Vi skal alle gå på NAV, som blir vår nye dopsentral. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB SCANPIX

Ser man tidens tegn og nyhetsmeldinger i sammenheng, noe ikke alle gjør, kan det ikke være tvil om at det går utforbakke med norske arbeidstakere. NAV er på god vei til å befeste sin stilling som Norges største arbeidsgiver. Årsaken er å finne i politikernes begeistring for korona-nedstengninger og såkalte klima-tiltak! NAV er vår nye dopsentral.

Den siste meldingen (av i alt fire stykker denne desember-tirsdagen) gir oss et godt perspektiv på politikernes O2-opptak. De må ha fått for mye CO2:

Eriksen Søreide vil ha klima inn i Sikkerhetsrådet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil sette klimarelaterte sikkerhetstrusler på agendaen i FNs sikkerhetsråd.

Tirsdag holdt utenriksministeren en redegjørelse i Stortinget om hva regjeringen vil prioritere når Norge tar sete i Sikkerhetsrådet neste år.

Ett av de prioriterte temaene er klima og sikkerhet.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter, sa Eriksen Søreide i redegjørelsen.

– I sikkerhetspolitikken er klimaendringene allerede i dag anerkjent som en «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sa hun.

Eriksen Søreide påpeker at ikke alle rådets medlemmer anerkjenner at det fins en sammenheng mellom klima og sikkerhet. Derfor vil Norge også jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljøer.

– Gjennom dette vil vi også bidra til å bygge opp kompetanse og ekspertise på dette området i Norden, sier hun.

Norge er valgt inn som medlem i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022.

Norske bedrifter, som ikke synes å ha noen bremser i forholdt til politikernes begeistring for det såkalte grønne skiftet, jf. NHOs panikkreaksjon på FrPs tidlige motstand (som de forlot i budsjettforliket) mot regjeringens planer om CO2-fangst.

Nå kommer bekymringene sigende på, jf. meldingen publisert av NTB kl. 11.03:

Norske bedrifter er svært usikre på framtiden

Koronatiltakene har ført til at aktiviteten i norske bedrifter har flatet ut. Det gjelder spesielt bedrifter som selger til norske husholdninger.

Det viser den kvartalsvise rapporten til Norges Bank, Regionalt nettverk, der 300 bedriftsledere og organisasjoner blir intervjuet om økonomiske utsikter.

– Bedriftene tror at aktiviteten vil være uendret det neste halvåret, men de er veldig usikre på utviklingen fremover. Mye vil avhenge av smittetallene og gjeldende smitteverntiltak i samfunnet, heter det i rapporten.

Tror på nedgang

Den svake oppgangen i sysselsettingen den siste tiden kan bli en forbigående trend. Bedriftene tror de vil få behov for noe færre ansatte de neste tre månedene.

Nå forbereder de seg på nye runder med permitteringer og oppsigelser.

– Både i bygg og anlegg, oljeleverandørnæringa og i kommune- og sykehussektoren forventes det en nedgang i sysselsettingen, heter det i rapporten som kommer en uke før rentemøtet i Norges Bank og er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Hovedstyret.

I rapporten pekes det på at byggingen av private næringsbygg nesten har stanset opp. Bygg som er startet opp, blir ferdigstilt, men få nye settes i gang.

– Samtidig har flere offentlige prosjekter blitt utsatt som følge av den nye kommune- og fylkesreformen, heter det i rapporten. (©NTB)

Noen timer tidligere, kl. 06.03, videreformidlet NTB følgende bekymringsmelding fra Fagforbundet:

Fagforbundet-leder advarer: Nå kommer koronakuttene i kommunene

Etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag advarer lederen i LOs desidert største forbund om at de kommunale budsjettene inneholder mange nedbemanninger.

Mette Nord er leder for Fagforbundet, som har 395.000 medlemmer i norske kommuner.

– Budsjettinnstillingene som kommunestyrer skal behandle før jul, viser stopp i investeringer, innstramminger og kutt i antall ansatte. Vi krever garanti mot oppsigelser, sier Nord til VG.

Hun viser til en undersøkelse Sentio Analyse har gjennomført, som viser at åtte av ti kommuner har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester, og fire av ti har vurdert, planlagt eller gjennomført oppsigelser av ansatte.

Nord mener de 7,3 milliarder kronene helseminister Bent Høie (H) har bevilget til kommunene, ikke holder.

– Det er bare penger til koronatiltak i kommunene. Det som nå skjer, er at ringvirkningene av at folk går permitterte og blir ledige, slår inn. Kommunenes investeringer stanser opp, og kuttene betyr at mange vil miste jobben. Det vil forsterke koronakrisen. (©NTB)

Kommunene er ikke alene om å ha underskudd. Vi har ikke regnet på hva alle korona- og klimatiltakene koster offentlig sektor, men en annen melding fra NTB ett minutt på ni tirsdag morgen gir oss en anelse om at klokka er nærmere tolv enn ni, hva offentlige utgifter angår:

Fremdeles offentlig underskudd

I likhet med forrige kvartal går fremdeles offentlig forvaltning med underskudd. Akkumulert for 3. kvartal 2020 er underskuddet på 75 milliarder kroner.

Nye kvartalstall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at de akkumulerte inntektene falt med nesten 10 prosent, mens utgiftene økte med en tilsvarende prosent, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I løpet av de siste fire kvartalene økte offentlige utgifter med 8,6 prosent. Dette bidrar sammen til et underskudd.

En stor del av nedgangen i inntektene skyldes reduserte petroleumsinntekter. Inntektene fra petroleumsskatt er redusert som følge av lavere oljepris og midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen.

I tillegg har lavere økonomisk aktivitet og avgiftsreduksjoner gitt nedgang i skatter og avgifter fra Fastlands-Norge. (©NTB)

Da er det jammen godt våre ansvarlige politikere styrer butikken for oss. Korona- og klimatiltakene vil fortsette helt til vi alle får «gjemmekontor» på NAV.

 

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.