NHO-sjef Ole Erik Almlid vil ha radikal reform av den norske velferdsstaten i organisasjonens nye rapport. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I rapporten «Neste trekk» legger NHO fram et veikart for framtidas Norge som vil bety store endringer for arbeidsliv og velferdsstat.

I veikartet, som ble lagt fram på Nye Deichman i Oslo mandag, tar NHO til orde for kutt i velferdsgoder, flere midlertidige ansettelser, økt privatisering og kutt i det norske skattenivået.

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier i et intervju med Børsen at han skjønner at budskapet kan oppfattes som kontroversielt.

– Men jeg ønsker ikke bråk. Det er ikke slik ment. Vi ønsker å løfte en bred debatt.

Partiprogram

I rapporten presenterer NHO ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030.

I listen tar NHO blant annet til orde for kutt i utslippene av klimagasser, digitalisering, styrking av utenrikshandelen, mer innovasjon, satsing på kompetanse og økt sysselsetting.

Men de ti trekkene inneholder også politisk kontroversielle råd.

Skattenivået for fastlandsøkonomien bør ifølge NHO kuttes til 40 prosent av BNP. I dag ligger nivået på 43 prosent.

NHO tar samtidig til orde for å redusere det statlige eierskapet, effektivisere offentlig sektor og ta konkurranseutsetting og private tilbydere aktivt i bruk.

Overfor Børsen omtaler Almlid rapporten som et partiprogram.

– Alt vi gjør framover, må være bærekraftig. Staten kommer til å ha færre penger å rutte med de kommende åra. Da må vi sikre bærekraftige jobber, fordi det sikrer skatteinntekter som igjen sikrer velferd, sier han.

– Bommer grunnleggende

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen reagerer kraftig på budskapet.

Er det noe koronakrisen har vist, så er det hvor effektiv offentlig sektor i Norge er, fastslo han da rapporten ble lagt fram.

– Da å komme med et forslag om å bygge ned velferden, mer privatisering, mer usikkerhet, mer jobbutrygghet, det er altså et veldig dårlig trekk, sier Gabrielsen.

– Det bommer altså grunnleggende på en del viktige elementer som handler om blant annet hvordan vi skal finansiere den offentlige sektoren, som nå er helt avgjørende, advarer han.

Private arbeidsplasser

NHO-sjefen understreker for sin del at veikartet er en plan for økt sysselsetting i Norge.

Til Aftenposten sier han at det trengs rundt 250.000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030. Han innrømmer at det er en ambisiøs målsetting.

– Men det er ikke umulig, sier Almlid.

I rapporten viser NHO til at ingen industriland i dag har større andel offentlig ansatte enn Norge.

«Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover», skriver NHO.

Budsjettgap

NHO trekker også fram at statsbudsjettet står overfor et økende gap mellom utgifter og inntekter i årene som kommer. Aldring vil føre til at utgiftene til pensjon, helse og omsorg øker. Samtidig vil oljeinntektene falle, mens den økonomiske veksten på fastlandet er svekket. Det vil undergrave statsbudsjettets inntektsside.

Til tross for dette tar NHO til orde for å kutte i skattene. Dette forklarer NHO med at økt skatt for å tette gapet vil kunne føre til redusert verdiskapning i Norge.

Samtidig kommer arbeidsgiverorganisasjonen med en kraftig advarsel til politikerne: Offentlig sektor må effektiviseres, og utgiftene må ned.

«Tiltak som har lavere samfunnsmessig nytte bør ikke prioriteres. I tillegg må det fremover grundig vurderes om fellesskapets ambisjoner for velferdsordningenes omfang og ytelsesnivåer vil kunne stå seg i møtet med et økende inndekningsbehov», skriver NHO.

 

Norge forandrer seg raskt i takt med innvandringen. Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.