Fredag 27. november er Hamar Arbeiderblads forside dominert av et dundrende underskudd i Ankerskogen svømmeanlegg.  Anlegget eies og drives av Hamar kommune. Svømmeanlegget ble betydelig påkostet og gjenåpnet i fjor. Det er ikke et vanlig kommunalt bad, men på mange måter et kommersielt leke- og underholdningstilbud i det våte element. Velværeavdeling, trimrom og artige tilbud til barna. Anlegget drives nå med et stort underskudd og kutt i antall årsverk er på trappene. Hamar Arbeiderblad er opptatt av hvilke ressurser flyktningene utgjør. Kanskje avisen bør lufte et forslag for kommunen om å sette hele driften av svømmeanlegget ut til nylig bosatte flyktninger i Hamar, slik at de kan få utløp for sine ressurser?

Samtidig kan man litt lenger inn i avisen lese en annen nyhet som både er kostbar og som vil forandre miljøet på Hedmarken. I en liten notis på side 13 informeres det om en mulig drastisk økning i bosetting av flyktninger i Ringsaker. I 2017 anmoder IMDI Ringsaker å bosette 150 flyktninger. Det må føyes til at Hamar kommune vil nå mest sannsynlig passere over 200 bosettinger av flyktninger i året. Familiegjenforeninger er medregnet. Hedmarken er i stor endring.

 For én uke siden vedtok kommunestyret å øke bosettingen av flyktninger til 64 hvert år fremover.

Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) bedt Ringsaker kommune øke kvoten til 115 neste år.

IMDI ber om at 25 av disse er enslige asylsøkere. Av kvoten skal fem være under 15 år.

For 2017 vil IMDI at Ringsaker kommune skal øke bosettingen ytterligere; til 150.

Rådmann Jørn Strand orienterte formannskapet onsdag om at det ikke vil være aktuelt å gjøre et nytt vedtak i år. Derimot vil han fremme en ny sak om bosetting på nyåret.

Det er bare å multiplisere med noen få år og Ringsaker får med stor sannsynlighet sin egen Groruddal.

Stor nyhet blir til notis.

Stor nyhet blir til notis.

Kommunen fungerer dårlig som kommersiell aktør.

Kommunen fungerer dårlig som kommersiell aktør.