Norske sikkerhetsmyndigheter har sovet sover i timen. Annerledes kan det ikke tolkes når droner fra den kinesiske droneprodusenten DJI fortsatt tillates brukt av norsk politi og av Forsvaret. Dette til tross for at Kongressen forbød det amerikanske forsvarsdepartementet å kjøpe inn og bruke DJI-droner så tidlig som i 2019.

Forsvarets forum publiserte tirsdag Amerikansk myndighetsorgan om DJI-droner: «Potensiell nasjonal sikkerhetstrussel». Takket være en årvåken leser som tipset oss, kastet vi oss over artikkelen. Det vi fant, var nesten ikke til å tro.

Det amerikanske føderale forvaltningsorganet «Federal Communications Commission» (FCC) advarer om at dronene fra DJI utgjør en sikkerhetstrussel, ifølge en pressemelding.

Saken er omtalt av en rekke internasjonale medier, som nyhetsbyrået Reuters og Newsweek.

Den kinesiske droneprodusenten står bak noen av de mest populære dronene og er verdens største droneprodusent. I USA har selskapet en markedsandel på over 50 prosent, ifølge FCC.

Les også: – Styr unna kinesiske Huawei i utbyggingen av 5G-nettet

Nå ønsker FCC at DJI skal bli svartelistet på grunn av sikkerhetstrusselen etaten mener de utgjør.

– DJI-droner og overvåkningsteknologien i disse samler inn enorme mengder data. Det er alt fra høyoppløselige bilder av kritisk infrastruktur til ansiktsgjenkjenning og sensorer som kan måle kroppstemperatur og hjerterytme, uttaler kommisjonær Brendan Carr i FCC.

Artikkelen er ledsaget av et bilde likt det som er brukt i denne saken. Billedteksten oppsummerer det hele:

NYTTE OG RISIKO: Amerikanske myndigheter ønsker å svarteliste den kinesiske droneprodusenten DJI av hensyn til nasjonal sikkerhet. Også Forsvaret og politiet i Norge benytter droner fra DJI, som er verdens største droneprodusent. På bildet er daværende justisminister Monica Mæland og politidirektør Marie Benedicte Bjørnland på en demonstrasjon av politiets drone i Oslo. Foto: Heiko Junge, NTB

Lenger ned i saken hos Forsvarets forum blir det enda tydeligere:

Kongressen forbød det amerikanske forsvarsdepartementet å kjøpe inn og bruke DJI-droner i 2019, mens innenriksdepartementet satte en flåte med DJI-droner på bakken i 2020.

Carr ønsker nå at DJI skal føres opp på listen over produsenter av produkter som det er forbudt å bruke offentlige midler på.

Vi kastet oss rundt og sendte følgende e-post til Politidirektoratets pressevakt:

Tirsdag publiserte Forsvarets forum denne artikkelen:
Artikkelen ledsages av et bilde der Politidirektør Bjørnland overværer en demonstrasjon av droner levert av DJI.
Vårt spørsmål til Politidirektøren er derfor om de amerikanske vurderingene vil få noen konsekvens for norsk politi og deres bruk av DJI-droner.
I går ettermiddag fikk vi følgende svar:

Du kan sitere politiinspektør Per Øyvind Haugen på følgende:

Politiet vurderer løpende ny teknologi og hvilke informasjonssikkerhetskrav som skal stilles til teknologien. Samtidig er det også en vurdering hvilke teknologiske hjelpemidler som benyttes i ulike oppdrag.

Norsk og svensk politi er nå i ferd med å gjennomføre nyanskaffelse av droner, og i forbindelse med denne anskaffelsen gjennomførte svensk politi penetrasjonstester for å avdekke om leverandørene innfridde de fastsatte informasjonssikkerhets krav.

Videre er norsk politi kjent med at DJI-droner benyttes i politiorganisasjoner over hele Europa og USA.

Vi skal la svaret stå ukommentert i denne omgang. Det taler for seg selv, som det heter.

Da jeg skulle finne et passende bilde å illustrere denne saken med, fant jeg også dette:

Trondheim 17.03.2021. Dronebilder av DJI Mavic 2 Pro – drone i lufta over Dragvoll campus – NTNU i Trondheim med Tyholttårnet bak. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dragvoll. NTNU. Ja, dét er jo et flott område for kinesiskbygde droner. Det er så jeg formelig hører norske sikkerhetsmyndigheter i full begeistring og med klassisk norsk gjestfrihet si: – Var det noe mer dere ville vite ..?

I PSTs nasjonale trusselvurdering fra første kvartal 2021 står følgende under kapittelet om Teknologi- og kunnskapsoverføring:

I tillegg vil noen stater utnytte norske utdannings- og forskningsinstitusjoner gjennom ulovlig kunnskapsoverføring. Russland, Kina, Iran og Pakistan vil utgjøre den største trusselen.

Vi sendte ingen e-post til PST, men pressevakten i Forsvarsdepartementet fikk onsdag en e-post fra Document med spørsmål om Forsvarets bruk av DJI-droner. Vi har ennå ikke mottatt noe svar.

Les også:

Kina kontrollerer telefonen din

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.