Per Sandberg viste en skjødesløs holdning til sikkerhet. Nå er det en annen partikollega, Vidar Brein-Karlsen, som viser en annen type skjødsløshet, og det av den mer alvorlige sorten.

Brein-Karlsen var statssekretær i Justisdepartementet. Der hadde han «tilgang til høyt gradert informasjon med stor betydning for nasjonal sikkerhet». Han hadde jobben inntil januar i år. Brein-Karslen sluttet og ble av alle ting samfunnskontakt for Huawei, den kinesiske mobilgiganten. Man må formode at det var hans spesialkunnskap som kineserne var interessert i.
Brein-Karlsen ble av karantenenemda ilagt det strengeste karantenebestemmelser: Inntil neste sommer kan han ikke beskjeftige seg med saker som faller inn under Justisdepartementets ansvarsområde.

Man kan stille spørsmål ved om Brein-Karlsen overhodet burde fått lov å ta jobb hos et firma som har blitt utestengt fra viktige kontrakter i flere vestlige land bl.a. Australia, fordi man mistenker at det ikke er til å stole på.

Brein-Karlsen øker ikke tilliten ved å innby to ledende Senterparti-politikere til samtaler, etter at de hadde ytret skepsis til at Huawei slipper til på det norske telemarkedet.

Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik takket nei. Møtet ville vært ulovlig, slår karantenenemda fast.

Denne historien illustrer naiviteten i det norske systemet. Telenor er deleid av staten. Likevel klarer ikke staten å hindre at Telenor bruker Huawei som leverandør. Allerede for flere år siden kom mistanken om at Huawei spionerer for Kina, opp. De senere år er denne mistanken blitt sterkere.

 

Vidar Brein-Karlsen ga ikke korrekt informasjon om møtet han ønsket å holde mellom arbeidsgiveren Huawei og Senterpartiet, mener regjeringens karantenenemnd.

Brein-Karlsen var statssekretær i Justisdepartementet inntil januar i år, men er i dag samfunnskontakt for det kinesiske teknologiselskapet Huawei. Han ble ilagt en av de strengeste karantenebestemmelsene noensinne da han sluttet, og har saksforbud i spørsmål som faller inn under Justisdepartementets ansvarsområde inntil neste sommer.

Likevel inviterte han to Senterparti-politikere til et møte etter at de ytret bekymring over Huaweis deltakelse i utbyggingen av norske telenett. Nå fastslår Karantenenemnda at møtet ville vært ulovlig, hvis det hadde blitt holdt, ifølge ABC Nyheter.

Men møtet ble aldri noe av, fordi Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik takket nei.

«Karantenenemnda konkluderer med at et møte av denne karakter, som gjelder nettsikkerhet og datasikkerhet, og som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet, ville vært et brudd med saksforbudet dersom møtet hadde vært gjennomført.», skriver Karantenenemnda til Brein-Karlsen 12. september.

Som statssekretær i Justisdepartementet hadde Vidar Brein-Karlsen tilgang til høyt gradert informasjon med stor betydning for nasjonal sikkerhet. Huawei er i USA er blitt pekt på som en sikkerhetstrussel, og er blitt utestengt i flere land av frykt for spionasje (NTB)