Innenriks

Hamar Arbeiderblad, som stadig skriver positivt om den flerkulturelle utviklingen i Hedmark, bringer i dag opplysninger om skrantende kommunale tjenester som følge av bosetting av flyktninger. Det skal bosettes 105 flyktninger, og i tillegg kommer det muligens familiegjenforeninger. Slikt setter de kommunale tjenestene under press.

Nå ønsker Hamar kommune å få private bedrifter på banen for å få integrert flyktninger. Er det nå det skal opprettes arbeidsplasser som består i å pakke poser for handlende? Nav på Hamar har opprettet et møbellager for å skape praksisplasser for flyktninger. Hva gjør flyktningene i praksis på møbellageret til Nav? Flytter rundt på møbler? Er dette et eksempel på en ikke-jobb?

Familie- og levekårssjef Anne Olen Aasen kaller det sosialt entreprenørskap. Håpet er at alle store bedrifter kan ta imot 2–3 flyktninger hver.

Og vi som i vår enfoldighet trodde at Norges fremtid først og fremst var avhengig av økt produktivitet og nyskapning. Nå skal vi leve av kunstig opprettede jobber som man med stor sannsynlighet fint hadde klart seg uten, som for eksempel posepakkere i butikken og møbellagre opprettet av Nav.

hamar.kommune.rådmann.bjørn.guldvågsrud

Rådmann Bjørn Gudbjørgsrud (foto) ønsker å gjennomføre kutt som er upopulære neste år.

Men så til utfordringene neste år, og det er at kommunens drift må slankes med ytterligere 30 millioner kroner i tillegg til de 50 millionene som er kuttet inneværende år. Det blir ikke mulig komme utenom kommunale enheter som skole, helse og omsorg og barnehage, mener Gudbjørgsrud.

Sosialt entreprenørskap som integrering.

  • Det er strålende. Vi ønsker å tenke nytt sammen med bedriftene. Det er noe som heter sosialt entreprenørskap, som vi vil prøve oss på. I Ankerskogen har Nav opprettet et møbellager. Der har vi opprettet praksisplasser, sier Aasen.
Hamar Arbeiderblad 22. januar

Hamar Arbeiderblad 22. januar

God helg.

h-a.no

(Artikkelen om de 105 flyktningene og det sosiale entreprenørskapet er i skrivende stund ikke på nettsiden til Hamar Arbeiderblad.)