Rådmann Terje Halvorsen innstilte overfor formannskapet i dag å bosette 75 flyktninger neste år og i 2017.

Utfordringen fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet kommer etter den store strømmen med flyktninger som kommer til Europa grunnet borgerkrigen i Syria og uro i Midtøsten.

Rådmann i Hamar, Terje Halvorsen, anbefalte å ta utfordringen fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet. Utfordringen gikk selvfølgelig ut på å bosette flere flyktninger i Hamar. Antall flyktninger ble økt fra 55 til 75, inkludert familiegjenforeninger.

Inger Haug fra SV, på vegne av den avtroppende flertallskonstellasjonen, syntes ikke dette var nok. Familiegjenforeninger burde komme i tillegg til de 75 flyktningene som skal bosettes.

Det nye formannskapet er også positive til et økt flyktningemottak, som nå kan runde 100 personer. By- og bygdelista som har ordføreren, Einar Busterud, stemte for økt bosetting av flyktninger sammen med Høyre.

Det er kommunestyre i Hamar onsdag kveld, og saken kommer også opp til behandling der.

Hamar har en anstrengt økonomi, og det har tidligere i år blitt opplyst om at 40 prosent av sosialhjelpsmottagerne er innvandrere. Til orientering: Ni prosent av Hamars befolkning er innvandrere.

Penger spiller liten rolle når landet skal når det gjelder flyktninger og transformasjonen til et gjennomgående multikulturelt samfunn.

Lykke til på ferden, Hamar.

For å sørge for en bedre forutsigbarhet for kommunens tjenesteapparat, foreslo rådmannen å inkludere familiegjenforeninger i de 75 som Imdi har anmodet kommunen om å bosette.

Øker mottak
Men i dagens formannskap, ble det raskt klart at flertallet mente at administrasjonen var for passive.

Det var Inger Haug (SV) som på vegne av den avtroppende flertallskonstellasjonen (Ap, SV, KrF, Pp og Sp) foreslo å ta imot 75 flyktninger, og holde familiegjenforeninger utenfor.

Man kan regne med at det i tillegg til det bosatte antallet, vil komme i størrelsesorden 40 prosent ekstra med grunnlag i familiegjenforeninger, slik at det totale antallet flyktninger som blir bosatt i Hamar kan runde 100.

– Det vil storsamfunnet Hamar være i stand til å imøtekomme. Jeg har tillit til at politikere og administrasjon vil klare å finne løsninger på hvordan vi skal gjøre dette, sa Haug i dagens formannskap.

Flere sluttet seg til
Både By- og bygdelista og Høyre stemte for forslaget fra Haug.

 

Hamar Arbeiderblad