På Hedmarken snakkes det om Oslofolk som rømmer fra øye boligpriser. Om det kun er høye boligpriser kan man spekulere i. Selv i Oslo finnes det flotte boliger av alle varianter i samme prisklasser som man finner på Hamar. Det er nærliggende å tro at mange boligkjøpere, spesielt de med barn, synes at det multikulturelle oppvekstmiljøet er overveldende. Politikere i Hamar kommune er bekymret over tomtemangel.

Mens Oslo-folk nærmest rømmer fra høye boligpriser i hovedstaden til Hamar, fortviler Ap-leder Thomas L. Jørgensen over at kommunen kun har to boligtomter igjen, og nye byggeområder står i stampe.

Samtidig er Hamar kommunestyre ivrig opptatt med å skaffe bolig til flyktninger. 40 flyktninger sitter i mottak og venter på at det skal bli deres tur. Hamar kommune skal bosette 105 flyktninger i år. 25 skal være enslige mindreårige. Familiegjenforeninger er ikke med i regnskapet, men man tror at antallet fort kan fordoble seg. Det er et problem for kommunen at boligprisene stiger kraftig i og rundt Hamar by.

Hamar kommunestyre har vedtatt at kommunen skal bosette 105 flyktninger i år.
Blant disse skal inntil 25 være enslige mindreårige flyktninger. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Historisk mange
Totalt kan det dreie seg om det dobbelte antallet, og kommunen har aldri tidligere bosatt så mange. Det setter kommunens apparat under trykk, men det jobbes nå på mange fronter for å nå målet, bekrefter familie- og levekårssjef Anne Olen Aasen.
Så langt i år har kommunen bosatt nærmere 50 flyktninger, men opplever nå at prisutviklingen på boligmarkedet i Hamar gjør det mer utfordrende.


– Kommunen har en policy på at det ikke er vi som skal presse prisene ytterligere opp. Vi har tapt noen budrunder før sommeren, men ser nå på fullmaktene våre innkjøpere har, sier Aasen.
Ved siden av innkjøp av nye boliger, har kommunen selv en stor kommunal boligmasse.

Samtidig møter man innfødte hamarsinger som ønsker å kjøpe bolig i eller rett utenfor selve Hamar by, men prisene er så høye at man ser seg nødt til å forlate byen for å kunne kjøpe seg en anstendig bolig. Kommunen ønsker nå å få private til å bygge boliger med gunstig finansiering fra Husbanken. Et visst antall av boligene skal kommunen ha tildelingsrett til.

Ringsaker kommune har hatt suksess med samarbeid med private utbyggere som har fått gunstig finansiering gjennom Husbanken, mot å gi kommunen tildelingsrett til et visst antall boenheter.

Teksten til illustrasjonen i Hamar Arbeiderblads artikkel angående saken, viser at noen får tildelt bolig midt i smørøyet.

Boligforvalter Tor Dag Strand i Hamar kommune har ansvaret for forvaltning av kommunale boliger. Denne bygården er i kommunens eie, og her pågår det nå et totalrenovering med tanke på å bosette flyktninger i noen av leilighetene.