I en kjennelse i Oslo Tingrett mandag morgen stadfester domstolens Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om tilbakekallelse av det norske statsborgerskapet til Mahad Mahamud. Retten har funnet det bevist at han løy til myndighetene om sitt opphav, opplyser TV 2.

Tingrettsdommer Geir Eivind Grindhaug fastslår etter en gjennomgang i dommen at det er framlagt gode nok bevis i retten på at det er overveiende sannsynlig at Mahad er fra Djibouti, slik UNE og UDI har hevdet.

«Etter denne gjennomgangen må det konkluderes med at det er påvist klar sannsynlighetsovervekt for at Mahad har forklart seg uriktig om sin identitet og nasjonalitet».

Utvisningsvedtaket og beslutningen om varig innreiseforbud til Norge står også dermed fast.

Mahad står på sitt og sier han vil anke. Han har hele tiden hevdet at han er flyktning fra Somalia, og sier at han vil be om å bli uttransportert dit til lands.

– Jeg er født i militærleiren Afsioni i bydelen Afsioni i Mogadishu. Min far var soldat. Jeg flyktet fra leiren i 1991 sammen med min mor og mine tre søsken, heter det i asylintervjuet som ble gjort for 17 år siden.

Myndighetene, som innledet saken etter å ha mottatt et tips om Mahad i 2013, ser annerledes på saken:

– Historien Mahad forklarer er ikke en selvopplevd historie. Dette er oppkonstruert for å få opphold i Norge. Historien henger ikke sammen. Den er ikke sannsynlig, sa UNEs advokatfullmektig Ellen Idun Drolsum i tingretten.

Blant bevisene regjeringsadvokaten har anført, er et djiboutisk pass på Abdoulkader Abdi Mohamed, hvor bildet i følge Nasjonalt ID-senter med sannsynlighetsovervekt er av Mahads bror, noe Mahad selv bestrider.

Det er brukt store ressurser på denne saken, som det nå risikerer å bli mange flere av, gitt at et stortingsflertall er innstilt på at lignende saker skal avgjøres av domstolene i første instans, og ikke av forvaltningen.

Mahad er ikke eneste tapende part i saken. Det er også hovedtyngden av de norske mediene, som forhåndsprosederte saken i hans favør lenge før den kom opp for domstolen, foruten å gi mye spalteplass og sendetid på kampanjer for at Mahad skulle få beholde statsborgerskapet.

Mediene er altså ikke bare en politisk opposisjon, de er også noen slags prosessfullmektige for utlendinger som rettsstridig ønsker seg flest mulig fordeler i Norge på landets bekostning.

 

TV 2

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂