Nytt

En russisk statsborger er siktet og fengslet for ulovlig etterretning etter et IT-seminar på Stortinget. Seminarer er spesielt omtalt i PSTs trusselvurdering.

Den 51 år gamle mannen hadde vært deltaker på et internasjonalt seminar om digitalisering på Stortinget da han fredag kveld ble pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen.

Han ble lørdag varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, siktet for brudd på straffelovens paragraf 121 om etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Fengslingen er begrunnet med fare for bevisforspillelse og unndragelsesfare.

Seminar på Stortinget

– Stortinget kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på bakgrunn av mistenkelig atferd fra en av deltakerne på et seminar om digitalisering, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen i en epost til NTB.

Seminaret fant sted i et møterom i stortingsbygningen torsdag og fredag.

– Stortinget var vertskap for årets konferanse i regi av ECPRD, The European Center for Parlamentary Research and Documentation. De 79 deltakerne på konferansen var administrativt ansatte i parlamenter. Totalt var det ansatte fra 34 land til stede, sier Andreassen.

Dekkstilling

I trusselvurderingen for 2018 peker PST på etterretning fra land som Russland som en av de største truslene mot norske interesser. Konferanser og seminarer blir spesielt nevnt som mulige arenaer i vurderingen som ble publisert i januar i år.

Videre heter det at etterretningsoffiserer som regel vil ha en dekkstilling.

– Vi ser at etterretningsoffiserer særlig benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon, som arenaer for å etablere kontakter, skrev PST.

Konstruert og absurd

Russlands norske ambassade kaller fengslingen for «konstruert» og «absurd».

– Ambassaden bedømmer pågripelsen og den påfølgende varetektsfengslingen som et konstruert påfunn, under et absurd påskudd, heter det på ambassadens Facebook-side.

Videre skriver de at de yter konsulær bistand og beskytter den russiske statsborgerens rettigheter og interesser.

Mannens norske forsvarer, advokat Hege Aakre, sier til NTB at hennes klient stiller seg uforstående til siktelsen.

– Han mener den skyldes en misforståelse, sier Aakre, som ikke vil utdype hva slags misforståelse det skal dreie seg om.

– Det eneste jeg kan opplyse om er at han samarbeider med politiet for å oppklare misforståelsene, sier hun.

NSM bistår PST

Verken PST eller Stortinget ønsker å opplyse om hva som konkret førte til at det ble slått alarm og den russiske mannen ble pågrepet.

– Det jeg kan si om den siden av saken er at han er siktet for straffelovens paragraf 121 om ulovlig etterretningsvirksomhet. Det peker jo i en bestemt retning, sier PSTs kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken til NTB.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at de yter teknisk bistand til etterforskningen etter anmodning fra PST.

– Vi bistår med tekniske ressurser, utover dette kan jeg ikke si så mye mer, sier NSMs kommunikasjonsdirektør Mona Strøm Arnøy til NTB.

Frode Berg-saken

Den spionsiktede nordmannen Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, tror at arrestasjonen av russeren kan øke sannsynligheten for at Berg blir utlevert til Norge.

– Dette øker jo sjansen for en utveksling dersom siktelsen og fengslingen blir stående over tid, sier Risnes til NTB.

Berg er fengslet i Moskva, etter at han ble arrestert og siktet for spionasje i desember i fjor.

Verken Utenriksdepartementets pressevakt Ingrid Kvammen Ekker eller Justisdepartementets pressevakt Andreas Bondevik vil svare på spørsmål om saken, men henviser til PST.