse. Derfor vil staten be om at forståelsen av regelverket avklares i Høyesterett, skrev UNE.

Farida og moren kom til Norge i 2011, året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Advokat Kari Sigurdsen hos Regjeringsadvokaten sa ifølge NRK i sin innledning at grunnlaget for innvilgelse av asyl for mor og datter forsvant da faren dukket opp i Norge, siden mor da ikke lenger var en enslig kvinne uten nettverk.

– Brukte loven feil

Høyesterett har kommet til at avgjørelsen om å tilbakekalle flyktningstatusen er ugyldig. Retten mener UNE har brukt en paragraf i utlendingsloven uriktig. Dermed forkastes anken fra staten på vegne av UNE.

Farida og familien var bosatt på Dokka i Oppland, der de har mange trofaste støttespillere. Det har vært arrangert fakkeltog, og i februar 2016 holdt Faridas venner en støttekonsert for å samle inn penger til familien.

Siden familien ble tvangsreturnert, har de bodd på hemmelig adresse i Kabul, som støttegruppa har betalt for, ifølge NRK.

Les også