Bioingeniøren Mahad Mahamud har i Borgarting lagmannsrett fått avslag i sin anke om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.