I januar 2023 reiste den spionsiktede Ciwan Maksut Can til Berlin med avdelingsdirektør Håkon Bergsjø i Forsvarsdepartementet, i regi av Internasjonalt forum i Arbeiderpartiet.

Ap-politikeren Ciwan Maksut Can (37) er siktet av PST for spionasje for Kina.

Detaljene er hemmeligstemplet, men siktelsen gjelder overtredelse av straffelovens paragraf 122 og 126 – grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og annen ulovlig etterretning.

Målet med studieturen til Berlin var blant annet å møte tyske politikere og lære om Tysklands nylig vedtatte nasjonale sikkerhetsstrategi.

Håkon Bergsjø (46) er en Ap-representant som var med på turen. Det kan ha vært spesielt interessant å få nærkontakt med ham, for en spionsiktet, som ifølge PST skal ha rapportert direkte til det kinesiske kommunistpartiets etterretning.

Bergsjø har nemlig bakgrunn som kontorsjef i e-tjenesten og var avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i seks år. Jobben hans var altså å motarbeide spionasje, sabotasje og terrorhandlinger rettet mot «skjermingsverdige objekter og informasjon».

I 2022 ble han ansatt som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet.

Her har han blant annet ansvaret for de nær 60 sikkerhetsvaktene i avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet.  Stillinger i avdelingen krever sikkerhetsklarering på nivå hemmelig (Norge) og secret (NATO).

I april i år ble det kjent at han er en av 26 søkere til direktørjobben i NSM.

Bergsjø har ikke svart på Documents henvendelse med spørsmål om nærkontakten han har hatt med den siktede.

Håkon Bergsjø

Ap-politiker, avdelingsleder og digital sikkerhetsekspert Håkon Bergsjø i Forsvarsdepartementet. (Foto: Privat/Facebook.)

Bergsjø har høy kompetanse på cybersikkerhet og har vært redaktør og medforfatter av flere bøker på dette feltet.

Han har dessuten ledet NSMs Nasjonale cybersenter og var fra 2019 til 2022 leder for Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS). Han har også undervist ved Forsvarets Høyskole.

I Internasjonalt Forum er Bergsjø med i ledelsen, som medlemsansvarlig. Den spionmistenkte Can er vararepresentant, sammen med utenriksminister Espen Barth Eide.

På foredrag med offiser

Arbeiderparti-politikerne var også innom den norske ambassaden i Berlin på turen. Ifølge et innlegg på Facebook av Internasjonalt forums leder Kim Noguera Gabrielli, ga besøket nordmennene innblikk i hvordan den nye, geopolitiske situasjonen påvirker Tyskland.

Ett av bildene i innlegget viser at kommandørkaptein Fredrik Bassøe Bergmann, norsk forsvarsattache i Tyskland, holder foredrag om politisk og industrielt forsvarssamarbeid mellom Tyskland og Norge for Can og de andre.

Ap-veteran og tidligere diplomat

Med i delegasjonen var en annen interessant mann for mulige spioner: Ap-veteran Morten Wetland. Han er tidligere norsk ambassadør til Tyskland, jurist, FN-ambassadør og spesialrådgiver og statssekretær under Brundtland- og Jagland-regjeringene.

Også sekretær Raena Aslam og styremedlem Jakob Schram i Internasjonalt Forum var med. Sistnevnte er politisk rådgiver i Ap og har doktorgrad, med grensekryssende, væpnede konflikter som spesialfelt.

Samtaler om Kina

Reisefølget hadde konkrete samtaler om Kina med de tyske parlamentarikerne. Noguera Gabrielli oppsummerte det slik:

Hvilken rolle Tyskland tar blir helt avgjørende fremover. […] Landet ønsker også å være en avgjørende aktør for å bringe verden, USA og Kina sammen om handel og fredelig samarbeid, selv om strategien går langt i å peke på Kina som en sikkerhetspolitisk trussel. Den tyske regjeringen bruker begrepet «integrert sikkerhet», som overskrift for å balansere Tysklands rolle som en ledende aktør innen både sikkerhet, handel og internasjonalt samarbeid.

Digital geopolitikk

I en av bøkene sine, Digitalisering og internasjonal politikk, skriver Bergsjø om hvordan utbygging av 5G-nettet er blitt en global drakamp «der land presser hverandre til å velge bort bestemte leverandører, og private selskaper i den digitale sektoren får stadig større økonomisk og politisk makt.»

I 2019 ble det klart at Telenor valgte bort basestasjonene fra kinesiske Huawei til fordel for svenske Ericsson før utbyggingen av 5G-nettet i Norge. NSM og PST var naturlig nok involvert i et forsøk på å avgrense kinesisk innflytelse i det norske teknologilandskapet.

Reuters rapporterte at «Ifølge PST er det bare selskaper fra land Norge har tett sikkerhetssamarbeid som bør få lov til å forsyne landet med 5G-teknologi. Norge har slikt samarbeid med nabolandene Sverige og Finland, men ikke med Kina.»

Viktig tema for etterretningen

På NSMs nettsted ligger det ute en stor mengde artikler og annet innhold om Kinas rolle internasjonalt og i Norge. Det er lett å tenke seg at Håkon Bergsjø har jobbet en del med kinesiske sikkerhetstemaer i både den tidligere og den nåværende jobben, og at han derfor kan ha kommet i Cans søkelys.

På NSMs Sikkerhetskonferanse 2024 var Kina tema for flere arrangementer.

Selv om Russland utgjør den største etterretningstrusselen mot Norge i 2024, vurderes trusselen fra Kina som betydelig og skjerpet, ifølge PST. Basert på årets trusselvurderinger, vurderer NSM at det totale kinesiske fotavtrykket i Norge utgjør en betydelig risiko for nasjonal sikkerhet, heter det i den skriftlige introen til arrangementet.

– Norges avhengighetsforhold til Kina er en sårbarhet som kan utnyttes av kinesiske styresmakter, sier NSMs direktør Lars Christian Aamodt.

Forsvarsdepartementets FD I

Forsvarsdepartementets avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet (FD I) har blant annet ansvaret for sikkerhet og beredskap internt i departementet, blant annet adgangskontroll, sikkerhetskontroll av IT-plattformer, personellsikkerhet, informasjonssikkerhet, objektsikkerhet og vakthold.

Kilde: FD

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, forkortet NSM, er et direktorat som ble opprettet i 2003 og er en del av de hemmelige tjenestene. Tjenesten koordinerer forebyggende sikkerhetstiltak i Norge.

NSM kontrollerer sikkerhetstilstanden i stats- og kommuneforvaltningen, samt private virksomheter som er leverandører av varer eller tjenester til det offentlige i forbindelse med sikkerhetsgraderte anskaffelser. NSM ble opprettet i 2003.

Direktoratet er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet og rapporterer med faglig ansvarslinje til Justis- og beredskapsdepartementet for oppgaver i sivil sektor og til Forsvarsdepartementet for militær sektor. Det hadde 425 ansatte i 2022 og har hovedkontor i Bærum (Kolsås leir).

Kilde: Store norske leksikon.

Rettelse: I første versjon av artikkelen skrev vi at Håkon Bergsjø er avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er feil. Han gikk i 2022 over til stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Begge stillingene er underlagt samme departement.

 

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.