Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt 18. juni en pressekonferanse på statsministerens kontor om at Norge var valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. Nå har DN avslørt at ministerens bånd til arkitekten bak medlemskapet, Norges FN-ambassadør Mona Juul, og hennes ektemann, den nå skandaliserte Terje Rød-Larsen, er tettere enn hva som tidligere har vært kjent. Foto: Heiko Junge / NTB

 

I oktober i år fratrådte Rød-Larsen sin stilling som leder av International Peace Institute (IPI), etter avsløringene om hans samrøre med Jeffrey Epstein. Avsløringene kom i DN, som fredag fortsetter med denne nyheten (betalingsmur):

 

Feiringen fant sted før Eriksen Søreide ble minister, i 2016, men reportasjen i DN retter søkelyset mot habiliteten til utenriksdepartementets sjef. Den er nå til granskning av Riksrevisjonen.

Rød-Larsen gikk av som president for tankesmien International Peace Institute (IPI) i oktober, på grunn av forbindelser til finansmannen og overgriperen Jeffrey Epstein.

Etter å ha fortalt om bindinger til embetsverket i departementet, har DN gått gjennom forbindelsene mellom utenriksministere, IPI og diplomatekteparet Rød-Larsen og Juul.

I hans presidentperiode på femten år har Utenriksdepartementet vært en viktig støttespiller, med bidrag på 116 millioner kroner. Pengeoverføringene blir nå gransket av Riksrevisjonen, også departementets habilitet.

Avsløringene i DN er presentert som en ren nyhetssak, men implisitt ligger det en høyst betimelig kritikk av arkitekten bak Norges nyvunne medlemskap i Sikkerhetsrådet, Norges FN-ambassadør, Mona Juul.

Dagens Næringsliv fortsetter sin avdekking av samrøre mellom UD, norske toppolitikere og den nå skandaliserte Terje Rød-Larsen. Her er Terje Rød-Larsens ektefelle, Norges FN-ambassadør Mona Juul, avbildet under en FN-konferanse om høyre-ekstremisme i mai, 2019. Foto: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / NTB

«Klimakrise»

Norge, ved FN-ambassadør Mona Juul, tar sete i Sikkerhetsråd ved årsskiftet. Utenriksministeren holdt tidligere denne måneden en pressekonferanse der hun redegjorde for sine og Norges planer i Sikkerhetsrådet:

Tirsdag holdt utenriksministeren en redegjørelse i Stortinget om hva regjeringen vil prioritere når Norge tar sete i Sikkerhetsrådet neste år.

Ett av de prioriterte temaene er klima og sikkerhet.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter, sa Eriksen Søreide i redegjørelsen.

– I sikkerhetspolitikken er klimaendringene allerede i dag anerkjent som en «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sa hun.

Eriksen Søreide påpeker at ikke alle rådets medlemmer anerkjenner at det fins en sammenheng mellom klima og sikkerhet. Derfor vil Norge også jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljøer. (NTB)

Søreide-Eriksen gleder seg til å jobbe sammen med Biden som USAs nye president, men nevnte ikke med ett ord Kinas aggressive ekspansjonspolitikk overfor stort sett hele verden, men tydeligst manifestert i deres jerngrep om Hongkong. Heller ikke overbefolkning, islamisme og korrupsjon i Afrika, der FN og verden har latt det skure og gå i årtider – med massemigrasjon som et av resultatene – ble nevnt.

Heller ikke opposisjonens «leder», Ap-leder Jonas Gahr Støre, skjærer klar av DNs avsløringer.

Den som har ledet UD lengst siden 2005, er Ap-leder Jonas Gahr Støre, som fikk posisjonen samme år som Rød-Larsen ble president. UD ga IPI 68 millioner under hans ledelse.

Støres habilitet ble vurdert i april 2012. UD-notatet påpeker at han og Rød-Larsen har sittet i regjering for Ap, men ikke samtidig. Rød-Larsen var statsråd i 35 dager i 1996, med flere av dem som senere ble Støres regjeringskollegaer. Samtidig var Støre ekspedisjonssjef på Statsministerens kontor.

Her kan du lese hele dokumentet (pdf)

«Den forbindelsen som ligger i at de er og har vært fremstående representanter for landets største politiske parti er i seg selv ikke «personlig» nok til å være «nær personlig tilknytning»», står det. (DN)

DNs avsløringer tydeliggjør behovet for en full utluftning i UD og i politikken for øvrig. Vi må få et klimaskifte som monner. Norge er ikke tjent med å ha Mona Juul og Ine Marie Eriksen Søreide som Norges fremste representanter i Sikkerhetsrådet.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.