Innenriks

Bilde: Donatello: Løve. Pixabay.com

Regjeringen foreslo å fjerne en rekke av særordningene for flyktninger i folketrygden, men forslaget får kun Fremskrittspartiets og Høyres stemmer.
Dermed blir det ikke flertall for endringene i Stortinget.

– Hovedgrunnen til de forslåtte endringene var å fjerne særfordelene som flyktninger, i motsetning til norske statsborgere, har hatt, sier arbeidspolitisk talsperson i Frp, Erlend Wiborg

Han sier det er «utrolig skuffende» at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemmer imot.

– Jeg finner meg ikke i at nyankomne innvandrere skal ha bedre ordninger enn folk som er født og oppvokst i Norge, sier Wiborg.

Kun ett av forslagene fikk flertall, og det var kravet om minst fem års botid for flyktninger før kontantstøtte kan innvilges.

Men det ble ikke flertall for å fjerne unntaket fra kravet om 40 års botid når det gjelder alderspensjon og uføretrygd, som flyktninger nyter godt av.

Regjeringen får heller ikke flertall for forslaget om å gjøre det vanskeligere å ta med seg norsk støtte til utlandet. Maksimalt lovlig antall dagers opphold i utlandet årlig ble foreslått begrenset fra 90 til 45 dager.

– Jeg og Frp mener det er urettferdig at innvandrere uten videre skal få de samme rettigheter som norske arbeidsfolk har brukt nesten hele livet på å tjene opp, mener Erlend Wiborg. (NTB)