Miljøpartiet De Grønne i Oslo ønsker at Oslo skal ta i mot 2000 syriske flyktninger. Forøvrig krever samme parti at Norge skal ta i mot 10 000 syriske flyktninger.

Lan Marie Nguyen Berg, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, ser tilbake på mange tusen flyktninger som kom fra Vietnam og Bosnia. Miljøpartiet De Grønne tror oslofolk er klare for å bidra nå også.

Tre pumkter presenteres for hvordan flyktningemottaket skal løses:

Asylsøkerne kan bo i tomme kommunale bygg. Hvor miljøvennlige disse husene er  sies det ikke noe om. 2000 ektstra innbyggere i tomme kommunale hus ser ut til å trumfe miljøpolitikken til selveste Miljøpartiet De Grønne.

Det er klare ønsker for hva andre mennesker bør gjøre: Olav Thon og Christian Ringnes bør følge Petter Stordalens eksempel og huse 1000 syriske asylsøkere.

Privat innkvartering hvor det gis en dekning for tapte leieinntekter. Oslofolk skal inviteres til å åpne private hus til dette formålet.

Mange steder er det uro og bekymring med asylmottak i nabolaget. Nå forventes det at vi skal ha flyktningemottak i eget hus. Hvor de som antagligvis skyves ut av leiemarkedet på grunn av flyktninger skal gjøre av seg, sies det ikke noe om. Telting i marka kan være et alternativ. Bare husk at teltet skal kun stå 48 timer på samme sted.

– På 1990-tallet tok Norge på kort tid mot 12,000 bosniere på flukt fra en kritisk situasjon. På 1970-tallet tok vi imot tusenvis av vietnamesiske båtflyktninger. Dette hadde vi hjerterom og husrom til på 1970 og 1990-tallet. Jeg tror ikke vi har mindre hjerterom i dag. Nå er det Syria som brenner, og vi tror folk i Oslo er klare for å bidra mer, sier Nguyen Berg.

—-

De Grønne har programfestet at vi ønsker at Oslo skal bosette minst tusen ordinære flyktninger. I tillegg vil vi at Oslo skal tilby husrom til 2000 syriske flyktninger.

—-
Oslo kommune har flere tomme bygg der vi har mulighet til å huse mange. Nå må kommunen sette seg ned og finne ut hvor det passer best å kunne ta imot folk.
Petter Stordalen har sagt seg villig til å huse 1000. Nå oppfordrer vi Olav Thon og Christian Ringnes til å gjøre det samme.
Vi kan også se for oss en ordning der vi inviterer Oslos borgere til å bosette flyktninger privat, slik det gjøres i Tyskland. De som ønsker å ta imot flyktninger skal få kompensasjon for tapte leieinntekter.

http://oslo.mdg.no/2015/04/30/oslo-bor-ta-imot-2000-syrere/