Sidsel Wold sa tirsdag 1415 i NRKs livesending om koronaen at det at viruset stammer fra Wuhan i Kina er en konspirasjonsteori. Det sies at det var US Marines som brakte viruset til Kina, sa Wold.

https://tv.nrk.no/serie/nyheter/202003/NNFA41008420/avspiller

Ca. fra 1:15:40 ut i sendingen.

Wold klarte i løpet av noen minutter å gjengi Beijings talking points om viruset og presentere det som informasjon. Det er den verste kommunistiske propaganda som forsøker å renvaske Beijing og legge skylden på amerikanerne.

Wold er mer enfoldig enn andre NRK-journalister. Hun er mindre uforstilt. Men dette er hva NRK har kjørt på i lang tid: Kina får kred og USA under Trump får tommelen ned.

Wold ga hele armen: Når myndighetene først hadde oppdaget viruset, «reagerte de raskt», ifølge Wold. Nå er det Kina som bebreider Europa for at de ikke brukte tiden til å forberede seg. Kina ga dem et pusterom de ikke brukte, sa Wold.

Epidemi er blitt politikk

Koronaen er for lengst blitt politikk. Wold er rå. Men ingen norske kolleger eller redaksjoner kommer til å reagere på denne åpenlyse støtten til et diktatur som har tusenvis av menneskeliv på samvittigheten.

Hvordan kan vi si det så skråsikkert?

Fordi informasjonen over Kinas kriminelle oppførsel er omfattende og detaljert.

Bjella på katten

Det foreligger nå en resolusjon i Kongressen som henger bjella på katten:

The resolution argues that the Chinese government «made multiple, serious mistakes in the early stages of the COVID-19 outbreak that heightened the severity and spread of the ongoing COVID-19 pandemic, which include the Chinese government’s intentional spread of misinformation to downplay the risks fo the virus, a refusal to cooperate with international health authorities, internal censorship of doctors and journalists and malicious disregard for the health of ethnic minorities.»

Specifically, the resolution suggests that China was aware of a novel coronavirus strain in mid-December, with multiple doctors raising the alarm among the Chinese medical community before the new year. But, the resolution says, Chinese authorities muzzled those doctors, including on Jan. 3 forcing one to «sign a letter confessing that he had made ‘false comments’ that ‘severely disturbed the social order.'»

Resolusjonen argumenterer for at den kinesiske regjeringen «gjorde flere alvorlige feil i de tidlige stadiene av COVID-19-utbruddet som økte alvorlighetsgraden og spredningen av den pågående COVID-19-pandemien, som inkluderer den kinesiske regjeringens forsettlige spredning av feilinformasjon for å bagatellisere risikoen for viruset, avslag på samarbeid med internasjonale helsemyndigheter, intern sensur av leger og journalister og ondsinnet ignorering av helsen til etniske minoriteter. «

Spesielt antyder resolusjonen at Kina var klar over en ny stamme av coronavirus i midten av desember, med flere leger som slo alarm innen det kinesiske medisinske samfunnet før det nye året. Men, heter det i resolusjonen, kinesiske myndigheter forvirret legene, inkludert 3. januar og tvang en til å «signere et brev med bekjennelse om at han hadde kommet med» falske kommentarer «som» forstyrret den sosiale ordenen. «

Bipartisan House resolution condemns Chinese government over handling of coronavirus response

Bryr seg ikke om muslimer

Norske medier er opptatt av muslimers rettigheter når de er i Europa. Men ikke når de er i sine hjemland og ikke når de mishandles av det røde diktaturet. Mike Pompeo og Trump-administrasjonen har gjort religionsfrihet til en stor sak og har tatt opp uigurenes stilling i mange fora.

Rafto-prisen gikk til en uighur-talskvinne for noen år siden. Men ellers hører vi lite om undertrykkelsen av uighurene. Norske medier og politikere foretrekker ikke å tråkke kineserne på tærne.

Vi spør oss selv: Er Norge i ferd med å bli en del av kinesisk interessesfære?

Vestlig grådighet

Kina har utnyttet vestlige mennesker og selskapers grådighet til å kjøpe seg innflytelse. Amerikanske statlige pensjonsfond investerer i kinesiske våpenselskaper!

I januar 2017 holdt Trump et møte bak lukkede dører med sjefene for selskapene i Silicon Valley. Der fortalte lederne for Google, Twitter, Facebook osv at kineserne plyndret dem for intellektuell kapital. Hvis ikke staten beskyttet dem ville de bli marginalisert.

Flere norske data og telekomledere har blitt hyret av Huawei.

Fra Google til Huawei

Den siste var Siri Børsum som sluttet etter 12 år i Google for å begynne i Huawei i London:

– Med Huawei kunne jeg sjekke av mange bokser. Det er et internasjonalt selskap, som jeg oppe i prosessen kanskje glemte litt at jeg synes er skikkelig spennende. Jobben er en global lederrolle hvor jeg får være med å bygge en organisasjon og skape historie, sier Børsum til DN.

Det er spesielt at Børsum takker ja til å begynne i et selskap som i dag utpekes som spydspissen i Kinas erobring av verden.

I USA er det stor fokus på Huaweis rolle: 5 G er nøkkelen til det nye internet-of-things-samfunnet. Tingene vil snakke sammen i sanntid. Den som kontrollerer 5 G kontrollerer samfunnet. Det er usannsynlig at en erfaren medarbeider som Siri Børsum ikke forstår implikasjonene av å begynne å jobbe for Kinas flagship-selskap.

For å måle kinesisk innflytelse kan man bare se på interessen for Huawei som 5G-leverandør. Men man kan også se på om vi finner nedslag av den kinesiske modellen som bygger på kontroll gjennom teknologi:

Sosial kontroll

Smarttelefonen er nøkkel til den sosiale karakterboken alle kinesere bærer med seg.

“The digitization level is very high in China. People can’t survive without a cell phone,” Tang Jingyuan, a U.S.-based China Affairs commentator told The Epoch Times on March 21. “Dealing with the government for pensions and social security, buying train tickets, shopping… no matter what people want to do, they are required to use cell phones.”

“The Chinese regime requires all Chinese use their cell phones to generate a health code. Only with a green health code are Chinese allowed to move in China now,” Tang said. “It’s impossible for a person to cancel his cell phone.”

Digitaliseringsnivået er veldig høyt i Kina. Folk kan ikke overleve uten en mobiltelefon, ”sa Tang Jingyuan, en USA-basert China Affairs-kommentator til The Epoch Times 21. mars.“ Håndterer regjeringen for pensjoner og sosial trygghet, kjøper togbilletter, handler … uansett hva folk ønsker å gjøre, er de pålagt å bruke mobiltelefoner. «

”Det kinesiske regimet krever at alle kinesere bruker mobiltelefonene sine for å generere en helsekode. Bare med en grønn helsekode får kinesere lov til å flytte i Kina nå, ”sa Tang. «Det er umulig for en person å kansellere mobiltelefonen sin.»

Kina har ekspandert inn i Afrika og Latin-Amerika. Overalt hvor de får innpass gir de myndighetene tilbud om å bruke teknologien til sosial og politisk kontroll.

Myndighetenes kontroll

Kontroll med befolkningen er også blitt en oppgave for norske myndigheter. Med myndigheter mener vi alle etater ut over regjeringen. Ett av dem er Medietilsynet med rundt 50 millioner i året i budsjett. Tilsynet er opptatt av medienes tillit i befolkningen.

Det kom i dag en ny måling som viser økt tillit til de to store nasjonale tv-kanalene; NRK og TV2. Faktisk er også Document.no med på målingen. Journalisten.no.

Utvikling i befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier fra mars 2019 til mars 2020:

 • NRK1: 83 prosent (2020) mot 82 prosent (2019)
 • TV 2: 70 prosent (2020) mot 61 prosent (2019)
 • Aftenposten: 60 prosent (2020) mot 60 prosent (2019)
 • Din lokal/regional avis: 51 prosent (2020) mot 65 prosent (2019)
 • Dagens Næringsliv: 46 prosent (2020) mot 54 prosent (2019)
 • Dagbladet: 35 prosent (2020) mot 40 prosent (2019)
 • VG: 42 prosent (2020) mot 43 prosent (2019)
 • Klassekampen: 24 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • P4: 22 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • Document.no: Fire prosent (2020) mot fem prosent (2019)
 • Facebook: Fire prosent (2020) mot seks prosent (2019)

Andelen med svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene.

Innflytelse på opinionen og kontroll med den flyter over i hverandre. Kina er gode på å promotere sin fortelling. Det er både påfallende og skremmende at norske medier er så mottagelige for Beijings versjon.

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.