Tavle

Det er mange flyktninger som ikke får jobb etter avsluttet introduksjonsprogram. Hamar Arbeiderblad bringer én såkalt solskinnshistorie. Det må stilles krav til fremmedkulturelle. Bedrifter som åpner for praksisplasser for flyktninger, driver butikk og trenger initiativrike folk med pågangsmot. Dessverre er det altfor mange som blir forsørget av fellesskapets penger selv etter mange år i Norge. Det er dårlig butikk. Det blir påpekt at det er viktig å fortelle om de positive unntakene.

Slike historier burde ikke dekke over de store problemene som følger i innvandringens fotspor, men for all del, det er hyggelig å vite at noen lykkes.

Hos Arvid Hanstad AS er de godt fornøyde med å ha fått inn Teferi. Daglig leder Gudbjørn Karlsen og rørlegger Henning Nilsen skryter av innsatsen og engasjementet hans. Karlsen sier de slett ikke er negative til å ta imot flere som trenger språkpraksis.
– Vi kan ta flere, men vi vil ikke ha folk bare for å ha dem her. De må føle at de er verdsatt. I tillegg er det viktig at vi ikke har utgifter på det, for vi driver en butikk som skal tjene penger, sier Karlsen.
—-

– Det er ikke alltid bedriftspraksis fører til jobb, men det er det som er målet. Teferi har vist initiativ hele veien. Han har vist at han har ideer, og han har stått på selv. Historier som dette er viktig å få fram, sier Laberg.

Hamar Arbeiderblad