Innenriks

Det har vært skolevalg på Ringsaker videregående skole. Hamar Arbeiderblad skriver at Arbeiderpartiet topper skolevalget, men har har tapt mye siden skolevalget i 2015. Fra 45,3 prosent til 24,4 prosent. Det legges også vekt på at Miljøpartiet De Grønne er veldig populære. De har økt fra 0,6 prosent i 2011 til 11,2 prosent. Det Hamar Arbeiderblad ikke nevner er populæriteten til FrP. Helt nederst i artikkelen, anonymt plassert, kan leserne se at Ringsakerungdommens nest mest populære parti er FrP. Så godt som hver femte elev stemte på FrP. Skolevalget ga dem 19,7 prosent av stemmene. «Storebror» Høyre fikk 18, 5.

Skal vi tro skolevalget ved Ringsaker videregående skole er Arbeiderpartiet fortsatt størst blant Ringsakerungdommen, etterfulgt av FrP, Høyre og MDG. Av de øvrige partier Var SV størst med 6,6 prosent.

Artikkelen sto i Hamar Arbeiderblads papirutgave lørdag 5. september.

På Hedmarken er alltid Arbeiderpartiet veldig populært. Skolevalget ved Ringsaker videregående skole ga Fremskrittspartiet 19,7 % av stemmene og Frp ble nest største parti bak Ap med 24,4%. Er det politiske landskapet på Hedmarken i endring?

På Hedmarken er alltid Arbeiderpartiet veldig populært. Skolevalget ved Ringsaker videregående skole ga Fremskrittspartiet 19,7 % av stemmene og Frp ble nest største parti bak Ap med 24,4%. Er det politiske landskapet på Hedmarken i endring?