Innvandringsminister Sylvi Listhaug har fått påpakning fordi hun sa at flyktninger ikke skal bæres på gullstol. Jonas Gahr Støre kunne innta den moralsk overlegne posisjonen etter at mediene hadde invitert ham til å filleriste henne. Hvem tror Listhaug at hun er?

Sylvi Listhaug

Listhaug fremstilles som uanstendig og simpel. Men hva skal vi kalle medier og politikere som underslår fakta?

Listhaug gjorde bare det alle politikere gjør: Hun spissformulerer. Forutsetningen må likevel være at hun har dekning. Har hun det? Det skulle man ikke tro hvis man lytter til Jonas Gahr Støre eller lederskribentene. Men Listhaug har dekning.

Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, skrev 2. desember en kommentar som tar for seg favoriseringen av flyktninger. De slipper å oppfylle kravene til opptjening av folketrygd og andre rettigheter. De går utenom køen. I vanlig norsk tale er det dermed dekkende å si at de blir båret på gullstol.

Alle er garantert en minstepensjon, som består av en grunnpensjon og et særtillegg. Eneste kravet er at du har bodd minst 40 år i voksen alder i Norge (trygdetid).

Unntaket er flyktninger:

  • «En flyktning (..) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid».
  • «En flyktning (..) som er medlem i trygden, får fullt særtillegg uten hensyn til bestemmelsene om trygdetid».

Disse unntakene i Folketrygdloven gjør det mulig å komme til Norge som asylsøker, og få en snarvei til alderspensjon resten av livet. Grunnpensjon og særtillegg gir i overkant av 180.000 kroner i året så lenge man lever. Med normal levetid kan det være snakk om flere millioner kroner.

Mediene har brukt mye plass på å skrive om den avkortning som eldre norske par utsettes for. Noe slikt gjelder ikke flyktningene.

Mange nordmenn får sin pensjon avkortet: – Det er et vilkår for rett til grunnpensjon at vedkommende har minst tre års trygdetid. Full grunnpensjon ytes til den som har minst 40 års trygdetid. Dersom trygdetiden er kortere, blir grunnpensjonen tilsvarende mindre, heter det i loven.

Andre får sine pensjonsrettigheter redusert av andre grunner. Pensjonistektepar som har bodd i Norge i hele sitt liv, har hvert år fått kuttet trygden sin med 13.500 kroner hver for at Folketrygden skal spare penger.

Flyktninger har en snarvei. I likhet med alle andre som skal bo i Norge mer enn ett år, blir de automatisk medlem i Folketrygden. Og de slipper avkorting: – En flyktning (..) som er medlem i trygden, får full grunnpensjon uten bestemmelse om trygdetid, heter det i loven.

Tilsvarende unntak finnes i reglene om barnetillegg, tilleggspensjon, ytelser til enslige forsørgere og uføretrygd.

Stavrums ærend er at dette er en generøsitet som landet ikke har råd til når antallet flyktninger løper opp i titusener per år.

Det er denne situasjonen regjeringen tar høyde for når den varsler innstramminger. Listhaug forsøker å forklare og selge politikken. I stedet for å ta hennes ord i beste mening og undersøke om hun har dekning for karakteristikken gullstol, gjør mediene og venstrefløyen det motsatte: De forsøker å henge henne ut som moralsk uanstendig.

Det er en tarvelighet som er til å bli kvalm av.

Verst var Helga Pedersen, som i Politisk kvarter mandag presterte å dra inn båtreisen over Middelhavet og spørre om det var å bli båret på gullstol. Når det gjelder å sverte FrP-politikere har ikke venstresiden noen sperrer.

Pedersen og mediene eksemplifiserer med sin oppførsel et annet ord som Listhaug brukte: Godhetstyranniet.

Det er mennesker som bruker godhet som maktmiddel og hersketeknikk. Venstresiden, som tidligere har avslørt hersketeknikker, har selv gått over til å bruke dem i fullt monn. Det gjelder å beholde makten, for enhver pris. Behandlingen Listhaug utsettes for, illustrerer til fulle hva godhetstyranniet handler om.